Резултатите от Citi-Rights

Смели, вдъхновяващи и иновативни идеи за европейското законодателство


От МOVE.BG, публикувана на 19 май 2016

Проектът Citi-Rights се превърна в повече от професионален и граждански ангажимент, който първоначално планирахме да поемем.

Включването ни в училищния живот донесе вълнуващо предизвикване към целия ни екип и още увереност за правилната посока на развитие, която подкрепяме в своята работа.

По време на първия обучителен модул разговаряхме с учениците за Европейския съюз и техните граждански права. Младежите си припомниха и споделиха примери от ежедневието, с които илюстрираха колко много възможности за обогатяване на законодателството има. В продължение на дискусията учениците се запознаха с казус, който провокира интереса им с доказателството, че всеки европейски гражданин може да постигне промяна за всички нас, когато представи разумно и аргументирано решение на проблем, засягащ всички ни. Заедно обсъдихме случая от различни перспективи, неговия ефект върху заинтересованите страни и потенциални последствия. Часът ни завърши с някои любопитни факти как измененията в европейското законодателство се отразяват реално в живота на граждани и корпорации и с предизвикателство към младежите да опитат да предвидят нашето общо бъдеще и промените, които то е изисква.

Втората ни среща с учениците беше още по-динамична, вдъхновяваща и продуктивна.

Часовете ни често започваха с продължение на вече започната дискусия за гражданските ни права. Това се случи в резултат на успешна провокация към учениците да потърсят допълнително възможности, предизвикателства и любопитни казуси за дигиталната сигурност. Заедно успяхме да откроим съществените проблеми и учениците се разделиха в отбори, за да се заемат с разрешаването на препятствията пред информираността за рисковете и защитата на гражданските права, неравния достъп, незащитената кореспонденция, прекомерното събиране на личните данни и др. Екипите работиха с впечатляваща задълбоченост и дисциплина, а резултатите бяха смели, вдъхновяващи и иновативни идеи. Обучителите подкрепиха процеса с насоки към обичайната логика и структура на проектно предложение, за да успеят учениците да направят своето представяне максимално близо до действителните изисквания при подобен процес. Последва презентация на идеите, както и полезна обратна връзка от всички участници.

Някои ученици приеха с ентусиазъм предизвикателството да се включат в формират екип и да се включат в международно състезание, в което да участва с проектна идея за това как може да се повиши информираността за гражданските права и да се разшири законодателството в тази посока. Екипът ни прие тази стъпка за чудесна възможност да бъдем домакин на активни младежи, които работиха упорито, креативно и резултатно.

Срещите ни с учениците и техните подкрепящи учители ни мотивираха да продължим работата си по значими теми, за да достигнем повече хора на промяната и да напомняме, че тя изисква нашите усилия всеки ден.

Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на MOVE.BG и не отразява позицията на Европейски алтернативи или Европейската комисия.

Автор
още по темата

още от Citi-Rights