Становища на Коалиция "За зелен рестарт"

Прочетете Становищата на Коалиция "За зелен рестарт" по повод Националния план за възстановяване и устойчивост, чрез който страната ни ще получи 12 милиарда допълнителни средства по европейския механизъм "Следващо поколение ЕС".


От МOVE.BG, публикувана на 15 март 2021

Коалиция “За зелен рестарт” е създадена по инициатива на MOVE.BG през юни 2020 година.Тя е безпрецедентна по своя характер, защото обединява за първи път организации от иновативната екосистема и природозащитни организации. “За зелен рестарт” включва MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България, “Институт Кръгова Икономика”и техните мрежи от учени, екозащитници, иновативни бизнеси, неправителствени организации и хиляди граждани, подкрепящи работата на четирите организации. Коалицията работи по редица инициативи в подкрепа на зеленото възстановяване и дългосрочното устойчиво развитие на България. През изминалите 9 месеца “За зелен рестарт” изработи пет експертни становища с препоръки за подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост. Коалицията организира и редица дискусии, срещи и обучения, подпомагащи зеления рестарт на България.

Становища

  • Становище от юли 2020 година с над 130 мерки за зелен рестарт на българската икономика и общество - прочетете тук.
  • Становище от ноември 2020 година по повод изразената позиция от името на МОСВ, неподкрепяща Климатичния закон на ЕС и целите за въглеродно неутрална икономика - прочетете още тук.
  • Становище от ноември 2020 година, изпратено официално в strategy.bg като част от публичната консултация на първия вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост - прочетете тук. Списък с предложения за конкретни промени на Плана - прочетете тук.
  • Становище от януари 2021 година след края на обществената консултация по повод първия вариант на Плана - прочетете тук.
  • България може да бъде зелена и богата. Да не изпускаме тази възможност! - Становище от март 2021 година по повод публикувания втори вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост - прочетете тук.
  • "Учебник по бъдеща история на България" - специален проект, който представя положителното развитие на страната ни в следващите десетилетия, ако днес се предприемат конкретни реформи с дългосрочна визия. Запознайте се с Учебника тук.
  • Отворено писмо на Коалиция "За зелен рестарт" до служебното правителство относно нуждата от подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост. Писмото е изпратено през месец май, прочетете го тук.
  • Коалиция "За зелен рестарт" отбеляза една година работа в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие на България - научете още тук.
Автор
още по темата

още от Градска джунгла