Зелената сделка да бъде в центъра на възстановяването, призоваха кметове на европейски столици

Градоначалниците на Варшава, Будапеща, Прага и Братислава настояха и за целево зелено финансиране за градовете.


От Марин Маринов, публикувана на 23 юни 2020

Климатичните промени са една от най-големите съвременни кризи, като те са по-сериозно предизвикателство от коронавируса. Затова трябва да се вземат спешни мерки за тяхното решаване сега и възстановяването след COVID-19 в Европейския съюз трябва да да бъде извършено на основата на Зелената сделка. Това е призивът на кметовете на четири от най-големите столици от Централна и Източна Европа - Рафал Тшасковски на Варшава, Гергей Карачон на Будапеща, Зденек Хриб на Прага и Матуш Вало на Братислава. Те изпратиха отворено писмо до Европейската комисия, в което предлагат няколко мерки за зелен рестарт на градовете и за подкрепа за Зеления пакт - мащабната програма на комисията “Фон две Лайен”, която предвижда Европа да се превърне в първия климатично-неутрален континент в света до 2050 година.   

Четирите кметове са първите управляващи в района на Вишеградската четворка, които обявиха климатичните промени за извънредна ситуация. Затова сега те настояват не само да не се отстъпва от Зелената сделка, но и тя да бъде в центъра на икономическото възстановяване след COVID-19

Градоначалниците призовават ЕС да увеличи целта си за намаляване на емисиите парникови газове на 55% вместо настоящата цел от 40% спад през 2030 година спрямо нивата от 1990. През септември ЕК трябва да предложи нова, актуализирана програма за намаляване, като в момента част от държавите и евродепутати настояват за 55% или дори 60%, а други за запазване на настоящите нива или за пренебрежимо увеличение.

Важно е да се отбележи, че част от кметовете, инициирали писмото, са в открит сблъсък с централните си правителства като например кметът на Варшава, тъй като полското правителство е единственото в ЕС, което не се ангажира с климатична неутралност като част от Зелената сделка. Градоначалникът на Прага пък влиза в конфликт с чешкото правителство, което въпреки формалната си подкрепа за Зеления пакт, е против увеличаване на целта от 40%.

“Науката ни казва, че човечеството трябва да намали вредните емисии с по-бързи темпове, за да спасим нашата цивилизация и според нас, Европейският съюз трябва да покаже добър пример на останалата част от света,” пишат четиримата градоначалници.

“Ние сме готови и искаме да дадем нашата част за постигане на това намаление. Столиците са едни от големите източници на парникови газове, но те имат и огромен, неизползван потенциал за тяхното намаляване.

Можем да обновим стария си и неефективен жилищен фонд, да поставим слънчеви панели на покривите и да инсталираме термопомпи в градините. Можем да мотивираме хората да използват обществен транспорт и велосипеди вместо автомобили или да преминат към електрически превозни средства.”

Кметовете настояват и за целенасочено отпускане на директни плащания от ЕК, които да бъдат използвани за зелени инвестиции. Те предлагат, например, сключване на директни договори с градовете, като допълнение към Структурните и Кохезионните фондове, до които, според четиримата политици, достъпът на градските администрации е ограничен.

Градоначалниците предлагат и създаването на Фонд за жилищни иновации, тъй като, според тях, жилищната инфраструктура е много остаряла и далеч от целта за климатична неутралност: в момента сградите в четирите столици използват много енергия и допринася значително за вредните емисии. 

“Имаме големи надежди и очаквания за плановете за възстановяване, които се изработват в ЕС и в отделните държави членки. Тези мерки, обаче, не трябва да изпускат от поглед задълбочаващата се климатична криза - предизвикателство, дори по-голямо от коронавируса.”

За зелен рестарт на българската икономика

Трябва ли да използваме уроците от кризата с коронавируса и да вземем мерки за още по-сериозната криза с климатичните промени? Нека използваме COVID-19 като възможност и вложим парите за възстановяване за изграждане на една модерна икономика с грижа за здравето на хората и на планетата ни. Икономика, коятосъздава растеж и нови работни места чрез иновации. Подпишете писмото до правителството за зелен рестарт на българската икономика чрез иновации. Инициатори са MOVE.BG заедно с бизнес и граждански организации от иновативната екосистема у нас.

 

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика