Планът за възстановяване трябва да подкрепи зелената и дигитална трансформация на България

MOVE.BG участва в открито заседание на Комисията по бюджет в парламента, посветено на механизма за възстановяване на Европа “Следващо поколение ЕС”.


От МOVE.BG, публикувана на 29 април 2021

Планът за възстановяване и устойчивост трябва да подкрепи зеленото и дигитално бъдеще на България. За съжаление, обаче, представеният от българското правителство трети вариант на Националния план не изпълнява тази мисия. Той представлява механичен сбор от проекти, без интегрална и дългосрочна визия. Това споделиха представители на инициираната от MOVE. BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт” в сряда в Народното събрание на среща с експерти от неправителствения сектор.

Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, и Апостол Дянков, експерт във WWF България, участваха в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, посветено на механизма за възстановяване на Европа “Следващо поколение ЕС”. България ще получи 12 милиарда лева допълнително финансиране от Европа, но това не са гарантирани средства, а трябва да подкрепят зеления и дигитален преход, както и да следват принципа "пари-срещу-реформи". Затова всяка държава членка изработва Национален план за възстановяване и устойчивост, който внася в Европейската комисия с препоръчителен срок края на април.

“Българският план, представен от правителството, не защитава в цялост амбицията на Европа за изграждане на зелено и дигитално бъдеще. Той е един План за догонване, а не за трансформация на българската икономика. Това е План без амбиция за бъдещето, без интегритет и с много малко мерки, свързани с икономическия и устойчив растеж.

Тревожно е, че няма качествени показатели как постигаме целите пред страната ни за зелено и дигитално развитие. Намираме се пред опасността номинално да покрием критериите на Еврокомисията, но предложените реформи и проекти да не осигурят необходимия преход на икономиката ни,” сподели Саша Безуханова, инициатор на коалиция “За зелен рестарт”, и допълни:

“Преди година създадохме коалицията “За зелен рестарт”, за да подкрепим зеленото и иновативно бъдеще на България. Подготвихме пет експертни становища, както и специален “Учебник по бъдеща история на България”, който дава перспектива за развитието на България от 2021 до 2050. 

Ние предлагаме редица мерки, сред които подкрепа за развитието на стартиращите иновативни бизнеси в университети и създаването на специален фонд за зелени стартъпи, който може лесно да бъде включен в Плана чрез преразпределение на средствата от трите предложени към момента от правителството фондове. 

Днес в България 47% от българските стартиращи компании създават световни иновации, а 60% работят на международни пазари. Затова тези икономически играчи трябва да бъдат подкрепени чрез Плана - те имат потенциала да трансформират българската икономика от ишлеме в такава със стойност.

Ние предлагаме и други мерки за подпомагане на икономиката на бъдещето в България - например, чрез интегриране на иновативни хъбове с индустриални паркове, както и преразпределение на бюджета, за да могат да бъдат създадени десет, а не три иновативни хъба. По този начин ще може да се осигури трансформирането на настоящите предприятия към Индустрия 4.0 и да бъде създадена среда за създаване на иновации от бизнеса. 

Предлагаме и интегрална програма за изграждане на уменията на бъдещето, включително дигитално и зелено образование, както и разширяването на STEM обучението с изкуството (STEAM). “

Апостол Дянков, енергиен експерт към WWF, които са част от коалиция “За зелен рестарт”, посочи няколко важни от предизвикателствата пред Плана за възстановяване.

"Идеологията на Плана е усвояване, а не възстановяване и устойчивост. Средства, които Европа ще трябва да връща до 2058 г., защото тези средства не идват от нищото, противно на политическите мантри, няма да допринесат съществено България да постигне зелен рестарт и да се подготви за много по-тежки кризи в бъдещето, породени от климатичните промени и техните ефекти върху българската природа и икономика.

Много от инвестициите в Плана, например, необмисленото изграждане на централизирана напоителна инфраструктура, ще нанесат значими вреди на околната среда и вероятно ще възпрепятстват, вместо да подпомогнат, адаптацията на сектора към изменението на климата. Отсъства задължителната екологична оценка и оценка на съответствиeто на тези инвестиции, изисквана по ЗООС.

Тъй като присъстваме на заседание на бюджетна комисия ще спомена и, че в Плана липсва един много важен бюджет - въглеродният. Когато целият свят поема ангажименти за въглеродна неутралност до 2050 г., и цената на въглеродните емисии продължава да поскъпва на европейския пазар, което директно засяга българския данъкоплатец, за нито една от големите инвестиции в Плана не е представена сметка доколко ще допринесе за декарбонизацията на България, а оттам и българските данъкоплатци да не плащат съвсем реални пари от джоба си за емисии в бъдеще."

С изпращането на Плана в Брюксел, възможностите за промени не се изчерпват, тъй като следва двумесечен процес на преговори между българското правителство и представители на Европейската комисия, който се очаква да приключи преди заседанието на Европейския съвет на държавните и правителствени ръководители в началото на юли.

"В момента работим в хипотезата, че този план ще отиде в Брюксел в настоящия си вид, като, обаче не очакваме, че Европейската комисия автоматично ще е ок с тези толкова проблематични инвестиции и с цялостна липса на климатична или каквато и да е друга дългосрочна амбиция. В този смисъл призоваваме правителството в оставка да приеме пълна отговорност, като още сега стартира публичен и прозрачен процес за текуща преработка и подобрение на плана след първоначалното му внасяне," допълни Апостол Дянков.

Саша Безуханова призова да използваме "Следващо поколение ЕС" като възможност за интегрални качествени реформи, а не да гледаме на Механизма през призмата на средствата в количествено отношение. 

“Планът за възстановяване и устойчивост трябва да бъде магистрала за трансформацията на България към зеленото и дигитално бъдеще. Ако не предприемем конкретни мерки, имаме реалната опасност не само да изостанем, но и да останем трайно на опашката на икономическото и социално развитие.”

Каква визия за развитието на страната ни предлага “Учебника по бъдеща история на България”, разберете на специалния ни сайт futurehistory.bg

Повече за Коалиция “За зелен рестарт”, в която влизат MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”, научете тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла