"Важно е младите да познават и отстояват правата си"

Ученичката Мартина Камбурова за участието си в състезанието Citi-Rights


От МOVE.BG, публикувана на 16 юни 2016

Разкажи ни за своите интереси и защо реши да се включиш в обучението по граждански права.

Ами аз се занимавам с разнообразни извънкласни дейности и винаги страшно се вълнувам за нови проекти. Реших да се включа в обучението именно заради обсъжданата тема – правата на човека (и в частност гражданските права), защото за мен е от изключителна важност младите хора да познават и да отстояват правата си. От такъв тип обучения човек може да научи много полезна и важна информация

През какво премина по време на обучителните модули?

Модулите бяха доста разчупени, въпреки че самата тема не го предполага. Информацията беше много подходящо подбрана и селектирана, така че за краткото време, което имахме, наистина да успеем да запомним ключови елементи от материята и да се научим как да ги прилагаме на практика. Като цяло преживяването за мен беше много интересно и забавно, имахме възможност за креативно мислене и развиване на нашите идеи.

Защо е важно съучениците ти да разберат значимостта на темата за гражданските права и възможностите за нейното включване в училищния живот?

Ако се замислим и погледнем по друг начин на училището, то се явява умален модел на обществото. Научавайки се първо да се интересуваш от ученическите ти права и да ги отстояваш в училище, после в истинския живот ти вече знаеш как да се пазиш от манипулация и потъпкване на правата ти. Знаеш как да постъпиш, как да защитиш както своите права, така да помогнеш на друг в борбата му.

Къде е мястото на темата в училищния живот?

Моя лична мисия е да се разпространява важността от познаването и отстояването на правата на човека в училище. Така че отговорът ми е много прост и логичен – тя трябва да е приоритет в училищния живот. Къде обаче е тя в реалност? Това вече си зависи и училището и учителите (по всички предмети).

Как бихте могли да работите заедно с учителите, за да се включват по-често теми за гражданските права в учебния процес? Какви са подходящите формати това да се случва?

Всеки предмет си има неговата специфика, но в моето училище (Националната търговско-банкова гимназия) възможностите да се дискутира по темата за правата на човека не са малко. В част от програмата е включено гражданско образование в редовен учебен предмет – свят и личност. На нашия клас ни се е случвало, обаче, и в други часове да обсъждаме гражданските права – в часовете по гражданско и търговско право, банков мениджмънт, банково дело. В нашата сфера има много теми, които могат да бъдат и са обвързани с преподавания материал и аз мисля, че това е много полезно за учениците – под формата на обсъждане на конкретни случаи, казуси, дискусии и други.

Как бихте могли да превърнете училището в среда, която подкрепя демократичните принципи?

Според мен една много важна стъпка към развиването на училищната среда всячески е ученическото самоуправление. Вече много (предимно) гимназии са изградили ученически съвет или парламент. Като вече завършил председател на моя ученически съвет в училище съм на мнение, че различните кампании и разнообразните дейности, както и взимането на решения, отнасящи се до училищния живот, подпомагат установяването на демократичните принципи (нямате си на представа колко много неща могат и се вършат и се организират от един ученически съвет).

Защо е полезно и интересно в учебния процес да се включват хора и организации, които са външни за училището?

Това може би е реторичен въпрос. Дори в най-добрите университети се канят гост-лектори и се канят външни организации. За училищата всяка организация, всеки гост-лектор е стъпка напред. Както всички знаем образователната система (навсякъде по света) е мудна и драстично изоставаща от реалния свят, особено в XXI век. Ето защо нещо мобилно, иновативно и необременено от норми, уредби и специализирани планове е толкова полезно за образованието – като глътка свеж въздух.

Какво ти донесе участието в международно състезание за защита и обогатяване на гражданските права?

Преди всичко участието ми в състезанието разви креативното ми мислене. Да констатираш реален проблем и да откриеш реализируемо и иновативно решение за него е умение за „един милион долара“, а възможността да представиш своята идея и тя да бъде оценена е нещо, което някои хора чакат цял живот. Уж е само на игра, шега, състезание между тийнейджъри, но колко скрити ползи се крият от развиването на такъв тип състезания! Като участник не само в това, но и в други проекти, вече имам няколко готови бизнес и социални идеи, които искам да развия в бъдеще, придобила съм и множество знания и умения що се отнася до разработването на проект, работа в екип, презентационни и организационни умения.

Разкажи ни повече за идеята, която екипът представи. Темата отключи ли в теб нов интерес?

Проектът, който екипът ни представи, е онлайн платформа за правата на човека. Основната идея е трудна за обяснение на теория, но напълно реализируема и ясна на практика. Сайтът се състои от три ключови части: изградена информационна платформа за правата на човека, която да е лесно достъпна и разбираема; форум, в който потребителите да споделят конкретни случаи, в които правата им са били нарушени и да получават подкрепа и акуратно решение от други потребители и екип от правни специалисти (мост между специалисти в сферата и хората, които имат нужда от помощ и подкрепа); благодарение на споделените случаи да се изготви достоверен справочник за разрешаване на проблеми, свързани с нарушаване правата на човека. Мисията ни е да се създаде социално ангажирано общество и да апелира към солидарност и борба срещу нарушаването на човешките права.

Интересът ми към човешките права и по-скоро хъсът ми да се търси справедливост и да се отстоява правдата са породени у мен отдавна (може би генетично, както при всеки човек), но работата по такъв проект наистина „те отключва“ да осъзнаеш колко е важно да се бориш за това, в което вярваш и да намериш съмишленици. „Принуден“ си да търсиш повече информация по темата, да размишляваш, да намериш своите истини.

Как би продължила гражданската си активност?

Всичките ми приятели и познати знаят, че винаги отстоявам правата си и подканвам и околните да се защитават. Освен активното ми участие в проекта CITI RIGHTS и работата ми в комисия „Права на учениците“ към Софийски Ученически Съвет, посещавам различни тематични лекции и семинари. И от всичко научено дотук смятам, че за да бъда граждански активна и да повлияя и променя заобикалящия ме свят, трябва да давам личен пример и да обръщам персонално внимание на проблемите около мен – подкрепа на приятел в такава ситуация или първа да заявя правата си и да приканя останалите да ме последват. Аз съм млад човек на XXI век – знам кои са правата ми и не ме е страх да ги отстоявам.

Какви други извънкласни дейности са интересни за теб и съучениците ти?

Каквото се сетите, със сигурност ще се намерят хора за цял випуск, които да бъдат запалени по него. Това е невероятното – още не сме съвсем влезнали в рамките (и дано никога не влезем) и всеки е различен, уникален и любопитен. Всички искаме да пробваме от всичко, интересуваме се от какво ли не и гледаме „да няма слабо“.

MOVE.BG

Автор
още по темата

още от Citi-Rights