Жени са само 8% от главните изпълнителни директори на големите европейски компании

Европейската икономика би процъфтяла, ако се преодолеят различията между мъже и жени в обществените и икономическите сектори, твърдят от Европейската комисия.


От Марин Маринов, публикувана на 6 март 2020

Жените продължават да бъдат слабо представени на ръководни позиции в европейските компании, което пречи на нормалното икономическо развитие на Евросъюза, защото не се оползотворява потенциалът на жените, а той е нужен в днешното време на дигитален и зелен преход. Това обявиха от Европейската комисия (ЕК), представяйки своята нова стратегия за равенство между половете за следващите пет години. От ЕК посочиха още, че трябва да се вземат спешни мерки икономическата неравнопоставеност между мъже и жени да не се засили заради периода на трансформация, в който се намираме. Новата стратегия, която в момента е подложена на обществено обсъждане, съдържа редица ангажименти за посрещане на предизвикателствата, като, например, задължението Комисията да включва аспект за равенство между половете във всички области на политиката на Европейския съюз

Данните

До момента нито една европейска държава не е постигнала необходимите равни възможности за бизнес и лично развитие на мъже и жени, въпреки напредъка в последните години. Според Еврокомисията продължават да съществуват значителни различия в заетостта, заплащането, грижите и пенсиите. Например, въпреки че по-голям брой жени завършват висше образование, те печелят 16% по-малко от мъжете.

Също така, в момента само 7.7% от главните изпълнителни директори на големите листнати компании в Европа са жени, което е съществена пречка пред икономическия просперитет на Евросъюза, посочват от ЕК. В България този процент е 20, което е вторият най-добър показател след този на Румъния (23.1%). При мениджърските позиции ситуацията е малко по-добра, защото 18.6% от тези длъжности се заемат от дами, като България отново е над средното ниво (30%).

Едно от предизвикателство пред възможността жените и мъжете да преуспяват наравно на пазара на труда е балансът работа-личен живот. Според Еврокомисията трябва да се даде възможност за реален избор на жените и мъжете да се развиват по един и същ начин както лично, така и професионално.

“В бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да достигнем пълния си потенциал само ако използваме всички наши таланти и многообразие. Не е достатъчно да се използват само половината от населението, половината от идеите или половината от енергията,” заяви  Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия.

Новата стратегия на ЕК включва редица мерки, сред които осигуряване на равно участие и равни възможности на пазара на труда и постигане на баланс между половете при вземането на решения в политиката. Еврокомисията ще насърчава и участието на жените в политиката, включително при изборите за Европейски парламент през 2024 г. Стратегията включва и мерки за справяне с насилието над жени.

“Равенството между половете е съществено условие за иновативна, конкурентоспособна и процъфтяваща европейска икономика. Като се имат предвид демографските предизвикателства и зеленият и цифровият преход, оказването на подкрепа на жените при намирането на работа в сектори, в които има недостиг на умения, и по-специално в секторите на технологиите и изкуствения интелект, ще окаже положително въздействие върху европейската икономика,” посочват от ЕК.

Добрите примери

България може да пример по отношение на дигитална икономика и участие на жените. Страната ни е на първо място по брой дами в Евросъюза, които работят като специалисти в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). У нас  26.5% от заетите в ИКТ са жени, докато средно за ЕС този процент е 17%, според последните данни на Евростат.

За добрите примери и работещите решения ще си говорим на 17-ти септември в София, когато ще се състои международната конференция SHEleader@digital 2020 с участието на водещи фигури от дигиталната индустрия в България, Европа и САЩ.

Бизнес-лидери, новатори от сферите на зелените проекти и изкуството, както и политически представители се срещат в България, за да дадат отговори на ключови въпроси, свързани с ролята на жените в дигиталната трансформация: как автоматизацията променя бизнеса и какво е мястото на дамите, защо няма достатъчно жени в deep tech и дигитално-свързаната икономика и как да променим това, какви са индустриите на бъдещето и какво е образованието на Новото време.

Бъдете част от промяната и Вие. Включете се в SHEleader@digital2020.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика