Верният отговор след COVID-19: всички заедно за устойчивото бъдеще на България

В отворено писмо на “Коалиция за зелен рестарт чрез иновации”, включваща MOVE.BG, BESCO, Sofia Startup, Founder Institute София, Джуниър Ачийвмънт България, “Институт Кръгова Икономика”, Нулев отпадък-България и BCWT, се настоява правителството да предприеме стъпки за зелена трансформация на българската икономика.


От МOVE.BG, публикувана на 3 юни 2020

Възстановяването след COVID -19 е предизвикателство, но и благоприятна възможност за трансформация на българската икономика днес в зелена и иновативна. Това кореспондира с амбициозния план на Европа за климатично-неутрална икономика, залегнал в Зелената сделка, който не бива да бъде отлаган и България трябва да е част от тези усилия. С това убеждение “Коалиция за зелен рестарт чрез иновации” се обръща в отворено писмо към правителството и настоява то да гарантира, че икономическото възстановяване на България ще следва принципите на устойчив растеж и целите, заложени в Европейския зелен пакт.

В коалицията, инициирана от MOVE.BG, се включиха бизнес организации, обединяващи иновативни компании, организации, ангажирани с практическото прилагане на модели за кръгова икономика, въглеродна неутралност и нулев отпадък, организации, които популяризират зелена култура на живот. Според тях успешното икономическо развитие на България минава през стимулиране на модерни и чисти производства, които създават нови работни места и растеж чрез иновации и с грижа за здравето на хората. 

Зад това разбиране застават MOVE.BG, Българска стартъп асоциация (BESCO), Джуниър Ачийвмънт България, Founder institute София, Sofia Startup, “Институт Кръгова Икономика”, Нулев отпадък-България и Българският център на жените в технологиите (BCWT). Те предлагат на правителството конкретни стъпки, които включват анализ на тенденциите за технологично и зелено развитие, подкрепа на иновативните компании, развиващи авангардни зелени продукти в България, както и утвърждаване на практики за живот с уважение към природата в ежедневието на хората.

"Кризата, свързана с коронавируса, открива хоризонти за нов тип развитие в България. То е възможно, ако в такт с големите тенденции за технологично и зелено развитие в света създадем среда за растеж от България на иновативните компании, отговарящи на тези стандарти, и заедно с това утвърждаваме в обществото ни културата за живот и икономика в хармония с природата. Нужни са значими политически актове и спешни икономически реформи, както и ангажиране на авангардния академичен и бизнес капацитет за дефиниране и гарантиране на системното изпълнението на такава стратегическа линия на държавата ни. Сега е моментът и много вярвам, че ще се възползваме пълноценно от благоприятните исторически обстоятелства," сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

Коалицията е готова да съдейства за реализацията на тези приоритети в рамките на консултативни формати и същевременно отваря писмото за подкрепа от всички, които споделят предложените в него идеи. Подпишете писмото тук.

Пълен текст на писмото

На 3 юни писмото беше изпратено до г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България, г-н Томислав Дончев - заместник министър-председател, г-н Емил Караниколов - министър на икономиката и г-н Емил Димитров - министър на околната среда и водите.

Кризата с коронавируса постави света пред сериозни социални и икономически предизвикателства. В същото време възстановяването след COVID-19 е и възможност за ново начало: създаване на модерни производства и нови работни места чрез стимулиране на зелените иновации в икономиката. Лидерите на Европейския съюз се обединиха около идеята за зелено, устойчиво възстановяване, основано на нови и дигитални технологии. Амбициозният план на Европа за климатично неутрална икономика, залегнал в Зелената сделка, не трябва да бъде отлаган и България трябва да бъде част от тези усилия.

Нашата страна ще върви успешно по пътя на устойчиво икономическо възстановяване след COVID-19, само ако стимулира прехода към модерни и чисти производства, които създават нови работни места и трансформативна и регенеративна промяна чрез иновации и с грижа  за здравето на хората. 

В същото време български иновативни предприемачи разработват модерни, високотехнологични зелени решения, които трябва да бъдат подкрепени от правителството и обществото. В училища и университети обучаваме следващото поколение зелени и социални предприемачи, които ще се справят с екологичните и обществени кризи. Нещо повече, организациите и активистите за zero-waste създадоха жизнена общност, насърчавайки практики за устойчив живот.

Днес тези общности са двигател на икономическа и обществена култура с потенциал за развитие с уважение към природата и предотвратяване на потенциално по-голямата криза, свързана с климатичните промени и нарушения баланс в биологичните екосистеми. Инвестициите в тях днес ще допринесат за просперитета на страната ни и нейното достойно място в Европа и в света в утрешния ден.

С настоящето отворено писмо се обръщаме към българското правителство с призив да гарантира, че икономическото възстановяване на България ще следва принципите на устойчив растеж и целите, заложени в Зелената сделка, сред които са:

  • инвестиране в нови и чисти технологии, които не вредят на здравето и природата;
  • подкрепа на иновациите в промишлеността;
  • подкрепа за екологичен транспорт чрез стимули;
  • декарбонизация на енергийния сектор;
  • подобряване на енергийната ефективност на сградите, което ще има екологичен и икономически ефект.

Сега е моментът да се подкрепят стартиращите компании, създаващи иновативни зелени технологично-базирани решения, предприемачите, които развиват продукти и услуги с грижа за природата и хората. Днес е нужно да бъдат стимулирани бизнесите да трансформират дейността си в хармония с екологичните норми и да се създадат програмни механизми на местно и централно ниво за развитие на кръговата икономика. Не по-малко важно е целево да се подкрепи и разпространява културата на рециклиране и живот с нулев отпадък на широка база в обществото ни. 

Настояваме българското правителство без отлагане да приеме програма с конкретни мерки за преход на българската икономика към зелените и устойчиви политики, залегнали в Европейския зелен пакт. 

Считаме за необходимо без забавяне да се предприемат следните конкретни стъпки, за реализирането на които изразяваме готовност да съдействаме в рамките на консултативни формати:

  1. Анализ на тенденциите за технологично и регенеративно развитие с участието на иновационната общност – бизнес и академична;
  2. Дефиниране на областите, в които България има развит технологичен капацитет. Набелязване на конкретни мерки за приоритетна подкрепа на иновативни компании, развиващи технологично-авангардни и зелени продукти и решения в тези ключови направления;
  3. Утвърждаване на програма за широко популяризиране и мерки за прилагане на принципите на живот с „нулев отпадък, въглеродна неутралност и регенеративна икономика  в  ежедневните практики на хората.

Нека обединим усилия и заедно опазим нашия общ дом - Земята. Нека да подкрепим изграждането на модерна и устойчива икономика, която пази нашето здраве и здравето на планетата. Защото нашето бъдеще утре зависи от действията ни днес.

Стани част от промяната! Подпиши писмото!

 

Коалиция “За зелен рестарт чрез иновации”:

Саша Безуханова, основател и председател на Борда на MOVE.BG

Светослав Стойков, съосновател и председател на Управителния Съвет на “Институт Кръгова Икономика

Ирина Алтънова, програмен координатор на Българския център на жените в технологиите (BCWT)

Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България

Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO - Българската стартъп асоциация

Йордан Атанасов, основател на SofiaStartup

Жанет Тодорова, Founder Institute София

Блажка Димитрова, Нулев отпадък-България

Автор
още по темата

още от Градска джунгла