Устойчиво развитие

Решения за България: Икономика

Програмата на MOVE.BG за икономическо развитие разпознава, популяризира и подпомага развитието на потенциално успешните сектори на българската икономика.  Стремим се да предизвикаме диалог и  обществено съгласие  за целенасочени и стратегически действия за изграждането на секторни политики, на ясни нормативни рамки, както и насърчаването на най-добрите практики, които да подкрепят икономическото развитие и просперитет на България.

MOVE.BG Решения за България: Икономика

13 април, МOVE.BG

Контекстът и етапът на развитие, в които страната и обществото ни се намират, могат да бъдат разгледани през различни призми.

Повечето анализи, статистики и оценки обаче водят до приблизително един и същи извод – страната ни има нужда от сериозна промяна, нов подход и различна стратегия. От визия. Европа е изправена пред сериозни предизвикателства, които касаят пряко всички държави от ЕС и в частност България като външна граница със стратегическо място на Балканите – засилен миграционен поток, терористични заплахи, информационна война, кибертероризъм и др. Това оказва влияние върху икономическото, социалното и геополитическо развитие на страната ни и е определящо за ролята, която България поема в разрешаването на тези проблеми. В един постоянно променящ се свят, в който глобализацията и трансформационните процеси се случват с все по-засилени темпове, от ключово значение е България да намери онези възможности и взаимовръзки, които ще развият нейните конкурентни предимства и дългосрочни перспективи за растеж. За тази цел е нужна визия отвъд стратегиите, които добре познаваме, смелост във формулирането и извеждането на всички тези взаимовръзки и синергии, които не само да изведат България напред във формални класации, но и да допринесат за социалната трансформация на страната ни. Разпознаването на потенциалите за развитие и растеж на България е само част от задачата, която МOVE.BG си поставя. Основна предпоставка за реализиране на тези потенциали е целенасочената работа за дефинирането на конкретни възможности и идентифицирането на активните участници, които с идеите, каузите и действията си променят средата към по-добро.

В МOVE.BG вярваме, че въпреки предизвикателствата пред обществено-икономическото състояние и външнополитическата реалност

България има потенциал да постигне устойчив растеж, да се развие като атрактивно място за пълноценен и щастлив живот и да се превърне в център на иновации и идеи с голяма добавена стойност за общото ни бъдеще.
Kъде е България?
Потенциалът за икономическо и обществено развитие на България е свързан с активното и целенасочено идентифициране на икономически сектори и социални феномени, които могат да допринесат в най-голяма степен за устойчив икономически растеж, висок стандарт на живот и социално благоденствие. България има предпоставките да постигне тези резултати чрез целенасочено развитие на високотехнологичните и иновативни сектори на икономиката си, докато провежда природосъобразни политики и се възползва от традициите и културното си наследство. Акцент върху кроссекторните взаимодействия между тях е ключов за постигане на устойчиво развитие. За целта е необходима активна държавна политика, която създава условия за растеж и насърчава предприемчивостта и проактивността във формулирането на ясни възможности и иновативни подходи в осъществяването им. В МOVE.BG виждаме именно това като основа за обществено развитие. Благодарение на отворения си модел на развитие България не е изолирана от процесите на обществена и икономическа трансформация на света, в който живеем, от демографските и социално-икономически тенденции, от влиянието на технологичния прогрес, климатичните промени и прехода към зелена икономика.
В MOVE.BG смятаме, че за да се развива страната ни по устойчив начин, трябва да имаме ясна визия и да следваме внимателно планирани дългосрочни стратегии.
Стратегии, които не само са ориентирани към подобряване на вече установени параметри на икономиката и обществото ни, използващи единствено настоящите дадености на страната ни, а такива, които са в унисон със световните тенденции. Стратегии, които въпреки ограничените ни мащаби и ресурси, ще очертават пътя, който да ни постави в групата от задаващите посоката на световното развитие страни, а не сред догонващите или още по-лошо – в групата на изоставащите.
Икономическата програма на MOVE.BG е създадена с цел да разпознае, популяризира и подпомага развитието на потенциално успешните сектори на българската икономика.
За нас технологичните и устойчиви иновации задвижват икономическия растеж и улесняват ежедневието на хората.
  1. Кои са тези важни фактори за растеж? Какви са потенциалите на държавата ни и как да бъдат развити?
  2. Кои са носителите на новите идеи и как да бъдат системно подкрепени в полза на общия ни просперитет?
Това са част от въпросите, които адресираме в рамките на икономическата ни програма.

Могат ли водораслите да произвеждат енергия за слънчеви панели?

Водораслите могат да бъдат използвани за повишаване на енергийната ефективност и да бъдат част от кръговата икономика, смятат от иновативния проект Swedish Algae Factory.

11 април 2019, Marin Marinov

Науката решава проблеми, vol.16 : Енергийни иновации за бизнеса

На 23 април (вторник) ще ни гостува гл. ас. д-р Николай Стоименов от БАН, който ще ни разкаже как иновациите като 3D моделиране и 3D симулация помагат на бизнеса.

10 април 2019, МOVE.BG

Изкореняването на енергийната бедност да стане европейска цел, призова Комитетът на регионите

Борбата с енергийната бедност може да допринесе в голяма степен за засилване на доверието към ЕС и за доближаването му до неговите граждани, заявиха представителите на местните и регионални власти от Евросъюза.

8 април 2019, Marin Marinov

Какво е енергийна банка и възможна ли е в България?

Представяме Ви една идея за решаване на енергийните проблеми по иновативен и нестандартен начин.

7 април 2019, Marin Marinov

Български проекти могат да кандидатстват за европейски енергиен акселератор

Заради огромния интерес и запитвания, срокът за кандидатстване е удължен до полунощ на 14 април (неделя).

3 април 2019, Marin Marinov

ЕС отделя €100 милиарда в подкрепа на върхови научни изследвания и иновации

„Хоризонт Европа“ е интегрална концепция за стимулиране на върхови научни изследвания и връзката им с бизнеса, разясни Саша Безуханова в качеството си на член на борда на Европейския институт за иновации и технологии.

1 април 2019, Marin Marinov

България може да бъде част от енергийната революция

MOVE.BG събра експерти и енергийни новатори в търсене на решения за справяне с енергийната бедност чрез социални иновации.

28 март 2019, Marin Marinov

Социални иновации: Какви са работещите решения за енергийна устойчивост

Срещаме ви с трима финалисти в акселератора “Социални иновации за справяне с енергийната бедност”, в който тази година ще могат да участват и български проекти.

21 март 2019, Marin Marinov

В търсене на социални иновации: Жилища на ръба

Лошото състояние на жилищния фонд в България увеличава кумулативния ефект от енергийната бедност и налага спешното търсене на иновативни и устойчиви решения.

19 март 2019, Marin Marinov

Градове на бъдещето: спирка Лондон

Вижте как и защо Лондон е една от световните столици на иновациите.

19 март 2019, Marin Marinov

Устойчиво развитие - Топ 3 трендове

Виж световните практики в търсенето на природосъобразен начин на живот и сподели твоето мнение.

14 март 2019, Marin Marinov

Невидимият проблем на България: Енергийната бедност

Един от най-ефективните начини за справяне с енергийната бедност е чрез иновации, които поставят бедните хората в центъра на търсенето на решения.

12 март 2019, Marin Marinov

MOVE.BG и Ashoka търсят иновативни проекти за справяне с енергийната бедност

Заедно с Ashoka ще подкрепим проекти, които предлагат новаторски решения за справяне с енергийната бедност чрез акселераторска програма. Кандидатстването е отворено

7 март 2019, Marin Marinov

Социални иноватори срещат инвеститори

От идеални цели към бизнес модели и системна промяна

18 юли 2018, МOVE.BG

Що е то социална иновация?

