Далечни хоризонти и близки решения пред дигиталната икономика на Балканите


От МOVE.BG, публикувана на 13 март 2018

MOVE.BG и Фондация „Ханс Зайдел” в партньорство с Българския център на жените в технологиите (BCWT), отворената мрежа EDIT , организираха на 12 март 2018 г. в София първата по рода си неконференция Hack the Balkans (Хакни Балканите). Събитието беше поредна стъпка от Панбалканската инициатива за цифрово сътрудничество, стартирана на международната конференция EDIT4Tomorrow на 23 ноември 2017 г. в София.

Hack the Balkans (Хакни Балканите) събра експерти в трите ключови области на сътрудничество

Развитие на стартъп екосистемите, подкрепа на участието на жени в областта на ИКТ и киберсигурност. Представители на европейски организации, правителствата на страните от Западните Балкани и на България, дигитални лидери, както и бизнеса от Балканския регион обсъдиха конкретни решения и инициативи за сътрудничество в подкрепа на развитие на дигиталната икономика.

Работната група с фокус върху цифровото развитие чрез предприемачество, иновации и цифрови умения съсредоточи усилията си върху колаборацията и възможностите за тестване на продукти.

Като особено необходими се очертаха засилените взаимовръзки между отделните актьори в региона, за които би спомогнала обща платформа, последващо формулиране на единна балканска мисия и, не на последно място, обединяване на усилията в комуникирането ѝ. В дискусията взеха участие и директорът на Европейската асоциация на агенциите за развитие Естебан Пелайо, старшият съветник и политически експерт в META Group Анита Трегнер-Млинарич, основателят и председател на борда на MOVE.BG Саша Безуханова.

 

Hack the Balkans Hack the Balkans

Силното участие на жените в сектора на ИКТ е сред основните фактори, гарантиращи ефективността на иновативната икономика.

На ролята на жените предприемачи в балканските страни и на икономическите ползи от тяхното включване беше отделено специално внимание в рамките на втората работна група. По думите на главната изпълнителна директорка на Business Angels Europe Мари-Елизабет Ръслинг е много важно да се използва създалият се моментум, тъй като “в региона има голямо богатство на експертиза, мотивация, идеи, от които бъдещите политики могат да почерпят.”

Третата работна група излезе с 14 предложения за засилена киберсигурност

Тези предложения бяха насочени към частни инициативи, евентуални публично-частни партньорства и към изцяло публичния сектор и дейности. Сред направените предложения имаше както постижими в относително кратки срокове, като например въвеждането на задължителни базови мерки за сигурност, през средносрочни цели, свързани с повишаване на информираността, обучение на служителите в институциите и по-достъпни ресурси за сигурност в обществените информационни системи, до дългосрочни като законови промени и по-прецизни дефиниции за киберпрестъпления, механизъм за въвличане на доброволци  за информационна сигурност (особено в посока е-правителство), хибридни модели с цел устойчивост и стимулиране на развитието на частни мрежи и институти за сътрудничество.

 

Заключенията и политическите препоръки, очертани по време на Hack the Balkans (Хакни Балканите), ще бъдат фиксирани в специален доклад

Този доклад ще бъде използван като референция в последващите етапи от развитието на Панбалканската инициатива за цифрово сътрудничество.

Следващото събитие по приоритетите на цифровата свързаност със специален фокус върху ролята на жените в дигиталната икономика предстои на 12 април в София и се организира от Българския център на жените в технологиите (BCWT), в партньорство с Министерството на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз и Европейската Комисия.

 
Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital