Да се създаде специализиран Климатичен фонд чрез Плана за възстановяване

Това е едно от исканията в поредно отворено писмо на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт".


От МOVE.BG, публикувана на 27 януари 2021

Необходима е спешна ревизия на проекта на правителството за Национален план за възстановяване с цел осигуряване на устойчиво иновативно икономическо развитие по стандартите на XXI век и запазване на природните ресурси на България. Затова настоява в поредно отворено писмо Коалицията от граждански организации "За зелен рестарт", в която влизат MOVE.BG, WWF България, "Грийнпийс"-България и "Институт Кръгова Икономика". Коалицията излезе със специално Становище по повод липсата на яснота вече почти два месеца относно подбора на направените предложения по време на обществената консултация на Плана. Въпреки неколкократните призиви на "За зелен рестарт" за създаване на ясен механизъм за селекция и оценка на отправените идеи, такъв все още няма публично обявен. Като знак на добра воля и за да подпомогнат този важен за България процес, експертите на "За зелен рестарт" избраха от всички свои над 160 предложения пет ключови приоритета по направленията на експертиза на организациите в Коалицията: иновации и стартъп развитие, кръгова икономика, климат, енергия, биоразнообразие и земеделие. 

В направление "Климатични промени" в писмото е разработен приоритетът за създаване на специализиран климатичен фонд за подкрепа разработването на научноизследователски и развойни дейности (НИРД) и внедряване на резултатите от технологични изследвания, програми и проекти, които водят до намирането и прилагането на авангардни решения за справяне с климатичната криза, в т.ч. ускорено внедряване на наличните екологични технологии, като електролиза, термопомпи, съхранение на енергия, растителна генетика, отстраняване на парникови газове и др.. Този приоритет стъпва на представени над 30 предложения от експерти от сферата на климата у нас - те бяха генерирани през юли 2020, когато Коалицията събра над 50 от водещите български специалисти и когато все още нямаше никаква информация за Плана; както и през ноември, когато над 10 водещи експерти обсъдиха представения от правителството проект и дадоха конкретни препоръки по него.

Защо е необходим Климатичен фонд?

Очакванията са, че разходите за емисиите ще продължат да нарастват във всички свързани сегменти на икономиката и това допълнително ще засегне конкурентоспособността на България, тъй като усилията на световно равнище и в целия ЕС за справяне с климатичната криза се засилват.

Средствата от Плана за възстановяване следва да подпомагат преодоляването на текущите предизвикателства и да постигнат основните цели и общоевропейските приоритети: провеждането на реформи, модернизация, дигитализация, зелен преход и декарбонизация. Тези действия следва да имат силен социален аспект, т.е. мерките и средствата да са насочени към хората и създаване на нови работни места, а също и да водят до декарбонизация и адаптация. Необходимо е да се поемат ясни средносрочни и дългосрочни ангажименти за справяне с последиците от изменението на климата в първостепенен национален приоритет.

Определянето на нуждите от инвестиции в екологосъобразни технологии и устойчиви решения, както и осигуряването на подходящо финансиране са от възлово значение за постигането на целите в областта на климата за страната и оформянето на нов модел на икономическа трансформация и устойчивото преодоляване на последиците от пандемията.

За да се реализира тази цел, следното трябва да бъде постигнато:

  1. Реална децентрализация на регионите и промяна на законодателството за подкрепа на публично-частни партньорства във всички сфери на икономиката за развитие на решенията по направление „климат и енергия“;
  2. Преработване на модела за оформяне на данъчната тежест в посока облекчения за бизнеса при внедряване на решения, свързани с климата. В това число за специфични бизнес инвестиции в ориентирани към бъдещето възможности, внедряване на електрически превозни средства, мерки за енергийна ефективност, инвестиции в изкуствен интелект и роботика, за създаване на устойчиви работни места. Мерки, които могат да бъдат заложени като първоначална подкрепа от държавата и да са част от Плана за възстановяване за определен период с определени цели и индикатори;
  3. Създаване на изисквания за зелени обществени поръчки с основен фокус – намаляване на емисиите и преодоляване на климатичната криза, които изисквания да навлязат в администрацията и общините, а в последствие да станат задължителни към всички обществените поръчки.

Прочетете цялото Становище на Коалиция "За зелен рестарт" тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла