МOVE.BG програма: Изборна реформа

Програма, насочена в подкрепа на промяна в Изборния кодекс


От МOVE.BG, публикувана на 27 януари 2014

 

Под натиска на протестната вълна, управляващото мнозинство обеща приемане на нов, по-демократичен Изборен кодекс, който трябваше да се гласува през февруари 2014г.

В тази връзка, МOVE.BG реши да проведе дискусионно-информационна инициатива за изборния процес, в рамките на която да се разискват спорните моменти в тази материя, да се разясняват някои основни понятия и съществуващи практики и да се даде възможност гласът на експертите и на гражданите да се чуе. Подбрахме като основни темите: „Състояние на избирателния корпус“, „Мажоритарни или пропорционални избори?“, „Задължително гласуване“ и „Електронно гласуване“.

В края на 2014 г. и вече през 2015-та програмата продължава с инициативата "Изборите: посока бъдеще"., която цели да събере в една публикация състоянието, проблемите на изборната система и техните възможни решения. 

По тази линия се проведоха лекции, дискусии и дебати с участието на експерти и граждани, записвани в дома на MOVE.BG и излъчвани пряко чрез стрийминг

Дискусия „Кой е българският избирател и как гласува той?“, на която се опитахме да отговорим на въпросите за профила на българския избирател – как и за какво гласува, мъртвите души и активната регистрация.

Дискусия „Мажоритарна или пропорционална избирателна система, предимства и недостатъци“. Сблъскахме двете гледни точки по този наболял проблем.

Дискусия „За и против електронно гласуване“. Експерти – скептици и оптимисти, размениха аргументи дали е възможно да се въведе електронно гласуване или не и какви възможности и рискове крие.

Дискусия „За и против задължително гласуване“ – граждани и активисти изразиха опасенията си от евентуалното въвеждане на задължително гласуване в България, обсъдиха ползите на такова правило, както и алтернативите му.

Младежки дебат "Какво постигнахме след 1 година протести? Референдум?" – младите активисти от протестите през 2013-та година коментираха успехите на движението си и дали поисканият от Президента референдум за реформа на изборната система е един от тях.

Лекция на Г. Близнашки - „Избирателната система - състояние и предизвикателства“. Професорът по Конституционно право, разясни какви са видовете изборни системи, техните предимства и недостатъци.

Лекция на Робърт Кримър „Сигурно ли е електронното гласуване?“. Международният експерт по електронно гласуване Робърт Кримър разясни по скайп на българската публика спецификите на този вот, неговата сигурност, какви са модерните му достижения и най-добри практики в Европа и света.

Отговаряхме на въпроси на българи от страната и чужбина за провеждането на Инициативата за референдум за изборна реформа.

Направихме заключителна дискусия "България: Въпрос на избор", в която обобщихме работата по инициативата, заедно с всички участници и начертахме бъдещи предизвикателства. На нея представихме и филм с откъси от работата ни през цялата кампания.

В допълнение организирахме събития и разпространихме други информационни материали по същата тематика, които MOVE.BG излъчи по своите канали – facebook, twitter, linkedin, youtube и нашия сайт.

Резултатите

В резултат на тази дейност допринесохме за информирането на обществото по спорни, но фундаментални за демокрацията въпроси. Също така очертахме областите на консенсус по разглежданите тематики и съдействахме за стабилизирането на общественото съгласие по тях. Не на последно място се включихме в Инициативния комитет за провеждане на референдум за реформа в изборната система, с което подкрепихме идеята за пряко допитване до народа по такива важни въпроси за демокрацията. 

Продължението

MOVE.BG продължава работата си по тази важна за България тема, поради все още не решените проблеми в областта на изборната система и не проведената реформа. Ще продължаваме да бъдем свободно място за дебат и гражданско образование, за обмяна на идеи и добри практики, за намиране на допирни точки и каузи за общо действие. 

През ноември 2015 г, с помощта на над 50 доброволци и експерти, МOVE.BG разработи интерактивния онлайн инструмент Наръчник за изборна реформа, чиято цел е да представи по лесен и достъпен начин на гражданите проблемите на изборната система в България, както и техните възможни решения. 

Автор

още от Изборите: Посока Бъдеще