Позиция на Коалиция "За зелен рестарт" относно проекта за промени в Закона за горите

Представяме ви пълен текст на Позицията на инициираната от MOVE.BG Коалиция "За Зелен рестарт", в която влизат още WWF България, "Грийнпийс"-България и "Институт Кръгова Икономика".


От МOVE.BG, публикувана на 27 юли 2023

Позицията беше изпратена на 27-ми юли до народните представители и отговорните министерства.

Позиция

Промените в закона за горите застрашават българската природа и население

 

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми господа министри,

Настояваме за отхвърляне на пакета промени за изменение и допълнение на Закона за горите, включително за отхвърляне на предлаганото увеличение на сечта в горите, защото те застрашават българската природа и население. Настояваме и за предприемане на реални и дългосрочни мерки за подпомагане на енергийно бедните домакинства и за извършване на енергиен преход към по-чисти, по-евтини и по-достъпни форми на производство на енергия.

Предлаганото двойно или тройно увеличение на сечта в българските гори, липсата на механизми за контрол и премахването на вече съществуващи подобни механизми няма как да бъдат замаскирани под формални мотиви за подпомагане на българските домакинства. 

Намираме се в ситуация на засилващи се последствия от климатичните промени, които изпитваме всички в България - от наводнения, свлачища, все по-продължителни горещи вълни и пожари през загуба на плодородни почви, на растителни и животински видове. Затова огромно притеснение и недоумение предизвиква фактът, че се посяга на горите - едно от най-големите богатства на България и основен способ за възпиране на природни бедствия, за пречистване на въздуха от изобилието от замърсители у нас, за възстановяване на биоразнообразието.

Още по притеснителен е процесът на скоростно придвижване на промените в Народното събрание - без осигуряване на необходимото време за обществена консултация, без диалог със заинтересованите страни, без експертни анализи.

Не на последно място, прокарването на промените на бърза писта в навечерието на местните избори предизвиква опасения за използването на горите за политически цели - безконтролната сеч и създаването на зависимости по региони чрез експлоатиране на горите трябва да бъдат забравени практики от миналото, а не настоящи инструменти на политическия процес.

Хората в страната, които изпитват затруднения с непосилните сметки за отопление, имат нужда от реални мерки. Мерки, чрез които да произвеждат евтина енергия, която не застрашава тяхното здраве и природата около тях. Енергия, която им осигурява здравословни температурни условия, както през зимата, така и през горещите периоди през лятото, каквито се случват все по-често, включително през последните дни. 

Необходими са мерки в подкрепа на прехода към чиста, евтина и достъпна енергия от слънце и вятър, а не предложения за увеличаване на сечта в българската гора.

Изсичането на горите е модел от миналото, който не решава проблеми, а ги задълбочава и създава нови.

В момента, в който Европейският съюз работи по инициативата “3 милиарда дървета”, чрез която ще бъдат засадени най-малко 3 милиарда дървета до 2030 година -  у нас се предлага двойно или тройно увеличаване на сечта на дървета.

Ние от Коалиция “За зелен рестарт” се обявяваме против внесените промени в Закона на горите и настояваме за:

  • Отхвърляне на пакета предложения за промени в Закона за горите, включително отхвърляне на предложението за увеличаване на количеството дърва за огрев, които домакинствата имат право да получат на преференциални цени.
  • Приемане на реални мерки за подкрепа на домакинствата, включително приемане на дефиницията за енергийна бедност и осигуряване на ваучери за енергийно бедните домакинства, чрез които да могат да станат енергийно независими и да произвеждат сами енергия от слънце и вятър.
  • Провеждане на кампания, чрез която да бъдат разяснени на домакинствата ползите от енергийния преход, включително от замяната на дървата с по-евтини и по-чисти форми на производство на енергия.

Припомняме, че броени дни преди парламентарните избори на Кръгла маса, организирана от Коалиция “За зелен рестарт”, представители на почти всички парламентарно представени партии подкрепиха приемането на вече готовата дефиниция за енергийна бедност, така че домакинствата в България да бъдат реално подпомогнати и енергийната бедност да бъде изкоренена. 

Вярваме, че дадените обещания не бяха политически ПР, а искрено желание за подпомагане на българските граждани.

Решения за успешен енергиен преход в полза на хората и на природата има. Част от тях можете да намерите в доклада “Мисия Енергиен преход” (линк тук), който публикувахме през април. Докладът съдържа над 150 препоръки за успешна енергийна трансформация на България, които бяха дадени от над 50 водещи български експерти.

Време е да чуем българските експерти и да извършим енергиен преход не към миналото, а към бъдещето.

С уважение,

Саша Безуханова,

Основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция „За зелен рестарт“

Веселина Кавръкова,

Изпълнителен директор на WWF България

Меглена Антонова,

Изпълнителен директор на „Грийнпийс“ - България

Светослав Стойков,

Съосновател на „Институт Кръгова Икономика“                              

Още за дейностите на Коалиция "За зелен рестарт" можете да научите тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла