Явор Панев: архитект на промяната

Явор Панев е поредният новатор от нашия нов проект „The ChangeMakers of Bulgaria: двигателите на промяната в България“.


От Марин Маринов, публикувана на 27 февруари 2019

Явор е млад архитект, който освен че проектира сгради, създава и проекти за обществена промяна. Той, вярва че трябва мърдане – всеки трябва да бъде част от инициативите за положително обществено развитие, за да можем да променяме България заедно.

Архитект Панев вярва в енергията на общността, защото чрез общи усилия „достигаш до повече хора, ангажираш повече хора“. Той работи по иновативен проект за взаимодействие между граждани, бизнес, администрация при планирането на това в какъв град, където всички искат да живеят заедно.

Как го прави ли?

Явор е съосновател на младежкото движение „Таляна“, което иска да запази историческото ядро на морската ни столица Варна като го превърне в младежко, артистично и пешеходно пространство. През февруари сдружението организира „Разказите за стария град“ по инициатива на Екатерина Леондиева и Любомир Калчев. Проектът събира личните истории на по-възрастното поколение от квартал Таляна, както и от другите части на град Варна.

“От една страна да провокираме младите, а и по – възрастните да опознаят мястото, където живеят. Да споделят лична или семейна история за града. С фокус върху темата за опазването на архитектурното наследство намиращо се в града ни.  Събирайки историите опознаваме „духа“ на мястото,“ споделя Явор.

„Но фокусът не стига до тук. Обръща се внимание на нематериалното културно наследство. Личните истории допринасят за това. Предавани от устата на уста между поколенията.  Изгражда се общност. Достигаме до повече хора. И то с различни интереси и възраст.“

Като архитект-двигател на промяната, той участва в измерването на човекопотока на „Одесос“, част от който е и район „Таляна“. Предложения от проекта влизат в разработения „План за подобряване на пешеходната достъпност” на район „Одесос“, както и в общата стратегия на град Варна по проекта CityWalk. Явор също е участвал в „Ходещият семинар“ – инициатива за анализ и оценка на определени райони на квартал „Одесос“ във Варна. Архитект Панев е част от Българския съвет за устойчиво строителство (BGBC) още от основаването му.

Но той променя не просто средата, а и начина на мислене. Явор е участвал като активен доброволец и ментор на младежки проекти по време на  Варна - Европейска младежка столица 2017. Той притежава солиден опит в работата с ученици и също така, е част от Националното сдружение на българските европейски клубове (NABEC).

Най-големият урок за Явор е:

„Да не се предавам. Също да се забавлявам. И винаги с уважение и благодарност по пътя. Никой не ти е длъжен за нищо. Научих от опит, че и да гледам „умно“ тавана - той си е там. Няма да мръдне.“

„Аз съм този, който трябва да мръдне, ако искам да се случват нещата.  Действия трябват. От мен си зависи. Именно в това е красотата - да поемеш отговорност за живота си! Това е най-големият урок, който уча и все още в движение.“

The ChangeMakers of Bulgaria

Явор е член на "Двигателите на промяната" - клубът на MOVE.BG, който свързва новаторите, развиващи оригинални идеи и бизнеси с принос към общественото развитие. Целта на "The ChangeMakers" е да обедини променящите България в национална мрежа, за да стимулират промяната от България за света в сферите на образованието, дигиталното и устойчивото развитие.

Познаваш ли човек, който решава проблеми по нов начин и работи в полза на обществото?

Посочи го сега!

Създаваме заедно нашето иновативно утре!

Автор
още по темата

още от The ChangeMakers - Двигателите на промяната