Първото министерство в метасвета отвори врати, за да помогне България да се превърне в зелен и иновативен лидер

Най-новият проект на MOVE.BG настоява за създаване на екипи от климатични експерти в отделните министерства у нас.


От МOVE.BG, публикувана на 5 април 2022

Първото министерство в метасвета отвори врати на 5-и април тази година - това е българското Министерство на климатичния преход и зелената трансформация. Виртуалното ведомство има специална задача - да подпомогне превръщането на България в един от зелените и иновативни лидери в Европа. Фикционалното министерство е специален проект на MOVE.BG, който по иновативен и интерактивен начин настоява за въвеждане на дългосрочен и хоризонтален подход към климата у нас, така че страната ни да извърши успешен зелен преход и да осигури едно по-добро бъдеще за всички нас.

Проектът, наречен още Министерство без адрес, защото съществува само във виртуалния свят, беше официално представен по време на международна конференция в София, посветена на зелената трансформация на България и Европа. По време на събитието Нулевите нетни емисии като шанс за устойчиво бъдеще” Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, сподели, че в метаминистерството се вижда интегралността, която е необходима на климатичните политики, така че да бъдат включени всички сектори в зеления преход, за да бъде той успешен.

“Климатичните политики са хоризонтални - те имат нужда от своята експертна база във всяко едно ведомство - в икономиката, в културата, в образованието, в регионалното развитие редом с екология, земеделие и енергетика. 

Затова настояваме граждански и експертно да бъдат изградени такъв тип звена с експертиза по отношение на климатичните промени във всяко едно от ведомствата в България,” сподели Саша Безуханова.

Защо е необходимо метаминистерството?

България притежава потенциал да бъде сред страните лидери по устойчиви развитие - над 34% от територията ни попада под защитата на Натура 2000, 50% от реките в България са в задоволително до добро екологично състояние, страната ни е дом на над 40 000 растителни и животински видове. В същото време, обаче, сериозно застрашени са 34% от видовете и 61% от защитените гори у нас, а България заедно с Полша, Турция и Босна е сред страните с най-високи нива на замърсяване на въздуха в Европа, според последния доклад на Европейската агенция по околна среда. Данните, свързани с икономиката, също са сигнал за незабавни действия - страната ни е на 26-мо място по навлизане на цифровите технологии в бизнеса и обществото в Евросъюза, по данни на индекса DESI 2021, както и на предпоследно място по иновативен потенциал в Общността, според изследването EU Innovation Scoreboard 2021. Българската икономика продължава да бъде най-енергийно интензивната и ресурсоемката в Европейския съюз

Затова екипът на MOVE.BG е твърдо убеден в необходимостта в България да се създаде климатично министерство в дългосрочен план. Първата и неотложна стъпка днес, обаче, е създаването на климатична експертиза в отделните министерства у нас - дирекции от климатични експерти, който да подпомогнат зеления преход във всяка една обществена дейност - от икономика и енергетика през биоразнообразие и транспорт до иновации и образование. 

“България има потенциал да се превърне в един от лидерите по устойчиво развитие, но е необходимо да въведем хоризонтален подход към климатичните политики - климатът трябва да бъде част от програмата на всяка една държавна институция. Затова проектът на MOVE.BG за Министерство на климатичния преход и зелената трансформация показва решенията и настоява правителството да извърши цялостни и дългосрочни реформи. Важно е да се създадат устойчиви механизми, така че граждани, експерти, учени, държава да работят заедно,” заяви г-жа Безуханова.

С какво ще се занимават климатичните дирекции в отделните министерства? 

Разгледайте първото метаминистерство на metaministry.bg.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла