За хората, които проправят Пътя на Новия Ренесанс

MOVE.BG се създаде преди шест години, за да стимулира създателите на бъдещето за общ градеж.


От Саша Безуханова, публикувана на 11 юли 2019

MOVE.BG се роди на вълната на протестите през 2013 година. Този акт на колективно манифестирано отрицание беше всъщност заявка – за промяна. Вероятно не всеки осъзнаваше дълбочината на този процес.

Личната мотивация за участие на хората беше различна - назованото правителство, включващо хора със съмнителна репутация, груби интервенции върху природата заради частни цели,  работна среда по стандартите на 80-те, липсата за усещане на справедливост и перспектива.

В общностен план протестът беше първият знак за колективно пробуждане, за живот в ново време с нови правила. Въставането срещу статуквото не беше само български феномен – в друг контекст с различни формални причини хората, търсещи промяна го заявиха, в Украйна, Румъния, Грузия, Албания, Чехия, родиха се и глобални движения.

Това е протестът на хората на бъдещето, които отказват да живеят по регламентите на миналото.

То е самоорганизирането на носителите на идеите за живот с глобално измерение, с осъзнатост за природните закони като интегрална част от ценностната им рамка; на хората, които проектират личния си успех през успеха на общностите в професионален и обществен план.

Това е Новият Ренесанс, в който живеем.

Негови апостоли са момчетата и момичетата, които създават нови бизнеси за споделена икономика, технологии за Космоса, алтернативна енергия и изкуствен интелект. Те са доброволците, които пропагандират живот с нулев отпадък и правят акции за почистване на планините. Изследователите, създаващи авангардни научни концепции. И артистите, сътворяващи интегрални пърформанси, смело срещащи виртуалния и реалния свят.

Те са хората, които репликират градивно статуквото.

MOVE.BG създаде преди шест години платформа за среща на тези хора и форум идеите им да бъдат чути, подкрепени и развивани. Работата ни е  посветена на каузата за позитивна обществена промяна и устойчиво развитие в България чрез иновации, образование, активно лидерство и споделени ценности.

Проектът не беше разбиран докрай, защото нямаше аналог за сравнение с познатото.

През годините ние винаги сме правили едно – да проправяме пътя на Новото време и да утвърждаваме формулата и носителите му в България.

На сайта ни ще прочетете:

  • Свързваме създаващите хора и осигуряваме пространство за общо действие и генериране на идеи
  • Моделираме решения за устойчиво развитие чрез иновации и включване
  • Изследваме потенциално успешните сектори на икономиката
  • Образоваме в културата на участие и споделяне
  • Вдъхновяваме с историите на успешните и градивните

И зад тази рамка стоят геймифицирани формати, утвърждаващи нова линия за гражданско включване и участие; авангардни по модела си форуми за срещи и обмен на новатори в дигиталната икономика, изкуството и зеления живот; образователни инструменти и практически уъркшопи за живот по стандартите на новото време; приносни изследвания с поглед към бъдещо развитие; създаване на споделено пространство за среща на социални новатори – все практики и опитности за живота в утрешния свят. Тук можете да научите за някои от проектите ни.  

Най-значимото, което постигаме във времето е, че свързваме, окуражаваме и вдъхновяваме за смели стъпки хората, които създават бъдещето днес. И заедно с тях утвърждаваме ценностната рамка на новото време – на споделеност, сътрудничество, принос, респект към природата и хората.

Те са "Двигателите на промяната" в България и от България - на света. Те са растяща армия от пробудени и градивни новатори, които заразяват с идеите си, вдъхновяват с достиженията си и практикуват свободата да бъдеш заедно като модел за щастлив живот. 

Шест години по-късно те са видими и все по-осъзнати за мисията си.

Те предефинират правилата и градят света, в който да живеем с нова перспектива и колективна значимост. Те сме ние.

Автор
още по темата

още от Гледна точка