Коалиция “За зелен рестарт” с препоръки за реформиране на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка

Предложенията бяха изпратени в рамките на обществената консултация по повод представения от правителството проект за развитие на състава и функциите на Съвета.


От МOVE.BG, публикувана на 4 май 2022

Инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт” публикува Отворено писмо с конкретни препоръки за развитие на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС). Писмото беше изпратено като Позиция на Коалицията в рамките на общественото обсъждане на проекта на правителството за реформиране на КСЕЗС. Още от самото си създаване преди две години Коалиция “За зелен рестарт”, в която влизат MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”, настоява пред различните правителства за превръщането на Консултативния съвет в реално действащ орган с ясни правомощия, дневен ред и участие на широк спектър от заинтересовани страни.

Реформирането на Съвета за Зелената сделка

Консултативният съвет за Европейската зелена сделка беше конструиран през 2020 година чрез Постановление №86 на Министерския съвет. Коалиция “За зелен рестарт” приветства публикувания проект за изменение и допълнение на ПМС №86 и особено представените идеи за създаване на ресорни комисии, както и разширяването на представителството в Съвета. 

Коалицията предлага и няколко конкретни препоръки за подобряване на представения проект в следните посоки:

  • Механизъм за избор на представители от гражданския и други сектори: Коалиция “За зелен рестарт” предлага в правилника на Съвета да се заложи механизъм за избор на представители от различните сектори, упоменати в чл. 3, ал. 5, т. 23 от Правилника. Това би спомогнало, според Коалицията, за утвърждаване на демократичните принципи на управление, за по-широка обществена подкрепа за работата на КСЕЗС и неговите комисии и за утвърдено представителство на излъчените членове;
  • Механизъм за промяна на представителите от организациите членове: С цел по-голяма яснота, в правилника, според Коалиция “За зелен рестарт”, може да се уточни механизмът за промяна на представителите на организациите членове в Съвета;
  • Регламентиране на правата и задълженията на членовете на Съвета: В Правилника ясно са разписани правата и задълженията на председателя и секретаря на Съвета. Коалиция “За зелен рестарт” препоръчва да се регламентират също и правата и задълженията на членовете на Съвета;
  • Подаване на писмени становища от членове на Съвета: С цел вземане на информирани решения от страна на членовете на Съвета и прозрачност, Коалицията препоръчва да се регламентира възможността за подаване на писмени становища от членовете на Съвета преди и след заседанията, и тяхното включване като приложения към протоколите от заседанията;
  • Създаване на работна група за мониторинг на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ): Предвид важността на реформите и дейностите в ПВУ за декарбонизация и изпълнението на ЕЗС в България, от Коалиция “За зелен рестарт” смятат, че е важно да се регламентира и отдели координацията на реформите и дейностите в ПВУ от техния мониторинг. Възможен подход е създаване на работна група или ресорна комисия за мониторинг на ПВУ;
  • Капацитет и роли в ресорните комисии: Коалицията препоръчва към Министерския съвет да бъде осигурен експертно-административен капацитет, който да подпомогне предстоящата интензивна работа на ресорните комисии и работни групи, както и допълнително да се обособи водещата роля на ресорните министерства и институционалните членове на Съвета и комисиите относно създаването на проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове.

Коалиция “За зелен рестарт” заявява готовност да подпомогне процеса на реформиране на Консултативния съвет.

Прочетете пълния текст на Отвореното писмо тук.

Коалиция За зелен рестарт

Коалиция “За зелен рестарт” е създадена по инициатива на MOVE.BG през юни 2020 година.Тя е безпрецедентна по своя характер, защото обединява за първи път организации от иновативната екосистема и природозащитни организации. “За зелен рестарт” включва MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България, “Институт Кръгова Икономика” и техните мрежи от учени, екозащитници, иновативни бизнеси, неправителствени организации и хиляди граждани, подкрепящи работата на четирите организации. Коалицията работи по редица инициативи в подкрепа на зеленото възстановяване и дългосрочното устойчиво и иновативно развитие на България.

Научете още за Коалицията тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла