Климатичните промени застрашават нормалния живот около река Дунав

В Деня за опазване на втората по големина река в Европа ви представяме няколко важни факта за един от най-значимите природни ресурси в България.


От Марин Маринов, публикувана на 29 юни 2021

Река Дунав е неразривно свързана с развитието на България. Замисляме ли се, обаче как човешката дейност въздейства върху този толкова важен природен ресурс?

От зората на човешкото развитие наличието на реки е привличало заселването на хора в определени райони, защото те са един от основните фактори за нормален човешки живот и развитие: от водни рерусри и храна през възможности за търговия и движение. Река Дунав е едно от тези природни богатства на Европа и България. С дължина от 2852 км тя преминава през 10 държави, а водният й басейн обхваща общо 19 страни на Стария контитент. С богатството на своята флора и фауна река Дунав е и ключов фактор за биоразнообразието в района.

Човешката дейност, обаче започва да оказва все по-осезаемо въздействие върху втората по дължина река в Европа. Специално изследване на Общия изследователски център на Европейския съюз (JRC) показва, че климатичните промени сериозно застрашават река Дунав. Според анализите на JRC увеличаване на глобалното затопляне с над 2℃ ще предизвика големи наводнения през сезоните пролет и есен и сериозни засушавания през лятото в годините до 2050, като един от най-засегнатите райони ще бъде южната част на водния басейн на Дунава, където влиза и България. 

Според учените се очакват сериозни затруднения във всички дейности, свързани с използването на ресурсите на река Дунав, включително задоволяване на питейните нужди, транспортните услуги, охлаждането на топлоцентрали и други. Затова от JRC призовават за спазване на поетите ангажименти по Парижкото споразумение - ограничаване на глобалното затопляне до по-малко от 2℃ до 2050 г. в сравнение с прединдустриалния период. 

Данните

Анализът на Общия изследователски център на ЕС се базира на интегрираните ефекти от промените в климата, земеползването и използването на водните ресурси за 30-годишен период (от 1981 до 2010). На базата на получените данни е направен модел за анализ на бъдещите ефекти при спазване на целта от Париж и при увеличаване на глобалното затопляне с над 2℃.

При негативен сценарий, учените предвиждат през летните месеци да бъдат с 15% повече периодите на засушаване, като процентът скача на 20 в най-засегнатия район в южната част на Дунава, където попада и нашата страна. Очакват се поне два месеца с безводие през пролетта и лятото. 

България и Румъния са страните, в които, според учените, най-голяма част от населението около Дунав ще страда от проблеми с осигуряването на водни ресурси. За нашата държава процентът на засегнатото население се очаква да нараства до 2050, въпреки че относителният брой на населението у нас ще намалява в следващите 30 години. Според изчисленията в България над 55% от хората в района на река Дунав до 2050 ще страдат от безводие и над 60% след 2050. 

В същото време, в нелетните месеци за България, Босна и Херцеговина и Хърватия се очаква увеличаване на валежите, но намаляване на дъждовните дни. Тоест - ще ставаме свидетели на големи количества валежи в рамките на един ден, което е потенциална опасност за наводнения в района около Дунав.

Спазването на целта на Парижкото споразумение ще намали негативните ефекти върху река Дунав и очакваните последици върху нормалните условия за живот около нея, посочват учените. Но въпреки това, проблемите няма да изчезнат, а в райони със сериозни предизвикателства с използването на водните ресурси като България, Унгария и Румъния се очаква проблемите с безводието през лятото и наводненията през другите сезони да продължат, да нарастват, макар и с по-малки темпове, и при ограничаване на глобалното затопляне с под 2℃.

Какво да предприемем?

Нужни са спешни мерки за извършване на дългоотлаганата зелена и дигитална трансформация в България, така че икономиката ни да престане да бъде най-ресурсоемката и въглеродно интензивна в Европа, а да произвежда конкурентоспособни продукти и услуги съд стойност и грижа за здравето на хората и природата.

Какви са решенията? 

Отговорите ще търсим от кандидатите за нови народни представители броени дни преди извънредните парламентарни избори. На 1-ви юли от 11:00 часа на специална онлайн кръгла маса, посветена на зеленото развитие на България, ще седнат политици от основните български партии. Те ще разговарят с водещи български експерти от сферите на иновативната икономика, климатичните промени и опазването на околната среда. 

Очакваме ви в четвъртък, 1-ви юли, от 11 часа на Кръглата маса "Зелен рестарт: Мисия възможна". Дискусията ще се излъчва на живо във Facebook и YouTube профилите на MOVE.BG. Регистрирайте се за събитието чрез линка тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла