Кръговата икономика е път към зеленото възстановяване след пандемията

Европейската комисия публикува специална брошура с 11 препоръки за инвестиране.


От Марин Маринов, публикувана на 6 ноември 2020

Държавите в Европейския съюз се сблъскват с две паралелни глобални предизвикателства - икономическата криза, предизвикана от Ковид пандемията, и екологичната криза, резултат от климатичните промени и разрушаването на природата. Пътят за решаването и на двата проблема минава през стимулирането и прилагането на механизмите на кръговата икономика, защото те могат да осигурят зеленото възстановяване на Европа и устойчивостта на икономиките ни. Това се посочва в специална брошура, издадена от Европейската комисия тази седмица, която е част от подготовката по прилагането на механизма за възстановяване след коронавируса “Следващо поколение ЕС”. В момента държавите членки започнаха да представят своите национални планове, които трябва да отговарят на определени изисквания, за да бъдат одобрени от ЕК.

"Предложеният от Европейската комисия план за възстановяване “Следващо поколение ЕС” стимулира инвестициите в зеления и дигиталния преход. С него кръговата икономиката трябва да се разшири, за да премине отвъд нишовите сектори и да се внедри във всички сектори на икономиката,” се посочва в брошурата.

Кръговост като източник на работни места

В момента голяма част от продуктите са с еднократен жизнен цикъл и не могат да бъдат използвани повторно. Това изисква постоянно извличане на нови и нови природни ресурси. По-малко от един процент от текстилните изделия се рециклират и се използват отново, поради което всяка секунда в света един камион, пълен с текстилни продукти, се изхвърля или изгаря. От 2017 година Европа поддържа рекорден брой отпадъци на глава от населението - над 170 кг на човек на година. Пластмасата е навсякъде около нас, като ако не вземем спешни мерки, през 2050 година пластмасовите боклуци се очаква да бъдат повече от рибите в океаните и моретата ни, показват европейските статистики.

Ако човечеството продължава със същите темпове да оказва натиск върху природата, след само две десетилетия ще са ни нужни три планети като нашата, за да задоволяват потребностите ни. Към момента над 50% от вредните емисии парникови газове се дължат на процесите, свързани с обработка на ресурси, а над 90% от загубата на биологичното разнообразие - на процесите по извличането на ресурси, посочват от Еврокомисията. Според ЕК кръговата икономика дава работещи решения за промяна на тези модели и практики, като в същото време осигурява нови работни места и гарантира развитие на различни производства.

"Трябва да спрем да обвързваме икономическия растеж с използването на земните ресурси и така ще постигнем устойчиво развитие в рамките на възможностите на Земята.

Преходът към кръгова икономика се бори едновременно с двете кризи (на коронавируса и екологичната -б.а.) и повишава стабилността на икономиката ни. Той прави промяната възможна, благодарение на дизайна на кръговата икономика."

Въвеждането на кръгова икономика в индустриалните процеси ще създаде над 1 милион нови местни работни места из цяла Европа, които ще бъдат насочени към всички групи на пазара на труда, посочват от Комисията. Ще е необходима работна сила, която да осигури както веригата на доставка при предприятия с умни механизми на кръговата икономика, така и да се възстановяват продукти и да се въвеждат в режим на преизползване. Тези процеси ще изискват хора с най-разнороден профил: както работници за индустриалните процеси, така и такива с по-специализирани умения.

В брошурата, която от 3-ти ноември е отворена за обратна връзка от всеки заинтересован, се препоръчват няколко ключови метода за инвестиции за успешен зелен преход с помощта на кръгова икономика:

 • Стимулиране на кръговите бизнес модели и производствени процеси, на т.нар. обратна логистика и обратни връзки към повторно използване, както и на обновяване и повторно въвеждане в експлоатация на продукти;
 • Ангажиране на разширени производствени възможности, включително чрез въвеждане на цифрови и други благоприятни нови технологии;
 • Разработване на алтернативи на първичните суровини и насърчаване използването на рециклирани материали;
 • Популяризиране на дизайна на продукти, които са с по-дълъг жизнен цикъл и са по-лесни за поправка и е на местна рециклиране;
 • Стимулиране на местна кръгова икономика, например, с обекти за индустриална симбиоза, където отпадъците от една компания се превръщат в суровина за друга;
 • Модернизиране или надграждане на съществуващата инфраструктура за рециклиране и за третиране на отпадъци;
 • Подкрепяне на идентификацията и премахването на опасни вещества и замърсители от продукти, отпадъци и вторични суровини;
 • Инвестиране в интелигентна мобилност за градове, които прилагат повече механизми на кръговата икономика;
 • Въвеждане на икономически инструменти и способи, които подкрепят устойчивото потребление;
 • Финансиране на обучения и други образователни формати за зелени умения;
 • Въвеждане на принципа на зеления анализ при обществени поръчки.

Въздействие

Зелено възстановяване след пандемията, стимулирано чрез механизмите на кръговата икономика, би имало редица положителни въздествия, посочват от Комисията. Сред тях са:

 • По-здрава планета;
 • Създаване на местни работни места;
 • Отваряне на нови бизнес възможности;
 • Подобряване на издръжливостта и качеството на веригите за доставка;
 • По-малко замърсяване;
 • Подобряване на имиджа на европейската индустрия, която ще създава продукти със стойност;
 • Намаляване на социалните напрежения.

Кръговата икономика е важна част от цялостния процес по възстановяване на Европа, в който влиза освен “Следващо поколение ЕС” и новата Многогодишна финансова рамка (2021-2027), включително Европейският зелен пакт, известен като Зелена сделка. Това е мащабната стратегия на комисията “Фон дер Лайен” за зелена трансформация и постигане на неутралност спрямо климата до 2050 година, като в същото време се стимулира икономическият растеж и откриването на нови работни места чрез иновации и зелена икономика.

"Искам “Следващо поколение ЕС” да направи Европейския съюз лидер в кръговата икономика. Твърде дълго глобалният растеж се основава на хищнически идеи. Човечеството отнема ресурси от околната среда и в замяна произвежда отпадъци и замърсяване. Убеден съм, че това може да се промени. Със Зелената сделка за Европа ние се стремим към модел на икономическо развитие и възстановяване, който дава на нашата планета повече, отколкото отнема” обяснява председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Какво се случва у нас?

Преди броени дни българското правителство представи националния план за възстановяване по механизма “Следващо поколение ЕС”. В предложената стратегия липсват национална визия, цели и критерии за оценка, а публичната консултация е без ясен механизъм за привличане на всички заинтересовани страни и за оценка на направените предложения. Прочетете специалното Становище по темата на коалицията от граждански организации “За зелен рестарт”, в която влизат MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”.

Пълен текст на Становището тук.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика