Редактираме дигиталнo България

EDIT e обединение за по-свързана и подкрепяща дигитална екосистема


От МOVE.BG, публикувана на 19 юли 2016

За дигиталния бизнес в България все още по-често се говори със суперлативи, но предимно в бъдеще време.

При всички дадености, които предпоставят България да има лидерска регионална роля в сферата на новите технологии и дигиталния бизнес, при огромния потенциал, демонстриран от много стартиращи инициативи, и при обещаващите резултати на утвърдени вече IT компании този сектор продължава да бъде сред догонващите във формирането на брутния вътрешен продукт на страната ни. След, да кажем, индустрии като металургията и селското стопанство. Това не ни прави точно страна с имидж на високотехнологично място. А имиджът е важен за привличане на инвестиции. Точно колкото и политиките на държавата за създаване на конкурентни и стимулиращи условия за дигитален бизнес е важна за задържането на тези инвестиции. EDIT иска да подобри и двете.

EDIT e мрежа от организации и компании, свързани с развитието на дигиталната индустрия в България.

Обединени сме зад разбирането, че само заедно и с колективния принос, опита и идеите на максимален брой хора можем да създадем една свързана и подкрепяща дигитална екосистема, която стимулира стартирането на нови бизнеси, работи в сътрудничество с държавата за по-добри условия за привличане на чуждестранни и местни инвеститори и подобряване на бизнес климата. Но EDIT e и мрежа за взаимопомощ, обмяна на опит, знания, контакти и технологии, място, където дигиталните хора общуват, споделят и се вдъхновяват.

EDIT се случва по инициатива на MOVE.BG

Инициативата се извършва в партньорство с организациите Start It Smart, StartUp Foundation, Association of Bulgarian Leaders and Entrepreneurs ABLE, Betahaus, Bulgarian Centre of Women in Technology BCWT, Brain WORKSHOP Institute, Eleven Accelerator Venture Fund, LAUNCHub Seed and Acceleration Fund, NEVEQ, TAKEOVER, Perpetto, Reloyalty, Join The Players, Web/desh, а мрежата е отворена за всички, които са свързани с развитието на дигиталната индустрия в България.

EDIT e обединение зад каузата на силната дигитална индустрия и превръщането на България в предпочитано място за IT бизнес, където се поощряват иновациите, а малкият и среден дигитален бизнес имат висока добавена стойност. Всичко това можем да постигнем само заедно.

За целта трябва да се познаваме! И да се преброим!

Затова направихме Innovation Ship Bulgaria|Digital – национално проучване сред стартиращи, малки и средни компании, развиващи дигитални технологии.

Такова проучване е нужно на всички ни, за да можем да изградим ясна картина на дигиталния бизнес в България в момента – да знаем къде индустрията се намира, за да можем заедно да я отведем там, където искаме. Да можем да се съизмерим и да се сравним – да се опознаем, за да знаем в какво сме силни и как да градим имиджа на България като конкурентна и привлекателна дестинация за инвеститори. Но и върху какво трябва да продължим да работим, за да създадем условия, в които малките и средните дигитални бизнеси да се развиват, защото вярваме, че те порастват, когато са заедно – в среда на диалог и съ-създаване. Резултатите ще са от полза за всички нас.

Ако и вие имате стартиращ, малък или среден дигитален бизнес – попълнете я!

 

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital