ЕС да ускори зеления преход заради войната на Русия срещу Украйна, призова Еврокомисията

Урсула фон дер Лайен и екипа й представиха нов план за засилване на енергийния преход RePowerEU, броени дни след като Руската федерация нападна Украйна.*


От Марин Маринов, публикувана на 9 март 2022

Войната на Русия срещу Украйна промени всичко около нас за броени часове. Светът не е същият, нападната е не само Украйна, а и Европа, и цивилизованият свят и затова трябват незабавни мерки. Едно от тези действия трябва да бъде ускоряване на зеления преход на Европейския съюз, включително засилване на производството на енергия от чисти източници, както и премахване на енергийната зависимост от Русия, тъй като тя прави Евросъюза уязвим, защото чрез средствата от продажба на енергийни ресурси Москва в момента финансира убийствата и разрушенията в Украйна.

Така могат да се обобщят думите на водещи европейски лидери, няколко дни след нападението на Руската федерация срещу Украйна. А днес, на 8-ми март, Европейската комисия представи и конкретни мерки, който да превърнат думите в дела - това е новият план RePowerEU, който цели да направи ЕС независим от руските изкопаеми горива - газ, въглища и нефт. 

В момента, Евросъюзът е силно зависим от Руската федерация, която осигурява 45% от вноса на газ в Общността, 45% от вноса на въглища и 25% от вноса на петрол. Въпреки призивите на Комисията и на експерти, далеч преди войната срещу Украйна, и въпреки сигналите за злоупотреби на Москва с монополното й положение на енергийния пазар, няколко държави на практика не предприеха адекватни мерки. България е сред най-слабо диверсифицираните страни и затова е в тежка зависимост от Русия, както за доставките на петрол, така и на природен газ.

“Наложително е да станем независими от руските нефт, въглища и газ. Просто не можем да разчитаме на доставчик, който открито ни заплашва. Трябва да действаме сега, за да смекчим въздействието на нарастващите цени на енергията, да диверсифицираме доставките си на газ за следващата зима и да ускорим прехода към чиста енергия. Колкото по-бързо преминем към възобновяеми енергийни източници и водород, съчетани с по-голяма енергийна ефективност, толкова по-бързо ще бъдем наистина независими и ще държим енергийната си система в свои ръце,” сподели председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на пресконференцията по представянето на RePowerEU.

Урсула фон дер Лайен. Снимка: Европейски съюз - източник ЕК.

Сред първите неотложни стъпки на RePowerEU са диверсификацията на газовите доставки, ускореното въвеждане на енергия от възобновяеми източници, замяната на газа при отоплението и производството на електроенергия, както и бързото запълване на газохранилищата. 

За последната мярка, Комисията предлага да се въведе задължение за запълване на газохранилищата до 90% до 1-ви октомври, за да може да се гарантира спокойното протичане на следващата зима. Друга от неотложните мерки е промяна на параметрите за държавна помощ, така че засегнатите предприятия от повишените цени да могат да бъдат целево подпомогнати от държавите членки.

“Руското нашествие в Украйна влоши положението със сигурността на доставките и повиши цените на енергията до безпрецедентни равнища. Европа разполага с достатъчно количество газ за оставащите седмици на тази зима, но трябва спешно да попълним резервите си за следващата година. Ето защо Комисията ще предложи до 1 октомври газохранилищата в ЕС да бъдат запълнени до поне 90 %. Очертахме също така мерки във връзка с регулирането на цените, държавната помощ и данъчното облагане, за да защитим европейските домакинства и предприятия от въздействието на изключително високите цени,” сподели Кадри Симсон, еврокомисар по въпросите на енергетиката.

Според Европейската комисия, с предложените мерки в RePowerEU ще спанде необходимостта от руските количества газ с над две трети до края на тази година, а настоящата цел за пълно премахване на зависимостта от руския газ до 2030 ще може да бъде изпълнена много по-рано. Припомняме, че тази цел е част от Европейския зелен пакт (Зелената сделка), чиято главна задача е Европейският съюз да стане климатично-неутрален до 2050 година, включително и като премине към чисти форми на производство на енергия.

“Време е да се справим с уязвимостта си и бързо да станем по-независими в решенията си по отношение на енергията. Нека преминем към възобновяема енергия със светкавична скорост. Възобновяемите енергийни източници са евтин, чист и потенциално неизчерпаем източник на енергия и вместо да финансират сектора на изкопаемите горива другаде, те създават работни места тук. Войната на Путин в Украйна показва спешната необходимост от ускоряване на прехода ни към чиста енергия,” заяви Франс Тимерманс, изпълнителен-заместник на ЕК, отговарящ за Европейския зелен пакт.

Какво включва RePowerEU?

За да бъдат изпълнени целите на RePowerEU, Комисията предлага да се направят целенасочени изменения на Регламента за Механизма за възстановяване от пандемията, така че да се включат в съществуващите национални планове за възстановяване и устойчивост проектите от новата програма. Припомняме ви, че инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт" над година настояваше българският ПВУ да се превърне в интегрална и дългосрочна програма за успешна зелена трансформация на България, включително чрез ускорено преминаване към производство на енергия от чисти източници.

А какви са целите на RePowerEU?

Можем да ги разделим в няколко категории:

Ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници

Според екипа на Урсула фон дер Лайен, мащабното разрастване и ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници в производството на електроенергия, промишлеността, сградите и транспорта ще способства за постигане на енергийна независимост, ще даде тласък на екологичния преход и ще намали цените с течение на времето. Комисията предлага водещата цел за 2030 г. за възобновяемите енергийни източници да се увеличи от 40 % на 45 % в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“.

За да бъде постигната тази цел, трябва да бъдат изпълнени няколко задачи, сред които:

  • Специална стратегия на ЕС за слънчевата енергия с цел удвояване на слънчевия фотоволтаичен капацитет до 2025 година и за инсталиране на мощност от 600 GW до 2030;
  • Инициативата „Слънчеви покриви“ с поетапно въвеждане на правно задължение за инсталирането на слънчеви панели върху нови обществени и търговски сгради и нови жилищни сгради;
  • Удвояване на равнището на внедряване на термопомпи и мерки за интегрирането на геотермална и слънчева топлинна енергия в модернизираните районни и общински отоплителни системи;
  • Препоръка на Комисията за справяне с бавните и сложни процедури за издаване на разрешения за големи проекти за енергия от възобновяеми източници и целенасочено изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници, за да се подчертае, че енергията от възобновяеми източници е от първостепенен обществен интерес. Държавите членки следва да въведат специални предпочитани зони за възобновяемите енергийни източници със съкратени и опростени процедури за издаване на разрешения в области с по-малки рискове за околната среда. За да помогне за бързото идентифициране на такива предпочитани зони, Комисията предоставя набори от данни за екологично чувствителните райони като част от своя цифров инструмент за картографиране на географски данни, свързани с енергетиката, промишлеността и инфраструктурата.
  • Определяне на цел от 10 милиона тона вътрешно производство на водород от възобновяеми източници и 10 милиона тона внос до 2030 г., които да заменят природния газ, въглищата и нефта в трудните за декарбонизация отрасли и в транспортния сектор. За да се ускори развитието на пазара на водород, съзаконодателите ще трябва да договорят по-високи подцели за конкретните сектори. Комисията публикува и два делегирани акта относно определението и производството на водород от възобновяеми източници, за да се гарантира, че производството води до нетна декарбонизация. За да се ускори разработването на проектите за водород е предвидено допълнително финансиране от 200 милиона евро за научни изследвания, а Комисията се ангажира да приключи оценката на първите важни проекти от общоевропейски интерес до лятото.
  • В Плана за действие за биометана се определят инструменти, сред които и нов промишлено партньорство за биометан, и финансови стимули за увеличаване на производството до 35 млрд. куб. м до 2030 г., включително чрез общата селскостопанска политика.

Намаляване на потреблението на изкопаеми горива в промишлеността и транспорта

Според Комисията, замяната на въглищата, нефта и природния газ в промишлените процеси ще намали емисиите на парникови газове и ще засили сигурността и конкурентоспособността. С икономиите на енергия, ефективността, замяната на горива, електрификацията и засиленото използване на водород от възобновяеми източници, биогаз и биометан от страна на промишлеността биха могли да се спестят до 35 милиарда кубични метра природен газ до 2030 г. в допълнение към предвиденото в предложенията в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“.

Комисията ще въведе договори за разлика за въглеродните емисии, за да подкрепи внедряването на чистия водород в промишлеността, и специално финансиране за REPowerEU в рамките на Фонда за иновации, като използва приходите от търговията с емисии, за да подкрепи допълнително премахването на зависимостта от руските изкопаеми горива. ЕК, също така, дава насоки относно споразуменията за закупуване на електроенергия и енергия от възобновяеми източници и ще предостави механизъм за технически консултации с Европейската инвестиционна банка. За да се запазят и възстановят водещите позиции в сферата на технологиите и промишлеността в области като слънчевата енергия и водорода, както и за да се подкрепи работната сила, Комисията предлага да се създаде алианс на ЕС за соларната промишленост и широкомащабно партньорство в областта на уменията. Комисията също така ще активизира работата по доставките на суровини от изключителна важност и ще изготви законодателно предложение.

За да се увеличат икономиите на енергия и ефективността в транспортния сектор и да се ускори преходът към превозни средства с нулеви емисии, Комисията ще представи пакет за екологизиране на товарните превози, чиято цел е да се повиши значително енергийната ефективност в сектора, и ще обмисли законодателна инициатива за увеличаване на дела на превозните средства с нулеви емисии в обществените и корпоративните автомобилни паркове. Планът на ЕС за енергоспестяване включва също много препоръки към градовете, регионите и националните органи, които могат ефективно да допринесат за заместването на изкопаемите горива в транспортния сектор.

Интелигентни инвестиции

Постигането на целите на REPowerEU изисква допълнителни инвестиции в размер на 210 милиарда евро до 2027 г. Това е авансово плащане за нашата независимост и сигурност. Намаляването на вноса на руски изкопаеми горива може също да ни спести почти 100 милиарда евро годишно. Тези инвестиции трябва да бъдат осигурени от частния и публичния сектор, както и на национално, трансгранично и европейско равнище.

В подкрепа на REPowerEU вече са на разположение 225 милиарда евро под формата на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост. Днес Комисията прие законодателство и насоки за държавите членки относно начините за изменение и допълване на техните планове за възстановяване и устойчивост в контекста на REPowerEU. Освен това Комисията предлага да се увеличи финансовият пакет на Механизма за възстановяване и устойчивост с 20 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства от продажбата на квоти по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които понастоящем се държат в резерва за стабилност на пазара, за да бъдат продавани на търг по начин, който не нарушава функционирането на пазара. По този начин СТЕ не само намалява емисиите и използването на изкопаеми горива, но и набира необходимите средства за постигането на енергийна независимост.

“В рамките на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) чрез политиката на сближаване вече се оказва подкрепа за проекти за декарбонизация и екологичен преход с до 100 милиарда евро чрез инвестиции в енергия от възобновяеми източници, водород и инфраструктура. Допълнителни 26,9 милиарда евро от кохезионните фондове могат да бъдат предоставени под формата на доброволни трансфери към Механизма за възстановяване и устойчивост. Други 7,5 милиарда евро от общата селскостопанска политика се предоставят и чрез доброволни трансфери към Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията ще удвои наличното финансиране за голямата покана за представяне на предложения за 2022 г. по линия на Фонда за иновации през тази есен на около 3 милиарда евро,” посочват от ЕК и допълват:

“Трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) спомогнаха за създаването на издръжлива и взаимосвързана газова инфраструктура на ЕС. Необходима е ограничена допълнителна газова инфраструктура, инвестициите за която се оценяват на около 10 милиарда евро, за да се допълни съществуващият списък с проекти от общ интерес (ПОИ) и да се компенсира изцяло бъдещата загуба на внос на руски газ. Нуждите от заместване през следващото десетилетие могат да бъдат посрещнати без установяване на зависимости от изкопаеми горива, създаване на блокирани активи или възпрепятстване на нашите амбиции в областта на климата. Ускоряването на електроенергийните ПОИ също ще бъде от съществено значение за адаптирането на електроенергийната мрежа към бъдещите ни нужди. Механизмът за свързване на Европа ще подкрепи това и днес Комисията обявява нова покана за представяне на предложения с бюджет от 800 милиона евро, а друга ще бъде отправена в началото на 2023 г.”

MOVE.BG в подкрепа на Украйна

Още от началото на войната на Руската федерация срещу Украйна MOVE. BG се включи в различни инициативи в подкрепа на украинския народ, включително се присъединихме към проекта в подкрепа на украинските бежанци “BG4UA: България за Украйна”.

MOVE.BG, също така, обобщи за вас на едно място линкове към различните кампании и банкови сметки в помощ на Украйна и народа й - разгледайте ги в специалната ни статията тук.

*Статията е актуализирана няколко пъти с допълнения относно обявяването на повече информация по отделните мерки и цели в RePowerEU. Последно обновяване - 25 май.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла