За опазването на пчелите: Pollenity

Срещаме ви със Сергей Петров, основател на високотехнологичния зелен стартъп Pollenity.


От МOVE.BG, публикувана на 22 октомври 2020

Знаете ли, че?

До 2022. година броят на пчеларите в България ще намалее с 30%, според доклад на Европейската комисия от 2019 година.

Какви са решенията?

Програма “Градска джунгла” на MOVE.BG издаде специална брошура, чрез която ви запознаваме със 7 български предприемачи, създаващи иновативни решения на световни екологични предизвикателства от България. Проектът е част от инициативата ни за зелен рестарт на българската икономика след коронавируса. 

Днес ви срещаме с поредния новаторски проект през погледа на неговия създател - базираният в София зелен стартъп Pollenity, който разработва система за опазване на пчелите. Повече за проекта ни разказва неговият основател Сергей Петров.

Какви са основните проблеми при опазването на пчелите?

Пчелите са най-ефективният репродуктивен механизъм в природата. Около 70% от всичко, което слагаме на трапезата, си зависи от опрашването. През последните 50 години населението на планетата ни се е увеличило повече от два пъти. Всички ние имаме нужда от храна и това води до окрупняване и модернизиране на сектора. Това, за съжаление, има зловредно влияние върху пчелите и другите разнообразни опрашители, тъй като се отглеждат монокултури, които се обработват с химически препарати по начин, несъвместим с устойчивия живот на пчелите.

Кои са основните проблеми при опазването на пчелите?

В Европейския съюз има над 630 000 пчеларя, които се грижат за малко над 16 милиона колонии пчели. През последните години наблюдаваме смъртност в порядъка на 18-25% на пчелите всяка година. Пчеларите създават нови пчелни семейства, за да възстановяват загубите, но не успяват да се справят със засилващата се тенденция на

увеличаване процента на смъртност. За задълбочаване на проблема допринасят и редица икономически фактори като основна роля играе ниската изкупна цена на меда.

Какви са решенията, според Вас?

Комбинация от технологични методи, политики и добри икономически практики. Пчеларският сектор има нужда бързо да настигне останалите подотрасли на земеделието. Липсата на повсеместни прецизни технологии в пчеларството възпрепятства пчеларите да влязат в XXI век ,като ги лишава от възможността да планират и работят стратегически. На политическо ниво, пчеларите нямат силно лоби и са често пренебрегвани за сметка по крупните земеделски производители като ги лишава от достъп до адекватни помощи и мерки за модернизиране.

Какво предлага вашият продукт?

Нашият екип е фокусиран върху създаването на платформа, която да послужи като база за създаване на добри практики в сектора. Ние създаваме устройства, които предоставят достъп на пчеларите до безпрецедентна информация за техните пчели и така те повишават продуктивността си и имат свободата да планират операциите чрез исторически данни. В България създадохме и платформа за осиновяване на кошери - “Истински Мед”, където дигиталните пчелари могат да предложат продукцията си на крайните потребители по начин, описващ проблемите на сектора и въвличащ потребителите в решаването им.

Как е вашата мотивация да разработвате иновативен бизнес проект с кауза?

Нашата мисия е да създадем устойчивост в пчеларския сектор, като популяризираме важността на проблема и предложим технологични методи за неговото решаване. Вярваме, че човешката раса е на прага на огромна криза, свързана с осигуряването на храна за бъдещите поколения и екипът ни от будни духове се е посветил изцяло на каузата да опазим пчелите, биоразнообразието и пчелните продукти.

Кои са другите иновативни български предприемачи и защо са решили да развиват зелени бизнеси? Свалете безплатно брошурата ни “Зелените новатори от България” тук.

За зелен рестарт на българската икономика

Сега е моментът за зелен рестарт на българската икономика и преминаването й от ресурсоемки производства към зелени бизнес модели. Средствата от механизма на Европейския съюз за възстановяване след коронавируса “Следващо поколение ЕС”, както и тези от Зелената сделка за Европа могат да помогнат за успешно извървяване на този път. Водени от това разбиране ние от MOVE.BG инициирахме обединение на представители на иновативната екосистема и екологични организации - коалиция “За зелен рестарт” включва “Грийнпийс"-България, WWF България, “Институт Кръгова Икономика” и MOVE.BG.

Коалицията събра над 50 от водещите български експерти от сферите на зелените стартъпи  и иновациите, климата, кръговата икономика, енергията и биоразнообразието и земеделието. Прочетете техните идеи за зелен рестарт на българската икономика и допринесете със свои предложенияСега е моментът!

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла