Отворено писмо за създаване на Комитет за наблюдение на НПВУ

Инициатива на група организации от иновативната екосистема и природозащитни обединения - коалиция "За зелен рестарт", коалиция "За да остане природа в България" и сдружение "За земята". Писмото е изпратено до Министерския съвет на 12 януари.*


От МOVE.BG, публикувана на 13 януари 2022

Уважаеми госпожи и господа,

Поздравяваме Ви за новата година и желаем здраве и успехи!

Обръщаме се към Вас от името на коалиции от екологични организации и представители на иновативната екосистема, които са взимали активно участие в обсъждането на черновите на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), предстоящото му изпълнение и нуждата от наблюдение от страна на заинтересованите страни на национално ниво. На настоящия етап не е ясно какви механизми ще бъдат въведени след одобрението му, за да се гарантира външно наблюдение на национално ниво на начина на използване на средствата за възстановяване. 

От решаващо значение е националните планове за възстановяване и устойчивост да бъдат изпълнявани с ясни процеси и по прозрачен начин, като това означава, че трябва да има възможност за външно наблюдение от страна на гражданското общество на осъществяваните реформи и инвестиции. Необходим е представителен орган, който да отчита мнението на голямо разнообразие от заинтересовани страни. Обща насока за подобна идея е заложена в чл. 18, параграф (р) от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост:

с оглед на изготвянето и когато е възможно, изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост резюме на процеса на консултации, проведен в съответствие с националната правна рамка, с местните и регионалните органи, социалните партньори, организациите на гражданското общество, младежките организации и други заинтересовани страни, и как приносът на заинтересованите страни е отразен в плана за възстановяване и устойчивост;“

Няколко държави членки вече планират да създадат специален комитет за наблюдение за изпълнението на плановете за възстановяване и бихме искали да предложим създаването на такъв орган и в България. Ако бъде разработен по открит и прозрачен начин, такава една инициатива би гарантирала участието на широк кръг от социални и икономически заинтересовани страни и организации на гражданското общество в прегледа на напредъка в изпълнението на плановете за възстановяване – така, че възстановяването да бъде реално зелено и справедливо, и да допринася и за възстановяване на биоразнообразието и природата. Този орган би могъл също да играе консултативна роля или да предлага консултиране на съществуващи съответни институции.

Очакваме отговор и оставаме на разположение.

За контакти от наша страна: Катерина Раковска, Сдружение за дива природа Балкани, rakovska.kate@gmail.com, Марин Маринов, MOVE.BG, marin.marinov@move.bg, Петко Ковачев, Зелени Закони, kovachpetko@gmail.com, Тодор Тодоров, За Земята: t.todorov@zazemiata.org, Апостол Дянков, WWF България adyankov@wwf.bg 

С уважение,

Елена Цингарска, Сдружение за дива природа Балкани

от името на коалиция „За да остане природа в България

 

Саша Безуханова, MOVE.BG

Веселина Кавръкова, WWF България

Деница Петрова, „Грийнпийс“ - България

Илина Цветкова, “Институт Кръгова Икономика”

от името на коалиция „За Зелен Рестарт

 

Вера Стаевска, Сдружение за изследователски практики

от името на инициативата „Зелени Закони

 

Тодор Тодоров от името на Екологично сдружение „За Земята

*Писмото е достъпно като PDF тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла