Коалиция “За зелен рестарт” събра водещи български експерти в “Мисия Енергиен преход”

В инициативата се включиха над 50 специалисти от различни сфери, които генерираха над 100 идеи за подпомагане на енергийната трансформация на България. Предстои препоръките да бъдат публикувани в специален доклад.


От МOVE.BG, публикувана на 13 февруари 2023

Инициираната от MOVE.BG коалиция “За зелен рестарт” събра над 50 от водещите български експерти в специално събитие за генериране на идеи за подпомагане на енергийната трансформация на България - “Мисия Енергиен преход”. В резултат на инициативата бяха създадени над 100 предложения за реформиране на ключовия енергиен сектор към нулеви нетни емисии. В следващите дни идеите ще бъдат обобщени в специален доклад, който предстои да бъде представен на дискусия през месец март. Докладът, също така, ще бъде изпратен до заинтересованите страни в България, включително до политическите партии и до представителите на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и до европейските институции.

"Мисия Енергиен преход" е поредна инициатива в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие на България на Коалиция "За зелен рестарт", в която вече почти три години работим заедно MOVE.BG, WWF България, "Грийнпийс"-България и "Институт Кръгова Икономика". Форумът "Мисия Енергиен преход" беше открит от Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция "За зелен рестарт". Сред участниците в събитието бяха представители на иновативната българска наука, експерти от неправителствения сектор, журналисти, ПР експерти, социолози, представители местните власти, експерти от различни министерства и държавни агенции, както и представители на бизнеса и на местни общности, работещи по темата за енергийната трансформация.

Мисия Енергиен преход: защо е необходима?

Коалиция “За зелен рестарт” реши да организира “Мисия Енергиен преход”, защото страната ни изостава по ключови показатели на енергийния преход - преходът към по-евтина, по-достъпа и по-чиста енергия. 

Изоставането на България в декарбонизацията на енергийния сектор застрашава цялостното развитие и просперитет на страната ни. И в Европа, и в България енергията е сред основните причинители на парникови газове и затова този сектор е един от основните замърсители на планетата. Поради тази причина енергийният преход е в основата на политиките за устойчиво развитие на европейско ниво.

Какви са данните?

България продължава да бъде страната с най-енергийно интензивната икономика в Европейския съюз - 3.5 пъти над средните нива в Европа - проблем, който прави българските стоки и услуги неконкурентоспособни и неатрактивни.

Над 27% от домакинствата в страната са енергийно бедни при средно ниво в ЕС от 8%. Това е проблем, който далеч надхвърля невъзможността да отопляваме добре жилищата си през зимата или да ги охлаждаме през лятото. Енергийната бедност оказва влияние върху работоспособността ни; върху концентрацията на децата, докато учат; върху физическото ни здраве; върху менталното ни здраве, включително е и причина за депресивни състояния и стигматизация.

България изпитва и сериозни затруднения с енергийната ефективност на сградния фонд. Например, 74% от образователните институции у нас (училища, университети и колежи) са под минимално допустимия праг клас за енергопотребление C, а едва 0,97% са с клас А - тоест, с най-висока степен на енергийна ефективност и с оптимални енергийни характеристики.

Това са само част от данните. В същото време България не реализира възможностите за икономическо и социално развитие, нови работни места и по-чиста и здравословна околна среда, които Европейският зелен пакт носи. Пактът, известен още и като Зелената сделка, е програмата за икономическа трансформация на Европейския съюз, която цели да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 година - тоест, да произвеждаме толкова парникови емисии, колкото природата може да погълне/неутрализира по естествен начин.

Според изчисленията, мерките, свързани със Зелената сделка, се очаква да създадат над 2,5 милиона нови работни места до края на това десетилетие. До 2030 година, цялостният преход към чисти форми на производство на енергия се очаква да създаде над 10,3 милиона работни места на глобално ниво, а заедно с новите позиции, свързани с подобряване на електрическата мрежа за ВЕИ мощностите, тази цифра се очаква надхвърли 13,3 милиона и по този начин да компенсира почти пет пъти очакваните загуби на над 2,7 милиона работни места във въглищната индустрия.

Една от мерките на европейската Зелена сделка, специално свързана с извършването на успешен енергиен преход, е подпомагането на икономическата трансформация на въглищните региони чрез Фонда за справедлив преход. По неговите механизми България ще получи над 1,3 милиарда евро за икономическа трансформация на трите въглищни района - Стара Загора, Перник и Кюстендил. Преди броени месеци страната ни, обаче загуби първите 100 милиона евро от средствата заради забавянето на официалното внасяне на териториалните планове за развитие на трите области.

Мисия Енергиен преход: да чуем експертите

В България има доказани експерти, които имат знанията, необходими за решаването на ключови предизвикателства пред страната ни като енергийния преход. Разчитайки на тяхната експертиза, можем да преодолеем сериозното изоставане на България в енергийната трансформация, което застрашава  просперитета на обществото, здравето на хората и на природата и икономическото развитие на страната ни. 

Затова на 13-ти февруари  събрахме над 50 специалисти от различни сфери в “Мисия Енергиен преход”. Заедно с експертите обсъдихме предизвикателствата пред извършването на успешен енергиен преход в България, както и генерирахме решения за тяхното преодоляване. 

Участниците бяха разделени в пет работни групи, свързани с основни проблеми пред енергийната трансформация на България:

  • Комуникация за успешен енергиен преход - модератор на тази група беше Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция "За зелен рестарт"
  • Устойчиво използване на биомаса - с модератор Апостол Дянков, ръководител на програма “Климат и енергия” във WWF България
  • Енергийни общности  - с модератор Балин Балинов, координатор на кампания “Енергийни решения” в “Грийнпийс” - България
  • Енергийна бедност и енергийна ефективност - с модератор Светослав Стойков, съосновател на "Институт Кръгова Икономика"
  • Справедлив преход на въглищните региони - с модератор Георги Стефанов, експерт по климат

Какво предстои?

В следващите дни Коалиция "За зелен рестарт" ще обобщи препоръките на участниците в доклад, който ще бъде представен на специална дискусия през месец март. След това докладът ще бъде изпратен до заинтересованите страни у нас, включително до политическите партии и до представителите на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и до европейските институции.

Коалиция "За зелен рестарт" и идеите на експертите

“Мисия Енергиен преход” е третото събитие на Коалиция “За зелен рестарт” от формата Световно кафене за генериране на идеи чрез работа по групи. Първото Световно кафене, проведено през 2020 година, доведе до генерирането на редица идеи за превръщането на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в дългосрочна програма за зелено и иновативно развитие на България. Част от идеите намериха място в НПВУ като, например, подпомагането на иновативните български стартъпи с "Печат за върхови постижения" от Европейската комисия.

През 2022 година Второто световно кафене, проведено от Коалиция “За зелен рестарт”, беше посветено на устойчивото развитие на България, като бяха разгледани шест ключови области: зелени иновации, биоикономика и биомаса, устойчиви финанси, умни градове, природно-базирани решения и енергийна независимост чрез чисти форми на енергия и децентрализация на енергийната система. По време на събитието бяха посочени над 150 предизвикателства пред зеленото развитие на България и бяха генерирани над 150 препоръки за тяхното преодоляване. Коалиция "За зелен рестарт" обобщи идеите в специалния доклад "Мисия Зелена България", който можете да разгледате тук.

Научете още за дейностите на инициираната от MOVE.BG Коалиция "За зелен рестарт" тук.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Включи се и ти!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла