10 ГОДИНИ MOVE.BG - Създаваме заедно нашето утре || Impact Report


От МOVE.BG, публикувана на 20 април 2023

Скъпи, приятели,

MOVE.BG става на 10 години. От самото си създаване MOVE.BG е лаборатория за бъдещето и инкубатор за хората, които го създават. Изградихме пространство, в което пулсиращи общности се събират зад конкретни идеи и каузи, решават ги и предават като ехо това знание на обществото.

Ролята на MOVE.BG е да прокара пътя на новите модели на бъдещето, защото осъзнаваме, че дигиталната свързаност, демократизацията на достъпа до информация и нарушеният баланс човек-природа са процеси, които не могат да се управляват с инструменти от минали времена.

Така се роди и порасна MOVE.BG с мисията да предложи, развие и приложи иновативни решения за обществена промяна, да работи за устойчиво развитие и утвърждаване култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

По повод 10-тата ни годишнина решихме да обединим цялата си дейност в Impact report, наречен “MOVE.BG - 10 години създаваме заедно нашето утре”. В страниците му ще ви срещнем с едни от най-будните ни съмишленици, които са били неизменна част от пътя на организацията през годините. Ще ви представим всичките ни програми и проекти,за тези 10 години и ще изследваме как те са променили средата към по-добро. Разбира се, ще обърнем поглед и към бъдещето и ще ви разкажем, за новия път, по който ще поеме организацията след тези 10 години.

Нямаме търпение да споделим Impact report-а с вас.

Очаквайте публикуването му в събитието тук през юли. Не забравяйте да се отбележите “going”, за да получите уведомление, когато Impact report-а бъде достъпен.

Ако вярвате в това, което правим и искате да продължаваме да го правим, можете да подкрепите нашите дългосрочни проекти като дарите избрана от вас сума за някоя от инициативите на MOVE.BG - линк тук.

“От създаването ни през 2013 г. в MOVE.BG градим среда за пробуда и вдъхновение, за утвърждаване на моделите и решения за успех през 21ви век през лицата и делата на търсещите, неспокойните и будните. Вярваме, че свързването на хората с градивни идеи отвъд тяхната експертна, политическа и социална принадлежност е капиталът за устойчива позитивна промяна и градим мостове за общо действие между всички създаващи днес перспективното ни общо бъдеще," споделя Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

Създаваме заедно нашето утре!

Включи се и ти!

Автор
още по темата

още от The ChangeMakers - Двигателите на промяната