Коалиция “За зелен рестарт” със 150 препоръки за подпомагане на устойчивото и иновативно развитие

Инициираната от MOVE.BG Коалиция “За зелен рестарт” издаде доклад “Мисия Зелена България”, който се базира на идеите на 50 от водещите български експерти.


От МOVE.BG, публикувана на 19 юли 2022

Коалиция “За зелен рестарт” публикува специален доклад (линк) с над 150 конкретни препоръки за реформи и инициативи, чрез които България може да направи скок в своето развитие и да се превърне в един от зелените и иновативни лидери в Европа. Докладът “Мисия Зелена България” се базира на идеите, споделени от над 50 от водещите български експерти от сферите на иновативната икономика и наука, енергийния преход, биоикономиката и биомасата, природно-базираните решения, кръговата икономика и устойчивите финанси. “Мисия Зелена България” е поредна инициатива на инициираната от MOVE.BG Коалиция “За зелен рестарт”, в която влизат още WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”.

Защо е необходима “Мисия Зелена България”?

Българската икономика продължава да бъде най-енергийно интензивната и ресурсоемката в Европейския съюз. България заедно с Полша, Турция и Босна е сред страните с най-високи нива на замърсяване на въздуха в Европа, според последния доклад на Европейската агенция по околна среда, на 26-мо място по навлизане на цифровите технологии в бизнеса и обществото в Евросъюза (индексът DESI 2021), както и на предпоследно място по иновативен потенциал в Общността, според изследването EU Innovation Scoreboard.

България обаче може да се превърне в зелен, дигитален и иновативен лидер, ако предприеме незабавни мерки за зелена и дигитална трансформация на икономиката и обществото. Затова Коалиция “За зелен рестарт” събра 54 от водещите български експерти в специално събитие за генериране на идеи през юни, а месец по-късно представя неговите резултати, обобщени в доклада “Мисия Зелена България”. 

“Икономиката на бъдещето е зелена и дигитална. Качеството на живота ни в годините напред зависи от това да опазим и възстановим природните ни системи. 

Ние считаме за мисия работата за това бъдеще. Мисия, която е възможна с обединените усилия на учени, иновативен бизнес, природозащитници и управляващи.

Тъкмо тях събрахме, за да коментираме какви са най-добрите пътища за развитие на България като държава с модерна икономика и съхранена природа,” сподели Саша Безуханова, инициатор на Коалиция “За зелен рестарт” и основател на MOVE.BG.

Препоръките на експертите

Докладът “Мисия Зелена България” съдържа над 150 идентифицирани предизвикателства и над 150 конкретни препоръки за тяхното решаване. Идеите са групирани в шест тематични групи: Мисия Зелени иновации, Мисия Енергийна независимост, Мисия Биоикономика, Мисия Умни градове, Мисия Природно-базирани решения и Мисия Устойчиви финанси. Във всяка група Коалиция “За зелен рестарт” положи усилия да бъдат включени представители на максимално широк кръг от заинтересовани страни: представители на иновативния бизнес и наука, на природозащитните организации и финансовата система, както и експерти от централното правителство и местната власт. 

Сред част от препоръките в доклада “Мисия Зелена България” са:

  • Мисия Зелени иновации - създаване на фонд за зелени иновации, който да финансира целево проекти в начална фаза на развитие (pre-seed, seed); създаване на специализирани обучения за кандидатстване по програмите на Европейския съвет за иновации (EIC) и пълноценно интегриране на България в програмите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); интегриране на индустриални паркове и иновативни хъбове в специализирани центрове за развитие на “Индустрия 4.0” в България;
  • Мисия Енергийна независимост - приоритетно транспониране на Директивата за възобновяема енергия; приемане на ясни дефиниции за енергийна общност и производител на енергия за собствени нужди на законово и подзаконово равнище;
  • Мисия Биоикономика - адресиране на основните предизвикателства и възможности за България по два от ключовите пакети реформи на Европейския съюз - “Подготвени за цел 55” и “RePowerEU”; ускоряване на въвеждането на Социалния и климатичен фонд и изготвяне на Национален социален климатичен план за България;
  • Мисия Умни градове - изработване на стратегия на национално ниво за развитие на умни градове в България с конкретни цели за енергийна ефективност, намаляване на емисиите, ефективно използване на ресурсите (включително, рециклиране на отпадъците); предоставяне на достатъчен ресурс и автономност на общините, за да поемат водеща роля в този процес; създаване на унифицирана система за събиране и споделяне на данни;
  • Мисия Природно-базирани решения - възстановяване на ландшафтното устройствено планиране, което не е уредено в действащото законодателство като вид устройствен план и като начин на прилагане на тези планове; въвеждане на промени в Закона за устройство на териториите за въвеждане на нормативни изисквания за природосъобразни решения (вкл. зелени покриви и фасади) в интегрираните планове за градско развитие;
  • Мисия Устойчиви финанси - създаване на стратегия за развитие на устойчивите финанси в България; създаване и прилагане на план за подготовка на българските компании за разширяването на обхвата и изискванията на ESG оповестяването.

Вижте всички над 150 идентифицирани риска и над 150 препоръки за тяхното преодоляване и за превръщането на България в един от зелените и иновативни лидери тук.

Видео от събитието “Мисия Зелена България” е достъпно тук.

Повече за Коалиция “За зелен рестарт” научете тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла