Обзор на инициативата "Изборите. Посока бъдеще"

Крайната цел е по-високо ниво на политическия и експертен дебат по темата, по-информиран избор за българските граждани и в резултат – по-разумни, легитимни и ефективни политики за България.


От МOVE.BG, публикувана на 1 февруари 2015

MOVE.BG инициира серия от дебати за постигане на широка информираност за изборната реформа

В рамките на своята програма за изборна реформа, стартирала през януари 2014 г., MOVE.BG инициира създаването на аналитично-информационна публикация за проблемите на изборната система в България и възможните алтернативи и политики за решаването им - "Наръчник за изборна реформа". Предназначихме този продукт за максимално широк кръг от хора и ще се разпространява напълно безплатно и свободно. Крайната цел е по-високо ниво на политическия и експертен дебат по темата, по-информиран избор за българските граждани и в резултат – по-разумни, легитимни и ефективни политики за България.

Етапи в процеса на работа

Самият процес на работа протече на няколко етапа, в които се стремихме да включим колкото се може повече граждани и организации, които да дадат своите идеи и виждания по пътя на изграждането на тази публикация. Като ментори на програмата се включиха Димитър Димитров – преподавател по Политическо поведение, Избори и избирателни системи в СУ „Св. Климент Охридски“; Даниел Стефанов – политолог, специалист по изборни системи и Елена Маркова - юрист, специалист по изборно право, бивш зам.-председател и дългогодишен член на ЦИК.

Приключване на първия етап

На 10-ти януари 2015 се проведе обобщителната среща, с която се приключи първия етап от инициативата по изготвяне на Наръчник за изборната система и възможната реформа, започнал в началото на декември 2014 г. В рамките на този период, 15 доброволци се включиха, за да изследват какво е състоянието на изборната система и кои са основните й проблеми. Критиките бяха подредени в 5 основни направления: "Права, задължения и свободи на гражданите", "Недостатъци на изборния процес", "Недостатъци на изборния процес като цяло", "Функциониране на изборната администрация и органи извън нея" и "Провеждане на изборите в чужбина".

Задачи за втория етап от инициативата

На базата на анализа на изборната система и идентифицираните проблеми се формулираха задачите на втория етап от инициативата, чиято цел беше да се открият или формулират решенията за подобряване на изборната система. Той стартира в началото на февруари 2015 и 20 доброволци се включиха в изследователската работа по него под надзора на менторите на програмата. Техният труд беше обобщен  в първата половина на март, когато започна финалния етап - оформянето на Наръчника така, че той да бъде максимално приятен и лесен за ползване от гражданите на България.

Междувременно стартира анкета: Посочи решения за промяна на изборната система, с която се допитахме до мнението на гражданите кое е най-важното от тях. Тя беше активна до края на март, като в резултат от нея се събраха над 50 решения за реформирането на изборния процес. Най-популярните бяха включени в Наръчника.

Третият етап  – дизайн и програмиране на Наръчника приключи в края на месец октомври

Проведоха се редица срещи, работни групи, консултации, за да се изработи идеен проект за дизайн, език и основни положения на програмирането. В дните преди неговото издаване, MOVE.BG публикува серия от статии по темата за изборната система и нейните основни проблеми на Facebook страницата на Наръчника.

На 3-ти и 4-ти ноември Наръчник за изборна реформа беше официално представен пред участниците в създаването му, журналисти и общественици. Оттогава той е свободно достъпен за гражданите и търпи постоянна актуализация според потребностите на дебата за изборна реформа. Как изглежда вашата изборна реформа, разберете тук: http://elections.move.bg/elections/landing/ 

Следете сайта на MOVE.BG, нашите профили във Facebook,Twitter и LinkedIn, за да ви държим в течение за развитието на проекта.

 

Автор

още от Изборите: Посока Бъдеще