Науката решава проблеми, vol. 22: хидрологията - наука за водите

На 25-ти февруари (вторник) ще си говорим с доц. д-р инж. Снежанка Балабанова от Национален институт по метеорология и хидрология.


От МOVE.BG, публикувана на 7 февруари 2020

Водата е един от най-важните природни ресурси. Без него нямаше да има живот на Земята. Въпреки че има много вода на планетата ни, тя не винаги е на точното място, в точното време и с подходящо качество. 

Хидрологията е наука за движението, разпределението и качеството на водите по Земята. Тя се е развила като наука в отговор на необходимостта да се разберат сложните водни системи на нашата планета и да помогне за оптимално управление и използване на водните ресурси.

Хидрологията изучава/разглежда методите и уредите, с които се извършва мониторинг на повърхностните и подземните води, моделирането на оттока и движението на водата в реките. Важна задача е изготвяне на хидрологични прогнози и създаване и развитие на системи за ранно предупреждение при наводнения за ефективно предотвратяване и ограничаване на последиците от наводненията.

Именно за науката хидрология ще си говорим в новия брой на “Науката решава проблеми” с нашия гост доц. д-р инж. Снежанка Балабанова, ръководител секция “Хидрологични прогнози” в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Гостът

Доцент Балабанова е инженер по хидроложки данни, хидроложки анализи, създаване на географска база данни и работа с географска информационна система (ГИС), хидроложко моделиране в ГИС
среда и изготвяне на хидропрогнози.

Тя е участвала в национални и международни курсове и проекти. Част от тях са "Приложение на продуктите от сателит Meteosat Second Generation в Метеорологията и Климатологията" в Италия, "Елементи на водния баланс в ГИС" в Словакия, "Създаване на географски бази данни" във Великобритания, както и "Модел за прогнозиране на поройни наводнения" в Турция.

Очакваме ви на 25-ти февруари (вторник) от 19:00 часа в Coworking by MOVE.BG - улица “Сердика” №20 в София. Събитието е безплатно, необходима е предварителна регистрация тук.

“Науката решава проблеми” е съвместен проект на MOVE.BG и най-голямата научна медия у нас - списаниеБългарска наука

Мисия:ВОДА

През 2020 година в MOVE.BG поставяме специален акцент в програмната ни работа на идеите и хората, които създават решения за устойчив живот и икономика с уважение към природата чрез инструментите и по стандартите на XXI век. Ще работим последователно по няколко важни теми за природосъобразен живот и бизнес, наречени мисии.

Първата ни тема е Мисия:ВОДА. Защото водата е живот. Защото от водата зависи настоящето и бъдещето ни. Защото заедно можем да намерим работещите иновативни решения. Защото трябва да действаме сега.

Включи се и ти! Посочи хората и проектите, които от България създават иновации за устойчиво използване на водните ресурси. Промяната има своите лица и решения. Ние сме на ход - да ги открием, да ги подкрепим и да участваме.

Добави в Календар 2020-02-25 19:00:00 2020-02-25 21:00:00 Europe/Istanbul Науката решава проблеми, vol. 22: хидрологията - наука за водите 20 Serdika Str, Sofia MOVE.BG contact@move.bg
Автор
още по темата

още от Градска джунгла