VOD Нулевите нетни емисии като път към устойчивото бъдеще

Гледайте пълен запис на конференцията, в която взеха участие водещи политици и експерти от България и Европа.


От МOVE.BG, публикувана на 5 април 2022

Гледайте пълен запис тук.

Българската икономика е най-енергийно интензивната и ресурсоемката в Европейския съюз, а част от българските региони са с едни от най-високите нива на замърсявания на въздуха в Европа - факти, които са не просто поредната статистика, а сигнал за предприемане на действия. Изправени сме пред  редица предизвикателства, на които трябва да намерим решение - неефективна енергийна система, неконкурентоспособна икономика, замърсена околна среда, изтощени природни ресурси, застрашени растителни и животински видове, природа в риск…

Решения, обаче, има. Решения, които трябва да бъдат взети незабавно и решително.

Отлагането на решенията може да ни струва скъпо и да се окаже сериозно предизвикателство във всеки един момент, както се убедихме и в последните седмици. Войната на Руската федерация срещу Украйна очерта ясно и недвусмислено един сериозен и дългогодишен проблем - уязвимостта на Европа и България в енергийно отношение и необходимостта да бъдат предприети както незабавни, така и дългосрочни мерки, в съответствие с пътя на българската икономика към енергийна независимост и декарбонизация.

Една от ключовите мерки е извършването на успешен зелен проход и по-точно преминаването на икономиката и обществото към нулеви нетни емисии и към чисти форми на производство на енергия. Зелената трансформация трябва да обхване не само ключовия енергиен сектор, но и останалите сектори, включително индустрията, транспорта, търговията, както и развитието на иновациите и науката.

Необходими са спешни мерки, сред които ускоряване на прилагането на Европейския зелен пакт (Зелената сделка) - мащабната програма на Европейската комисия за зелена трансформация на Европейския съюз.

Преходът към нулеви нетни емисии е не само европейският отговор на климатичната криза. Той е шанс за превръщането на България в един от зелените лидери в Европа и за гарантиране на бъдещето на страна ни.

Затова инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт" организира специална дискусия, посветена на прехода към нулевите нетни емисии - “Зеленият дневен ред: Нулевите нетни емисии като път към устойчивото бъдеще”.

На 5-и април водещи експерти и политици от България и Европа дискутираха възможните #netzero решения в сферите на енергийния преход, икономическата трансформация и развитието на иновациите и науката. Обсъдихме прилагането на Зелената сделка и нейното значение за развитието на България и Европа. Потърсихме и работещите решения, които биха помогнали на страната ни да извърши успешен зелен преход.

Конференцията “Зеленият дневен ред: Нулевите нетни емисии като път към устойчивото бъдеще” се организира от Коалиция “За зелен рестарт” - MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс” - България и “Институт Кръгова Икономика”. Представителството на Европейската комисия в България е партньор на инициативата.

Гледайте пълен запис на български език тук, а първата част на конференцията е достъпна и с превод на английски език тук.

Програма

Първа част “Време е за действие и зелена трансформация” - откриващи думи

 • Саша Безуханова, основател на MOVE.BG
 • Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на ЕК в България

Втора част „Мисия Нулеви нетни емисии“ - специални обръщения - 3x10

 • Дамяна Стойнова, член на кабинета на изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс
 • Борислав Сандов, вицепремиер и министър на околната среда и водите
 • Барна Танцош, министър на околната среда, водите и горите на Румъния

Трета част “По пътя към нулевите нетни емисии” - говорят експертите - 5Х10 минутни представяния

 • Иновациите като път към нулеви нетни емисии - Йонна Драке, заместник генерален-директор на Генерална дирекция “Научни изследвания и иновации” в Европейската комисия
 • Базирани на природата решения като път към нулевите нетни емисии - Естер Асин, директор на WWF European Policy Office
 • Енергийния преход като път към нулевите нетни емисии - Генади Кондарев, експерт за Централна и Източна Европа в E3G
 • Умните градове като път към нулеви нетни емисии - Матю Болдуин, ръководител на Европейската мисия за климатично неутрални и умни градове и заместник генерален-директор на Генерална дирекция “Мобилност и транспорт” в Европейската комисия
 • Устойчивите финанси като път към нулевите нетни емисии - Пану Хамари, Председател на Европейската Грийн Лийн Асоциация (EGLA)

Четвърта част - дискусия “Решения за постигане на нулеви нетни емисии”

Водещ на дискусията: Ирина Недева, журналист от БНР,  председател на АЕЖ-България

3x15 Fireside чатове

Енергийният преход към нулеви нетни емисии 

 • Петър Витанов, депутат в ЕП, част от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите
 • Димитър Енчев, управляващ партньор в Postscriptum Ventures

ESG стандарти за нулеви нетни емисии 

 • Маню Моравенов, главен изпълнителен директор на Българската фондова борса, съосновател на Green Finance and Energy Centre
 • Лулчо Георгиев, "Мениджър стратегически партньорства" в DRONAMICS

Наука за нулеви нетни емисии

 • академик Константин Хаджииванов, заместник-министър на образованието и науката
 • Проф. Яна Топалова, проектен координатор на „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)

Модератор на конференцията: Саша Безуханова, инициатор на Коалиция “За зелен рестарт”.

Повече за Коалиция "За зелен рестарт" можете да научите тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла