Социалните предприемачи са ръководителите на новото време

Варна Европейска Младежка Столица дава старт на поредица от събития с европейско значение


От МOVE.BG, публикувана на 26 януари 2017

С три събития, свързани с развитието на потенциала на младите хора стартира програмата на Варна - Европейска младежка столица 2017. Национален форум за социални иновации, Международна конференция, посветена на неформалното учене като инструмент за повишаване на младежката заетост и европейски проект „100% младежки град“  се проведоха в периода между 18-22 януари в морската ни столица. Над 150 участници от България и чужбина се включиха в организацията на събитията. MOVE.BG е поддръжник и партньор на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица от самото начало на инициативата.

Националният форум за социални иновации (20-ти януари) събра представители на публичния, гражданския и частния сектор. Основните теми на събитието бяха:

Социалните иновации и ролята на бизнеса и младите в процеса на създаването им.

Добри практики за социални иновации във Варна и в България.

Професията „социален иноватор“ – що е то?

Основателят на MOVE.BG Саша Безуханова изнесе лекция за взаимовръзката между социалните иновации, социалното предприемачество и новите бизнес модели на свързаност. Тя засегна глобалната свързаност, която днес поставя на изпитание всички познати модели, които вече не работят и произхождащата нужда от колаборации, сдружаване и общо създаване. Именно социалните иновации са новите модели, проправящи си път във времето, в което живеем. „Нямаме нужда от противопоставяне, споделянето е печелившият ход на новото време.

Социалните предприемачи са ръководителите на новото време.“ Варна Европейска Младежка Столица дава старт на поредица от събития от европейско значение. През 2018-та България поема председателството на Европейския Съвет, а София ще бъде европейска столица на спорта. През 2019-та пък Пловдив ще бъде домакин на инициативата Европейска столица на културата. MOVE.BG активно ще работи за успешното реализирането на потенциала, които тези възможности предоставят.

Какви възможности дава Европейска Младежка Столица?

Европейска младежка столица е инициатива, която насърчава градовете да работят върху прилагането на нови идеи и новаторски проекти свързани с активното участие на младите хора в обществото. Програмата има за цел да представи утвърден модел, по който да се работи за по-нататъшното развитие на младежките политики. Инициативата Европейска младежка столица се стреми да укрепи отношенията между европейско и местно ниво и да насърчи включването на младите хора чрез прилагане на общите европейски цели по отношение на политиките за младежта. „Европейска Младежка Столица“ е титла, която се дава на избран европейски град за период от една година, през която на града се дава възможността да покаже чрез многослойна програма културния, социален, политически и икономически живот и развитие, свързани с младежта.

Всеки проект, който цели да овласти младите хора в рамките на едно общество, води до по-добро бъдеще. Млад човек, на когото веднъж е дадена възможността да се развие в една общност е много по-склонен да служи на същата тази общност в замяна. Признанието Европейска младежка столица индикира, че избраният град е един от най-прогресивните в Европа в областта на организираното гражданско включване, което се стреми да подобри живота в града – стремеж, който следва да продължи и след изтичане на едногодишния мандат. Най-очевидното от предимствата е, че предоставя възможност за града да демонстрира своите културни и младежки инициативи на европейско ниво.

Градът е във фокуса на медиите.

Това неминуемо увеличава популярността му, както и повишава видимостта му като туристическа дестинация. Като лидер в областта на младежкото овластяване, Европейска младежка столица ще бъде място на международни и европейски срещи и домакин на всякакъв вид мащабни конференции, свързани с младежта, притегателна точка за млади лидери. Що се отнася до регионалния ефект, създава се форум за иновативно и творческо мислене за проекти и идеи, които могат да стимулират активен културен живот и насърчават всички граждани на общината и нейните съседни области, да бъдат активни граждани. Активното участието на младите хора и насърчаването им да мислят иновативно ще създаде една общност с безкрайни възможности за генериране на нови идеи. Разработването на програми по време на Европейската младежка столица също помага с утвърждаването на устойчиви дългосрочни програми, чието прилагане да продължи след изтичане на мандата.

Едногодишната програма има за цел да направи Варна средище на социални иновации и креативна мисъл.  Но какво всъщност са социалните иновации?  Социални иновации – това са нови решения на упорити и трудни за решаване социални проблеми. Това са идеи, които се стремят да адресират социално значими нужди и да подобрят качеството на живот на гражданите. Бъдещият растеж и благосъстояние зависят също толкова от социалните иновации, колкото и от новите технологии.

Социалното новаторство се случва във всеки сектор

Но най-много в области, където проблемите се засилват и където съществуващите модели не успяват или са в застой, както и в сфери, в които не се възползваме достатъчно от новите възможности. Социалните иновации – това са нови идеи, които адресират социални цели. Иновативни дейности и услуги, които са мотивирани от идеята за адресиране на конкретна социална нужда и се развиват и разпространяват през организации със социална насоченост.

Друг двигател на социални иновации е разминаването между съществуващото и нужното – какво е налично и от както имаме нужда, разминаването между това, от което се нуждаят гражданите и това, което им предлага правителството, частните фирми и неправителствения сектор. Това разминаване се задълбочава чрез появата на нови технологии и нова научни знания. Това са някои от областите, където сме свидетели на особено тежки иновационни дефицити, но и на големи възможности за нови креативни решения.

Съществуващите модели не се справят с тези дефицити достатъчно добре, защото често са недостатъчно гъвкави и лишени от въображение. Резултатът е нереализиран потенциал. Именно затова е нужен нов начин на мислене за публичните политики и гражданско действие. Отправната точка за всяка социална иновация е осъзнаването на конкретна социална необходимост и някаква представа за това - как тя може да бъде адресирана. Най-добрите новатори имат сетивността и забелязват нужди, които не са адекватно адресирани от пазара или държавата.Човек трябва да е добър в това да изслушва и да вниква дълбоко под повърхността, за да разбере нуждите и недоволствата на обществото.

Социалните иновации

Това са нови идеи, които работят и създават дисбаланс на пазара. Това означава, че създават дисбаланс в рамките на конкретната сфера по начин, който принуждава пазара да възпроизвежда и следва стъпките на социалните новатори. Според Станфордския Бизнес Център за Социални Иновации, социална иновация е новаторско решение на социален проблем, което е по-ефективно, резултатно, устойчиво или справедливо от вече съществуващите модели.

MOVE.BG

Автор
още по темата

още от Ти движиш Европа