Приоритети на Нидерландското председателство на Съвета на ЕС

Растеж и работни места чрез иновации и е свързан с гражданското общество


От МOVE.BG, публикувана на 7 януари 2016

Страната-председател ще работи за съюз, който приоритизира най-важното, създава растеж и работни места чрез иновации и е свързан с гражданското общество. 4 са основните приоритети през следващите 6 месеца:

1. Политика за общ граничен контрол, убежище и миграция.

Сегашната нестабилност по границите на ЕС има отражение върху отделните страни-членки. Външната и вътрешна сигурност вървят ръка за ръка и изискват съгласуван подход.

Необходимо е да има по-добро приемане на бежанци на местно ниво и въобще в Европа. Страните-членки трябва да разпределят тежестта по-справедливо и да потърсят начини за по-добро управление на притока на мигранти.

Това може да се постигне само ако държавите-членки предприемат съвместни действия и се фокусират и върху причините за тази криза. Европейският съюз може да се ангажира ефективно със заобикалящия го свят по проактивен начин с обединени усилия само ако Общата външна политика и политика за сигурност подкрепи общоевропейски решения.

2. Европа като новатор и създател на работни места

По време на своето председателство Нидерландия ще има като водещ приоритет иновациите и създаването на нови работни места в икономиката.

В момента европейската икономика набира сила, поради което Съветът, Комисията и Европейският парламент имат споделена отговорност за запазване на тази възходяща тенденция. Ето защо, най-важният приоритет ще продължи да бъде насърчаването на Съюз, фокусиран върху структурирания растеж и работни места чрез иновации.

Европа има най-големият вътрешнен пазар в света. Този пазар трябва да се осмели да прави нововъведения, за да става все по-конкурентоспособен. За тази цел, държавите-членки трябва да насърчават иновативни предприемачи, услуги и сектори. Те трябва да премахнат пречките, да модернизират и опростят правилата, така че те наистина да работят за гражданите и предприятията в целия ЕС. Необходимо е и съвместно да инвестират в научни изследвания. От една страна Холандия цели ЕС да работи за бъдещето  с балансирани търговски споразумения, от друга страна се стреми към по-добра защита на служителите срещу експлоатацията и нелоялната конкуренция.

3. Сигурни финанси и стабилна Еврозона

Холандия е ангажирана да постига сигурни европейските финанси и стабилна Еврозона.

Много държави-членки на ЕС са въвели трудни реформи за постигане на стабилни публични финанси. Техните икономики се възстановяват бавно и заетостта е във възход. Важно е да се продължи тази тенденция, като съвременните икономики бъдат подсигурени със здрави публични финанси. Споразуменията, които са направени в рамките на Европейския паричен съюз, трябва да се спазват, за да можем да продължим да работим в посока на силна Еврозона за правителствата, предприятията и гражданите.

Нидерландия също така ще използва възможността, която предоставя ротационното председателство на ЕС, да започне дебат по нов и реформиран многогодишен бюджет.

4. Далновидна политика за климата и енергиятa

Холандия цели да постигне съгласуван подход към въпросите, свързани с климата, околната среда и устойчивото развитие.

Как Европа може да постигне своите икономически цели и да използва суровини и енергия разумно? Холандия поставя акцента върху взаимодействието между тези въпроси и работи за бъдещ модел за устойчив растеж. Това изисква "кръгова" икономика, което предпоставя разумно и повторно използване на природните ресурси и суровини, включително отпадъците.

Холандия също се ангажира с постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие, Европейския енергиен съюз и далновидна политиката за климата.

Повече информация за Председателството и неговата програма може да намерита на официалния сайт ТУК.

MOVE.BG

Автор
още по темата

още от Ти движиш Европа