Да бъдат създадени специални комисии за подпомагане на устойчивото и иновативно развитие, призовава отново коалиция „За зелен рестарт”

В разгара на дебатите за формиране на комисиите в новото НС, Коалицията отново настоява депутатите да подпомогнат реализирането на възможностите и средствата по европейските програми и механизми, включително ПВУ, както и да подготвят адекватно страната ни за климатичните промени.


От МOVE.BG, публикувана на 27 октомври 2022

Да бъдат създадени четири специални парламентарни комисии в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие, призовава отново коалицията от граждански организации „За зелен рестарт” - MOVE.BG, WWF България,  „Грийнпийс”-България и  „Институт Кръгова Икономика”. В разгара на дебатите за формиране на новите комисии в Народното събрание Коалицията изпраща повторно отвореното си писмо от преди седмица, с което настоя новите депутати да поемат ясен ангажимент за подпомагане на реализирането на възможностите, които Европейският зелен пакт (Зелената сделка) и Планът за възстановяване и устойчивост носят за страната ни, за адекватна подготовка на България за справяне с климатичната криза и за борба с климатичните промени, както и за осъществяне на успешен енергиен преход към чисти форми.

Коалицията настоява за създаване на три постоянни комисии „Енергия и смекчаване на климатичните промени“, „Околна среда, биоразнообразие и адаптация към климатичните промени“ и „Иновации, кръгова икономика и зелена трансформация“, както и за формиране на Временна комисия за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на паритетен принцип. 

Преди седмица, в първия работен ден на новите депутати, Коалиция „За зелен рестарт” изпрати отворено писмо до 48-то Народно събрание с призив за създаване на тези комисии. Чрез формирането им, според Коалицията, депутати ще поемат ясен ангажимент за подпомагане на реализирането на възможностите и средствата по европейските програми и механизми, свързани с устойчивото развитие - включително изискванията за минимум 30% зелени инвестиции по новите оперативни програми и минимум 37% по Националния план за възстановяване и устойчивост. Коалиция „За зелен рестарт” е разтревожена и от последиците, които забавеният зелен преход и липсата на адекватни политики и действия спрямо климатичните промени, създават за България. 

“Днес се намираме в период на няколко едновременни кризи - засилващите се и все по-тежки проявления на антропогенните климатични промени и задълбочаващата се загуба на биологично разнообразие на глобално ниво, високите цени на енергията от  изкопаеми горива и продължаващите предизвикателства пред възстановяването от пандемията. Освен това, в последните над шест месеца войната на Русия срещу Украйна показа колко тежки са невзетите, забавените или наполовина взетите решения по гореизброените проблеми.

Затова се обръщаме към вас с призив за въвеждане на дългосрочен подход за изпълнение на прехода към климатично-неутрална, кръгова и устойчива икономика на България - преход, който е възможност да предприемем ефективни мерки за справяне с тези кризи и да гарантираме просперитета ни като държава.

Ясен сигнал за вашата ангажираност и отговорност би било приоритизирането на зеления преход в работата на Народното събрание. Първи стъпки за това може да бъдат направени още при формирането на парламентарните комисии в следващите дни,” посочват от Коалицията.

Пълен текст на писмото е достъпен тук. Още за Коалиция „За зелен рестарт” можете да научите тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла