Изборите. Посока бъдеще: призив за набиране на доброволци.

Търсим съмишленици за инициативата ни в подкрепа на изборната реформа


От МOVE.BG, публикувана на 27 ноември 2014

Проучване за реформа на изборната система. Призив за набиране на доброволци.

Контекст: място в програмата

В рамките на своята програма за изборна реформа, стартирала през януари 2014 г., MOVE.BG инициира създаването на аналитично-информационна брошура за проблемите на изборната система в България и възможните алтернативи и политики за решаването им. Интелектуалният труд е предназначен за българските граждани, ще бъде оформен текстово и графично по максимално разбираем начин и ще се разпространява напълно безплатно и свободно. Крайната цел е по-високо ниво на политическия и експертен дебат по темата, по-информиран избор за българските граждани и в резултат – по-разумни, легитимни и ефективни политики за България.

Като първа стъпка в процеса на работа е проучването на настоящата структура, характеристики и особености на изборната система, както и идентифицирането на проблемите в нейната нормативна уредба, практиката по приложението й и нейните ефекти по отношение на политическата система.

Ментори на програмата:

Димитър Димитров – преподавател по Политическо поведение, Избори и избирателни системи в СУ „Св. Климент Охридски“
Даниел Стефанов – политолог, специалист по изборни системи

Елена Маркова - юрист, специалист по изборно право, бивш зам.-председател и дългогодишен член на ЦИК

Координатор:
Димо Господинов – адвокат и координатор на правни програми в MOVE.BG

Цел

Целта на задачата е да се изследва задълбочено какво е настоящото изборно статукво в българските изборни отношения, за да се извадят, обособят и систематизират тези общи или конкретни въпроси, които се явяват проблемни от правно или политическо естество и затрудняват функционирането на изборната система в България.

В резултат очакваме да имаме една относително пълна представа за предизвикателствата пред българското общество и законодател в изследваната тема. Тя ще послужи като основа в изпълнението на следващите стъпки от задачата - проучване на възможните решения, систематизирането на становищата „за“ и „против“ и намиране на техните застъпници.

Условия за участие

Участието в този етап преминава през 3 стъпки - заявяване, изследователска работа и обобщителна среща:

1.    Заявяване за участие - подаване на заявление на адрес: contact@movebg.com със следните данни:

Три имена:

E-mail:

Телефон за връзка:

Възраст:

Професия:

Образование:

Предпочитание за работа по определена задача от списъка, ако има такава (Напр: “1-B-3)”). Препоръчваме да посочите алтернативи.
Мотивация за участие (в 2-3 изречения):

СРОК: До 10-ти декември.

2.    Изследователски етап:
1)    Ще получите мейл от координатора на програмата с конкретни указания за работа;
2)    Доброволците работят самостоятелно, като координаторът дистанционно помага и разяснява задачите на всеки, координира и улеснява работния процес.
3)    Работата в този етап приключва с изготвяне на изследователски материал от всеки доброволец съгласно задачите му и указанията на координатора;

СРОК: До 31-ви декември.

3.    Среща на екипа за обобщаване на работата и систематизация на резултатите:
1)    С участието на координаторът, експерти по темата и екипът от доброволци;
2)    Координаторът ще разпрати на доброволците покани за деня, мястото и дневния ред на срещата;
3)    В рамките на 2-часова работна среща ще се финализира частта от изследването, която се занимава с анализ на контекста;
4)    На нея ще се обсъдят и следващите стъпки от изпълнението на проекта;

СРОК: До 10-ти януари.

Задачи

1. Анализ на нормативната уредба на националните избори – парламентарни и президентски (Конституция на РБ и Изборен кодекс):

A.    Основни принципи на изборното право в България:
1)    кои са основните начала, около които е изградено българското изборно законодателство?
2)    какъв е видът на изборната система?
3)    кои са основните характеристики на българската изборна система?

B.    Статут на основните елементи на изборната система – извеждане и систематизиране на определящите ги права и задължения.
1)    избирателен корпус;
2)    кандидати и партии;
3)    избирателни райони;
4)    избирателни листи;
5)    система за определяне на изборния резултат;

C.    Изборна администрация – структура, статут;

D.    Избирателна процедури – извличане, систематизиране и характеристика на основните стъпки в провеждането на изборите в България;

2. Систематизация на критиките срещу изборната система:

A.    Извеждане на конкретни критики* срещу:
1)    отделни изборни правила;
2)    недостатъци на изборния процес;
3)    недостатъци на изборната система като цяло;
4)    функционирането на изборната администрация;
5)    практиката по приложение на изборните правила от органи извън изборната администрация;
*Автори на тези критики трябва да са публични авторитети в областта/организации/партии
Трябва да се посочват източниците на информация;

B.    Систематизиране на критиките по предмет и степен на абстракция;

C.    Обобщаване на критиките и добавяне на авторски предложения от екипа.

Срок: Заданието ще се изпълнява до 10-ти януари.

Полезни ефекти за участниците

1.    Участието в проекта – изследователската и/или творческата му част, е полезно за развитието на следните знания и умения:
1)    Познания по конституционно и административно право;
2)    Познания по политики на изборна реформа;
3)    Правен и политически анализ;
4)    Нормотворчество и юридическа техника;
5)    Работа в екип/дистанционна работа в екип;
6)    Доброволчество;

2.    Участието е подходящо за следните групи хора:
1)    Студенти и млади професионалисти в областта на конституционното и административното право;
2)    Студенти и професионалисти по политология, социология и журналистика;
3)    Граждански и политически активисти;
4)    Държавни служители и работещи в изборната администрация;

Допълнителна информация

1.    Ментори:
1)    Димитър Димитров – преподавател по Политическо поведение, Избори и избирателни системи в СУ „Св. Климент Охридски“
2)    Даниел Стефанов – политолог, специалист по изборни системи

3)    Елена Маркова - юрист, специалист по изборно право, бивш зам.-председател и дългогодишен член на ЦИК

2.    Координатор: Димо Господинов – адвокат и отговорник по правните политики в екипа на MOVE.BG

3.    Заети задачи – следните задачи от конспекта са вече заети:
1)    2-B и 2-C – предназначени за обобщаващата среща в края на етапа;
2)    При заемане на други задачи ще бъдат обявявани тук своевременно;

4.    Следващи етапи:
1)    Проучване на възможните решения, за и против и техните застъпници (до 31-ви януари 2015-та);
2)    Систематизиране и графично оформяне на брошурата.
3)    Презентиране на готовия продукт.

MOVE.BG

Автор

още от Изборите: Посока Бъдеще