Независимите културни проекти и творци с призив за подкрепа от държавата заради коронавируса

MOVE.BG застава зад справедливите искания на българските артисти, които имат специална мисия да поддържат духа на нацията.


От МOVE.BG, публикувана на 17 март 2020

Културните организации и творците на свободна практика, които не са обвързани с държавни и общински културни институции, изпратиха отворено писмо до министъра на културата Боил Банов. Независимите артисти и проекти настояват за механизми за компенсация за работещи в културните индустрии, без значение дали са от държавни, общински или частни структури. MOVE.BG подкрепя призива на българските творци.

"Нужна е специална подкрепяща програма за българските артисти - хората, които са посветили таланта на значимата мисия да поддържат духа на нацията. MOVE.BG заставаме зад справедливите им искания. С онлайн ресурсите на платформата ни ще подкрепяме дейността им във време, в което всички се учим да живеем в среда на ограничения и нови формати на общуване и споделяне," сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

"Изкуството е не само извор на естетическа наслада, то е безалтернативен мост между противоборците във фрагментираното ни общество, то е икономика с голям все още неразвит потенциал. Да подкрепим творците!"

Публикуваме цялото писмо:

"ДО

Г-н Боил Банов

Министър

Министерство на културата на Република България

КОПИЕ ДО

Г-жа Цвета Караянчева

Председател

Народно събрание на Република България

Г-н Томислав Дончев

Заместник министър председател

Министерски съвет на Република България

Г-н Владислав Горанов

Министър

Министерство на финансите на Република България

Г-жа Силвия Георгиева

Председател

Национално сдружение на общините в Република България

Уважаеми Г-н Министър,

Във връзка с наложената забрана за провеждане на културни събития, настояваме за изработване на механизъм за подпомагане и компенсиране на културни организации и творци на свободна практика, които не са обвързани на щат с държавните и общински културни институции. Много от нас остават без доходи за неопределено време, което сериозно рефлектира върху личния и социалния статус на нас и нашите семейства.

В държавите от Европейския съюз и по света такива механизми се разработват, а Ваши колеги вече излязоха с официални изявления, че няма да изоставят хората, работещи в културните индустрии, без значение дали са от държавни, общински или частни структури.

Настояваме за отговорно и солидарно отношение и грижа от страна на Министерство на културата за всички, работещи професионално в сферата на културата!

Предлагаме определяне на месечна безвъзмездна финансова компенсация за независими културни институции и организации, активно работещи към настоящия момент, както и за ощетените от ситуацията творци на свободна практика, считано от 8 март 2020 за периода на забрана за провеждане на културни събития.

Смятаме за наложително да се направи анализ на прогнозните загуби на независимия културен сектор в България до края на първото полугодие на 2020 г., за да се обхване размера на претърпените щети от сектора.

Културата е част от българския стопански живот. Това, което бъде загубено сега, после трудно ще бъде възстановено. В средносрочен план ще има последици за многообразието на националния културен пейзаж, каквито дори не можем да си представим.

Обединени и мотивирани, настояваме за финансови компенсации, в контекста на загубите и на много други бизнес сектори.

С уважение:

Атанас Маев, Живко Желязков, Милена Виденова, Изабел Миткова, “Derida

Dance Center”/Фондация “Арт Линк”

Веселин Димов, “АСТ Асоциация за свободен театър”

Асен Асенов, Фондация “ЕДНО за култура и изкуства”

Весела Кондакова, “Българска музикална асоциация”

Петър Тодоров, Фондация „За Родопите“

Мира Сталева, изпълнителен директор “София Филм Фест” и ръководител

“София мийтингс”

Стефан Китанов, директор Сoфия Филм Фест

Веселка Кунчева, СНЦ "Пъпетс Лаб"

Петя Стойкова, Сдружение "Танц БГ"

Мария Банова, „Арт Ленд“ ЕООД

Росен Михайлов, Продуцентска компания “Хетероподи”

Жана Пенчева, Александар Георгиев, Сдружение "Гараж-колективна

платформа за независими артисти" / “Steam Room”

Коле Китанов, Сдружение "Мале-мале",

Димитър Стефанов, Фондация „Театър Корсар

Емил Йорданов, “Малка Театрална Компания” ООД

“Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни”

Гергана Димитрова (председател)

Веселин Димов, Театрална компания “МОМО”

Борис Зафиров, “Театър на отговорността”

Ива Свещарова, Вили Прагер, Фондация “Брейн Стор Проджект”, Сдружение

“Номад Денс Академи България”

Стефан А. Щерев, Фондация “Информбюро”, Сдружение “Номад Денс Академи

България”

Галина Борисова, Фондация “Етюд”

Екатерина Петрова, Цветелина Панова, Ива Тодорова, Емануила Живкова,

Фондация “Таратанци”

Димитър Бакалов, “Théatro” / “Страйп медиа” ЕООД,

Светослав Николов, Фондация “Ателие Пластелин”

Николина Богданова, Фондация “Ателие Пластелин”

Мартин Ноев, Фондация “Ателие Пластелин”

Явор Костов, Фондация “Ателие Пластелин”

Янко Велков-Янец, Фондация “Ателие Пластелин”

Александър Мануилов, “Радар София”

Мануела Манукова, “АСТ Асоциация за свободен театър”

Калина Вагенщайн, Фондация “Арт Офис”

Албена Тагарева, Фондация “Арт Бюро”

Марион Дърова- артист на свободна практика

Коста Каракашян, режисьор и хореограф на свободна практика

Боян Крачолов, режисьор

Йоана Робова, артист на свободна практика

Юлиана Сайска, артист на свободна практика

Маргарита Петрова, артист на свободна практика

Виолета Витанова, хореограф и танцьор

Анна Данкова, режисьор"

С работата на част от подписалите писмото можете да се запознаете тук и тук.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Култура