Европейски културен проект набира кандидати за творческа мобилност

Български представители на сценичните и визуалните изкуства могат да предложат проекти за обмен на опит в една или няколко европейски държави. Срокът за кандидатстване е 5 септември.


От Марин Маринов, публикувана на 14 август 2019

Европейската комисия започна третата поредна процедура по набиране на кандидати за "I-portunes" - пилотен проект за мобилност за хора от изкуството, който цели да повиши трансграничното сътрудничество и обмена на идеи и опит. В момента "I-portunes" е отворен само за представители на сценичните и визуалните изкуства, а срокът за кандидатстване е от 14 август до 5 септември. След тестовия период схемата трябва да включи всички хора от културната сфера и да стане постоянна част от “Творческа Европа” за периода 2021-2027.

Кандидатите за пилотната фаза могат да бъдат с кратък или дълъг опит и с различна образователна степен, включително студенти, но задължително трябва да имат навършени 18 години. Могат да кандидатстват както отделни творци самостоятелно, така и групи до пет души. Те ще могат да прекарат между 15 и 60 дни в една или няколко европейски държави, като минимум по 5 дни трябва да бъдат планирани за всяка една избрана страна. 

Задължително е цялата мобилност да бъде подчинена на един проект/тема, независимо колко творци участват и в колко държави се провежда. Всички участници в групите пътуват заедно. Обменът трябва да бъде извършен между 11 октомври и 31 декември тази година

Проектите трябва да целят да засилят трансграничното сътрудничество и обмен в изкуството като:

  • стимулират работата с колеги от чужбина;
  • разширят обхвата на публиката и достигнат до нова аудитория;
  • развият професионалните умения.

Кандидатите

Според определенията на “Творческа Европа” в сценичните изкуства влизат: театър, куклен театър, цирк, опера, танц, улично изкуство и пърформанси. Визуалните творци пък са хората, които се занимават с графити, дизайн, дигитални изкуства, фотография, мода, изящни изкуства и графични изкуства.

Музиканти могат да кандидатстват за мобилност по "I-portunes" само ако са част от представянето на визуално или сценично изкуство като музикално изпълнение за театрална постановка, танц, опера. Режисьори, сценаристи и други творци, свързани с филмопроизводството, също могат да са част от  "I-portunes", но при условие, че филмите им не са комерсиални и са свързани или са представени в галерии и музеи.

Творци, които вече са получавали финансиране по "I-portunes", не могат да кандидатсват за пилотната фаза за мобилност.

Държавите, за които може да се кандидатства за обмен, са членовете на “Творческа Европа”: 28-те страни от ЕС плюс Исландия, Норвегия, Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Албания, Косово, Армения, Грузия, Молдова, Тунис и Украйна. "I-portunes" ще финансира от 350 до 500 творци, а обемът на гранта зависи от продължителността на мобилността:

  • 1500 евро за 15-29 дни;
  • 2400 евро за 30-59 дни;

Финансират се пътни разходи и настаняване.

Как се кандидатства?

Най-важната част от кандидатстването е да се представи проект за мобилността и документ от партньор от държавата, за която се кандидатства. Този документ не е задължително да е договор, но трябва да удостовери, че институция, партньорска организация като НПО или пък индивидуален творец ще приеме кандидата.

Също така, трябва да се обясни защо е необходима мобилността и как ще помогне тя на твореца за професионалното му развитие.

При избора на печелившите кандидати ще се дава предимство на проекти, които целят дългосрочни резултати, като създаване на нови публики, разширяване на творческите перспективи и установяване на трайни трансгранични сътрудничества.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • CV - до една страница;
  • творческо портфолио - до 10 страници най-много;
  • документи, свързани с проекта за мобилност, и приемащата институция, организация партньор или приемащия творец;
  • при групи - един представител попълва онлайн формуляра, както и само той представя CV и портфолио.

Кандидатстването е до 5 септември. При първите две процедури по-рано тази година бяха получени близо 2000 проекта, от които получиха финансиране малко над десет процента от тях.

"I-portunes" се осъществява от консорциум под ръководството на “Гьоте институт”. Според представения от института проект целта на пилотната фаза е да проучи предизвикателствата пред мобилността на творците и да се открият добри и работещи практики за трансгранично сътрудничество.

MOVE.BG и новаторите в изкуството и културата

Подкрепата на творците на новото време е ключов аспект работата на MOVE.BG. Смелите хора на изкуството са част от най-новия ни проект The ChangeMakers-Двигателите на промяната в България. Инициативата идентифицира, свързва и обединява Променящите България в национална мрежа.

България има таланти, които адресират световните предизвикателства. Ние искаме да покажем техните лица и да стимулираме промяната от България за света.

Създаваме заедно нашето утре!

Включи се сега!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Култура