ОТВОРЕНО ПИСМО за ускоряване на зелената трансформация и икономическото възстановяване

Писмото е изпратено до българското правителство от Коалиция „За зелен рестарт“ - MOVE.BG, WWF България, „Грийнпийс“ - България и „Институт Кръгова Икономика“ с призив за реализиране на зелената трансформация и превръщането на България в успешна и просперираща държава*.


От МOVE.BG, публикувана на 17 декември 2021

Време е да осъзнаем, че зелената трансформация и устойчивото развитие ще помогнат на България да бъде успешна и просперираща държава

Пожелаваме успех на новото редовно българско правителство и вярваме, че намеренията за прозрачност и реформи, заявени от Вас, са необходими на страната ни. Надяваме се те да бъдат изпълнени бързо, ефективно и с участието на гражданския сектор, бизнеса и учените. Успехът на политиките на българската държава е успех за цялото общество и за всички сектори. 

Една от ключовите области, в които е важно и неотложно извършването на реформи, е справянето с последиците от климатичната криза. България трябва да тръгне по пътя на зелената трансформация и устойчивото развитие: нещо, за което ние в Коалиция „За зелен рестарт“ настояваме от самото създаване на обединението ни преди година и половина. 

Зелената трансформация и устойчивото развитие са важни не само защото сме страната с най-ресурсоемка и въглеродно интензивна икономика, или защото имаме системни проблеми със замърсяването на въздуха, транспортния сектор и енергийната система.

Зелената трансформация и устойчивото развитие са възможност за България и за хората: да бъдем здрави, конкурентоспособни и проспериращи. Да бъдем страна лидер в зеленото развитие, иновативната наука и икономика и в дигиталния преход. Да бъдем страна със съхранена природа и биологично разнообразие.

Зелената трансформация и устойчивото развитие са пътят на Европа чрез мащабната програма на комисията „Фон дер Лайен“, Европейски зелен пакт (Зелената сделка), но по-важното е, че това е инструментът за постигане на дългосрочната европейската стратегическа визия до 2050 г. за просперираща, модерна, конкурентноспособна и неутрална по отношение на климата икономика.

Да бъдем климатично неутрални до 2050 г. и да намалим въглеродните емисии с най-малко 55% до 2030 г. не са просто „външни“ цели на Еврокомисията, с които ние сме се съгласили. Те са шанс да заживеем в модерна и развита страна. Те са шанс за извършване на дългоотлагани и необходими реформи. Те са шанс за успешен зелен и дигитален преход с осигурено финансиране от ЕС. Шанс, който в България ще стартира с одобрението и началото на изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Преди броени дни дори най-голямата икономика в Европейския съюз - Германия - предприе важна и спешна стъпка, за да ускори зелената трансформация и устойчивото развитие. Новото правителство на Федералната република обедини климат и икономика в едно министерство, като по този начин даде ясен сигнал, че за да бъдат успешни климатичните политики и тези за икономическо развитие, те трябва да вървят ръка за ръка, а не едни срещу други. 

Зелената трансформация и устойчивото развитие са единственият шанс да запазим нашата природа и да осигурим конкурентоспособност и просперитет в икономиката днес, когато светът се намира в период на ключови промени и зеленият и дигиталният преход са неотменими и неразривно свързани.

Вярваме, че издигането на климатичните политики у нас до длъжността Заместник министър-председател в новото правителство е важна първа стъпка. Пожелаваме успех на Вицепремиера и екипа му, като се надяваме да допринесат ефективно за извършването на необходимите реформи в България. 

Осъзнаваме, че е необходимо политиките за ограничаване на негативите от климатичните промени да се „срещнат“ с икономиката, с енергетиката, с транспорта, с регионалното развитие, със социалните политики, с образованието и с всички останали засегнати сектори. Затова настояваме подходът към климатичните промени да бъде хоризонтален и холистичен. 

Зелената трансформация е ключов елемент от политиките за справяне с последиците от климатичните промени. И у нас тя трябва да бъде неразривна част от дейността на Вицепремиера по климатичните политики, както и да е в основата на реформирането на икономиката, индустрията и енергетиката.

Време е да осъзнаем, че зелената трансформация и устойчивото развитие ще помогнат на България да бъде успешна и просперираща държава.

Като спешни и неотложни стъпки в тази посока настояваме за:

  • Реформиране на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка към Министерския съвет, като в него бъдат включени и представители на гражданския сектор;
  • Успешно завършване на преговорите с Европейската комисия по Националния план за възстановяване и устойчивост, адресирайки нуждата от амбициозни и спешно необходими реформи в енергийния сектор;
  • Активно включване на България в подготовката на пакета „Подготвени за цел 55“, който е ключов за прилагането на целите на Европейския зелен пакт;
  • Стриктно спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (DNSH) от Европейската таксономия за устойчиви финанси при планирането на всички големи инвестиционни проекти, особено по отношение на потенциално публично финансиране на инвестиции за изкопаем газ и ядрена енергия, които като цяло са в разрез с този принцип, дори ЕК да вземе противоречивото решение да бъдат допустими по Таксономията;
  • Отразяване на политиките и процесите от „Подготвени за цел 55“ към годишната програма на България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз към Министерския съвет за 2022 година;
  • Подпомагане на изпълнението на ключови европейски проекти, включително и със създаването на специализирана програма (фонд), който да подпомага и съфинансира бъдещи европейски програми и проекти, тъй като съфинансирането на българските бенефициенти е неглижиран проблем;
  • Подпомагане на кандидатстването на български компании за проекти, свързани със зелената трансформация, както и за тези, финансирани от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и Европейския съвет по иновации (EIC);
  • Предприемане на мерки за въвеждане на екологично образование в училищната система, включително практики за живот с нулев отпадък и минимален въглероден отпечатък, основи на кръговата икономика и устойчиви практики на потребление;
  • Създаване и развитие на изследователски програми в университетите за подпомагане на устойчивото развитие и внедряването на методите на кръговата икономика, включително насърчаване на научния трансфер, свързан със зелени и климатични иновации.

Вече над година и половина ние в коалиция „За зелен рестарт“ работим в подкрепа на зеленото възстановяване и устойчивото развитие на България, независимо от конфигурацията на управляващите коалиции или на служебните правителства. Защото сме убедени, че Климатът и зелената трансформация са национален приоритет и трябва да се превърнат в национална кауза.

Готови сме да помогнем експертно и на новото правителство, включително в рамките на среща, на която да изложим нашите предложения за ускорено развитие на България в синхрон с природата.

Вярваме, че чрез диалог с всички заинтересовани страни и чрез прозрачност можем да постигнем съгласие и формула за извеждане на България по пътя на просперитета, който да гарантира възможности за развитие и достоен живот на всички български граждани.

Като приложение изпращаме „Учебника по бъдеща история на България“ - специален проект на коалиция „За зелен рестарт“, който онагледява как страната ни може с хоризонт от 30 години да се превърне в зелен и дигитален лидер, ако приложи група от спешни реформи. Изпращаме като приложение и над 150 идеи, дадени от над 50 от водещите български учени, които обобщихме след тематична среща, водени от идеята да допринесем с капацитета на най-добрите експерти за устойчивото развитие на България.

Пожелаваме ви успех в управленските и реформаторски задачи и очакваме в близко време да се срещнем и обсъдим вижданията ни за зелената трансформация на страната ни.

За връзка с нас, може да се обърнете към следните контакти: Марин Маринов, координатор на Коалиция „За зелен рестарт“ - e-mail: marin.marinov@move.bg

 

С уважение,

Коалиция „За зелен рестарт“

 

Саша Безуханова,

Основател на MOVE.BG

 

Веселина Кавръкова,

Изпълнителен директор на WWF България

 

Деница Петрова,

Изпълнителен директор на „Грийнпийс“ - България

 

Светослав Стойков,

Съосновател и изпълнителен директор на „Институт Кръгова Икономика“

*Писмото, изпратено на 17 декември 2021 година, е достъпно и като PDF тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла