НС да създаде комисии за извършване на реформи в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие

Инициираната от MOVE.BG коалиция "За зелен рестарт" изпрати отворено писмо до новите депутати с призив за реформи и ясен ангажимент към европейското развитие на България.


От МOVE.BG, публикувана на 24 април 2023

Да бъдат създадени четири специални комисии в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие в 49-ото Народно събрание, чрез които да бъдат извършени ключови реформи по основни направления на зелената трансформация, по които страната ни изостава. Затова настоява инициираната от MOVE.BG Коалиция "За зелен рестарт" в отворено писмо, изпратено днес до новите депутати. Подобно искане Коалицията, в която влизат MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс” - България и “Институт Кръгова Икономика", отправи и до 48-то НС.

Четирите организации настояват за създаването на следните комисии:

 • Постоянна комисия „Енергия и смекчаване на климатичните промени“ - комисия, която да обединява тези две взаимносвързани теми, по които страната ни има възможност да получи значително финансиране от Европейския съюз за извършване на ключови законодателни и икономически реформи и трансформиране на основни обществени процеси;
 • Постоянна комисия „Околна среда, биоразнообразие и адаптация към климатичните промени“ - разширяване на досегашния обхват на комисията по екология с политики за запазване на биологичното разнообразие и адаптация към климатичните промени;
 • Постоянна комисия „Иновации, кръгова икономика и зелена трансформация“ - комисия, която да обединява три от ключовите елементи за успешен зелен преход на икономиката и обществото;
 • Временна комисия за Наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост - комисията да бъде структурирана на паритетен принцип и да провежда поне един път в месеца открито заседание с участието на заинтересованите страни по мерките в НПВУ.

Защо са важни тези комисии? 

Създаването на четирите комисии ще подпомогне решаването на няколко належащи задачи пред новото Народно събрание, сред които са:

 • приемане на неотложни законодателни промени, включително необходимостта от спешна и цялостна актуализация на настоящия Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници за подпомагане развитието на енергийни общности;
 • предприемане на адекватни мерки за подготовка на България за засилващите се проявления на климатичната криза, включително нейните ефекти върху земеделието, туризма и икономиката на България и здравето на хората;
 • адресиране на енергийната бедност, обхващаща над една четвърт от българските домакинства, посредством спешно приемане на дефиниция за енергийна бедност и подготовка за прилагането на Социалния климатичен фонд; 
 • подпомагане на трансформирането на българската икономика от линейна в кръгова, тъй като българската икономика продължава да бъде най-ресурсоемката и енергийно-интензивната в Европа и на дъното на показателите за кръговост и дигитално развитие; 
 • преодоляване на тежката зависимост на България от скъпи и замърсяващи изкопаеми горива в енергетиката, индустрията и транспорта, и същевременно преодоляване на хроничните проблеми със замърсяването на въздуха и неговите здравни, социални и икономически последици; 
 • прилагане на нов модел за развитие на трите въглищни региона с по-сигурни, по-високоплатени и екосъобразни работни места, посредством приемане на амбициозни Териториални планове за справедлив преход и насочване към зелени и иновативни инвестиции към тези райони;
 • подкрепа за децентрализираното развитие на ВЕИ и създаването на енергийни общности посредством допълнителна актуализация на Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и хармонизация на регулаторната уредба, правеща производството и съхранението на ВЕИ енергия достъпно за всички;
 • определяне на рамка и зони за приоритетно развитие на инвестиции във възобновяема енергия в съответствие с плана RePowerEU, които да водят до декарбонизирана и устойчива енергетика, без нанасяне на допълнителни щети за природата и елементите на околната среда;
 • съхраняването на българската природа чрез целенасочени мерки за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и прилагане на базирани на природата решения за по-зелена и здравословна градска среда.

"Създаването на четирите комисии за целенасочена подкрепа на зелената трансформация на българското общество и икономика и в подкрепа на иновативното развитие на България ще бъде ясен сигнал, че новите народни представители се ангажират с реализирането на ключови реформи и застават зад европейското развитие на България," посочват от Коалиция "За зелен рестарт" и допълват:

"Вярваме, че по-добрите и по-сигурни работни места, по-евтината, по-достъпна и по-чиста енергия, опазването на българската природа, осигуряването на по-здравословни условия за живот, устойчивото икономическо развитие и дигиталната трансформация са теми, които ще обединят представителите на всички политически партии в новия парламент, независимо дали са управляващи, или в опозиция.”

Можете да прочетете цялото писмо тук.

Още за Коалиция “За зелен рестарт” можете да научите тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла