Отворена иновация, отворена наука, отворени към света

Покана за разговор на европейско ниво и доверие между науката и обществото


От МOVE.BG, публикувана на 8 февруари 2018

На 29 януари се проведе консултативната среща на високо равнище на групата RISE

RISE - Research, Innovation, and Science Policy Experts, за бъдещето на науката и иновациите в Европа.

Еднодневното събитие е част от мащабната инициатива Research&Innovation (R&I) Tour d'Europe, по време на която групата учени гостуват в 15 европейски страни, за да очертаят национална икономическа и политическа перспектива за бъдещото на Европа. MOVE.BG беше домакин на българската среща, която събра водещи фигури от академичната общност и бизнеса в България.

RISE GROUP

Групата е създадена през 2014 г.

С цел да предостави директна стратегическа подкрепа към европейския комисар за изследвания, наука и иновации – Карлош Моедаш. Експертите фокусират своята работа върху начините, по които европейската политика по изследвания и иновации допринася за умен, устойчив и социално включващ модел. Част от RISE GROUP са над 30 изтъкнати учени от различни националности и с разнородна експертиза.

През 2017 г. Групата публикува книгата Europe’s Future: Open Innovation, Open Science, Open to the World.

Публикацията представлява рефлексия и анализ на трите теми. Тя включва още: индивидуални препоръки, които биха въздействали върху развитието на иновациите, растежа и международната конкурентоспособност на Европейския съюз, както и редица предложения за конкретни политически действия. Работата на експертната група е покана за отворена дискусия в рамките на Европейската комисия, но и към отделните държави членки.

В края на 2017 г. групата RISE предприема, т.нар. Tour d’Europe

поредица от работни срещи, които търсят решения за политиката за изследвания и иновации, но също предлагат за обсъждане изводите от издадената по-рано през годината книга. Срещите се провеждат в контекста на инициативата на председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер за отворена дискусия по въпросите, засягащи бъдещето на европейския проект. Участниците включват национални представители на академичните среди, бизнеса, независими експерти, иновтори, интелектуалци. Домакини на събитието са разпознаваеми платформи, които осигуряват среда за разговор по значими обществени теми и обединяват различен професионален опит.

RISE в София

На българската среща с експертите от RISE бяха коментирани някои основни тематични ядра на книгата Europe’s Future: Open Innovation, Open Science, Open to the World и работата групата RISE. Ето някои от темите, върху които бе поставен акцент и отбелязан принос:

Не става дума за локално и глобално, а за умната комбинация между двете

Отвореността има дигитален и физически контекст. Научният капитал в Европа е нужно да е достъпен за дигитални стартъпи. Отвореността трябва да бъде уравновесена от локалния дневен ред, правейки връзка между културното многообразие и възможности.

Съгласуване на историята и бъдещето

Много R&I системи в Източна Европа са претърпели драматични трансформации. В началото на дигиталната революция, България е била Силициева долина на Източна Европа. Тя е все така разпознаваема в областта на физиката, мехатрониката, високопродуктивната изчислителна техника и изкуствения интелект. Комбинирането на силните страни на миналото и бъдещето изисква доверие, което би помогнало за изграждането на нови форми на колаборация между установената научна общност и младите дигитални платформи.

Знание и технологии

Беше посочена необходимостта от създаване на регулаторни и финансови рамкови условия за отварянето на университетите към по-тясно сътрудничество между науката и бизнеса. Това също предполага действия на ниво ЕС за преработване на правилата за държавни помощи. Участниците обърнаха внимание на необходимостта от опростяване на процедурите по управление на програми и проекти.

Създаване на доверие между науката и обществото: Изследователите трябва да обясняват, а обществото би трябвало да има силен глас в приоритетните области

Гражданите, като основни потребители, съ-създатели и финансиращи изследванията и иновациите, е нужно да бъдат включвани в процесите на науката още по-активно.

Дебатът се състоя в галерия Структура, а участниците в него бяха:
  • Daria Tataj,
  • Luc Soete,
  • Mary Ritter,
  • Julio Celis,
  • Dainius Pavalkis,
  • Ivo Slaus,
  • Marzenna Wareza (RISE),

От българската страна се включиха: Ана Пройкова,Васил Видински, Георги Тодоров, Живка Овчарова, Ивайло Димитров, Костадин Костадинов, Любов Костова, Николай В. Витанов, Николай К. Витанов, Николай Денков, Румен Борисов, Саша Безуханова, Светозар Георгиев, Сергей Петров, Спас Керимов.

MOVE.BG

Автор

още от Актуално