Отворено писмо: за зелен рестарт чрез иновации

Застани с подписа си зад каузата за устойчивото бъдеще на България. Една инициатива на MOVE.BG, BESCO, Sofia Startup, Founder Institute София, Джуниър Ачийвмънт България, Нулев отпадък-България, "Институт Кръгова Икономика" и BCWT.


От МOVE.BG, публикувана на 3 юни 2020

Стани част от промяната! Подпиши писмото!

На 3 юни писмото входирано в Министерския съвет.

ДО: 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КОПИЕ: 

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ 

За зелен рестарт чрез иновации 

Отворено писмо от MOVE.BG, BESCO -Българската стартъп асоциация, Sofia Startup, Founder Institute София, Джуниър Ачийвмънт България, Нулев отпадък-България, “Институт Кръгова Икономика” и Българският център на жените в технологиите (BCWT). 

Уважаеми господин министър-председател, 

Уважаема господин заместник министър-председател, 

Уважаеми господа министри 

Кризата с коронавируса постави света пред сериозни социални и икономически предизвикателства. В същото време възстановяването след COVID-19 е и възможност за ново начало: създаване на модерни производства и нови работни места чрез стимулиране на зелените иновации в икономиката. Лидерите на Европейския съюз се обединиха около идеята за зелено, устойчиво възстановяване, основано на нови и дигитални технологии. Амбициозният план на Европа за климатично неутрална икономика, залегнал в Зелената сделка, не трябва да бъде отлаган и България трябва да бъде част от тези усилия.

Нашата страна ще върви успешно по пътя на устойчиво икономическо възстановяване след COVID-19, само ако стимулира прехода към модерни и чисти производства, които създават нови работни места и трансформативна и регенеративна промяна чрез иновации и с грижа за здравето на хората. 

В същото време български иновативни предприемачи разработват модерни, високотехнологични зелени решения, които трябва да бъдат подкрепени от правителството и обществото. В училища и университети обучаваме следващото поколение зелени и социални предприемачи, които ще се справят с екологичните и обществени кризи. Нещо повече, организациите и активистите за zero-waste създадоха жизнена общност, насърчавайки практики за устойчив живот.

Днес тези общности са двигател на икономическа и обществена култура с потенциал за развитие с уважение към природата и предотвратяване на потенциално по-голямата криза, свързана с климатичните промени и нарушения баланс в биологичните екосистеми. Инвестициите в тях днес ще допринесат за просперитета на страната ни и нейното достойно място в Европа и в света в утрешния ден.

С настоящето отворено писмо се обръщаме към българското правителство с призив да гарантира, че икономическото възстановяване на България ще следва принципите на устойчив растеж и целите, заложени в Зелената сделка, сред които са:

  • инвестиране в нови и чисти технологии, които не вредят на здравето и природата;
  • подкрепа на иновациите в промишлеността;
  • подкрепа за екологичен транспорт чрез стимули;
  • декарбонизация на енергийния сектор;
  • подобряване на енергийната ефективност на сградите, което ще има екологичен и икономически ефект.

Сега е моментът да се подкрепят стартиращите компании, създаващи иновативни зелени технологично-базирани решения, предприемачите, които развиват продукти и услуги с грижа за природата и хората. Днес е нужно да бъдат стимулирани бизнесите да трансформират дейността си в хармония с екологичните норми и да се създадат програмни механизми на местно и централно ниво за развитие на кръговата икономика. Не по-малко важно е целево да се подкрепи и разпространява културата на рециклиране и живот с нулев отпадък на широка база в обществото ни. 

Настояваме българското правителство без отлагане да приеме програма с конкретни мерки за преход на българската икономика към зелените и устойчиви политики, залегнали в Европейския зелен пакт. 

Считаме за необходимо без забавяне да се предприемат следните конкретни стъпки, за реализирането на които изразяваме готовност да съдействаме в рамките на консултативни формати:

  1. Анализ на тенденциите за технологично и регенеративно развитие с участието на иновационната общност – бизнес и академична;
  2. Дефиниране на областите, в които България има развит технологичен капацитет. Набелязване на конкретни мерки за приоритетна подкрепа на иновативни компании, развиващи технологично-авангардни и зелени продукти и решения в тези ключови направления;
  3. Утвърждаване на програма за широко популяризиране и мерки за прилагане на принципите на живот с „нулев отпадък, въглеродна неутралност и регенеративна икономика  в  ежедневните практики на хората.

Нека обединим усилия и заедно опазим нашия общ дом - Земята. Нека да подкрепим изграждането на модерна и устойчива икономика, която пази нашето здраве и здравето на планетата. Защото нашето бъдеще утре зависи от действията ни днес.

Стани част от промяната! Подпиши писмото!

 

Коалиция “За зелен рестарт чрез иновации”:

Саша Безуханова, основател и председател на Борда на MOVE.BG

Светослав Стойков, съосновател и председател на Управителния Съвет на “Институт Кръгова Икономика

Ирина Алтънова, програмен координатор на Българския център на жените в технологиите (BCWT)

Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България

Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO - Българската стартъп асоциация

Йордан Атанасов, основател на SofiaStartup

Жанет Тодорова, Founder Institute София

Блажка Димитрова, Нулев отпадък-България

Автор
още по темата

още от Градска джунгла