Днешният 8 декември и Стефан Стамболов

Или защо на днешната дата чествуваме студентския празник.


От Юрий Йорданов, публикувана на 8 декември 2020

Днес е 8 декември. Един много специален ден в българската история. Денят, когато през 1888 се ражда първото висше училище в новата българска държава. Считам, че това събитие е неоправдано неизвестно като факт, свързан с делата на Стефан Стамболов, представян като велик държавник в ракурс, изпускащ най-важното около личността му.

Няма искрен и модерен, разбиращ големите цели пред себе си и хората, за които мисли, държавник, който да не е правил онова, което иска бъдещето, което има само едно име - образование, тоест просвещение, раждащо просперитета на една държава. Очевидно, Стамболов си е давал сметка за важността на образованието за успехите на едва зачеващата своята свободна съдба България.

Според "Алманахъ на Софийския Университетъ, 1888-1929", издаден от Софийския университет като книга номер 18 на "Университетска библиотека" през 1929 година, законопроектът по създаването на университета е внесен за обсъждане в Събранието от тогавашния заместник на министъра на народното просвещение Стефан Стамболов.

Аргументите на вносителя казват: "нуждата за хора съ по-високо специално образование захваща отъ денъ на денъ да се чувствува по-осезателно по всички клонове на управлението. Особено вопиюща нужда се чувствува отъ добре подготвени учители за средните училища, понеже засега твърде малко такива учители имаме, а пъкъ успехътъ на учебното дело стои въ тесна връзка съ напредъка на целия народъ въ всеко друго отношение.".

"Като имамъ предъ видъ горното, считамъ, че е време и необходимо, да се положи отъ сега още основа за едно висше училище, което малко по малко да се развие и да достигне съ време до положение, да снабдява държавата ни съ нужния контингентъ отъ хора съ висше специално образование по разни клонове на науката".

На 7 декември 1888 предложеният законопроект е приет на първо и второ четене, на следващия ден, 8 декември 1888 той е минал и на трето четене и е обнародван с указ бр. 159 от 18 декември в "Държавенъ вестникъ", година XI., бр. 2 от 5 януари 1889. Законът е описан, носи заглавието "Законъ за отваряне на висше училище въ София".

Честит празник на всички, които вярват, че духът на онова не толкова далечно време не е забравен!

Държавниците

Включете се в специалната инициатива на програма "Моята българска история" на MOVE.BG "Държавниците". Предстои ни едно дълго приключение през вълнуващата история на България и имаме нужда от вашата помощ, за да изградим в най-голяма дълбочина разказа за миналото ни. Във всяко кътче на българските земи е било и все още е пълно с будни хора, които често остават в сянка на големите събития, но те сигурно и неуморно изграждат основите на нашето бъдещо развитие. 

Разкажете ни за тях на нашата дигитална карта, за да запълним заедно празните полета в разказа за българската история!

Автор
още по темата

още от Моята българска история