Или как да разпознаваме идеите и решенията, създаващи социална стойност

14 юни 2018, МOVE.BG

Social Debugging: Digital technology in NGOs

Или как всеки с технологичен и бизнес профил може да допринесе за дигитализацията на неправителствения сектор

26 април 2018, МOVE.BG

Дебат

Кръгла маса за иновации в социалната икономика

Социални предприемачи, представители на публичния и частния сектор ще обсъдят заедно конкретни мерки за популяризиране и финансиране

20 април 2018, МOVE.BG

Как да създадем социално предприятие?

15 ноември 2017, МOVE.BG

Да сложим България на дигиталната карта

12 юли 2017, МOVE.BG

Статия

Преходът към зелена икономика ще промени пазара на труда

12 април 2017, Наталия Илиева

10 нюанса дигитализация

Политиките за иновация и предприемачество според кандидат-управляващите

21 март 2017, МOVE.BG

Статия

Препоръки за институционални мерки в подкрепа на дигиталната икономика в България

16 март 2017, МOVE.BG

Слабата дигитализация на бизнеса и обществените услуги са спирачка за България

Това сочи Digital Economy and Society Index 2017, където страната се нарежда на 27 място в ЕС

9 март 2017, Александра Козбунарова

Статия

България се издига от 54-то до 50-то място по конкурентоспособност според годишния доклад на Световния икономически форум

Иновациите са сред основните предизвикателства пред развитието на конкурентоспособна България

29 септември 2016, МOVE.BG

По-конкурентоспособни или по-бедни?

България е изправена пред избор: или да повиши експортния си потенциал и конкурентоспособност на световните пазари, или да увеличавa външния си дълг

18 юли 2016, МOVE.BG

Интервю

„Aко всеки осъзнае, че е взел природата назаем от децата си, ще заживеем в по-чиста природа“

Кои са най-важните акценти сред поетите ангажименти на Срещата на върха на ООН

6 ноември 2015, Tеодор Бобочиков

Позиция

Позиция 2015: Време е да изберем индустриите с експортен потенциал

Време е да направим избор за национална стратегия за конкурентноспособност

7 януари 2015, Кирил Петков

Дебат

ТТИП* - Митове и факти

17 октомври 2014, МOVE.BG

Статия

Дългометърът на Орешарски

Дългометърът на МOVE.BG показва, на база публични данни от БНБ натрупаният държавен и държавногарантиран дълг по време на управлението на кабинета Орешарски и отмерва скоростта на неговото изхарчене чрез бюджетния дефицит за 2014 г.**

28 юни 2014, МOVE.BG

Дебат

Решени ли са проблемите на енергийния сектор с въвеждането на 20% такса върху слънце и вятър?

Недостигът на паричен поток в сектор енергетика възлиза на 500-800 млн. лева годишно

17 декември 2013, Tеодор Бобочиков

Позиция

Позиция на MOVE.BG за гласуваната корекция на бюджета

19 август 2013, Кирил Петков

Статия

Истории за две правителствa

Трябваше ли или не Президентът да наложи частично вето върху актуализацията на бюджета?

8 август 2013, Кирил Петков

виж повече

Продукт

По-конкурентоспособни или по-бедни?

18 юли, МOVE.BG

България е изправена пред почти незабележим избор

Или ще повишаваме експортния си потенциал и конкурентоспособност на световните пазари, или ще увеличаваме външния си дълг до момент, в който тази възможност бъде изчерпана и ще трябва да приемем по-нисък стандарт на живот. Този избор е почти незабележим, поради това, че основните макро индикатори на страната са привидно стабилни: БВП се покачва с 3% през 2015 г., инфлация няма, а безработицата се понижава от 11.8% до 10% за последните две години[1].  Единственият макроикономически индикатор, който осветлява този избор е държавният и държавно гарантиран дълг, който се е удвоил спрямо нивата си от 2011 г., когато беше 12.8 милиарда лева, като днес достига 23.4 милиарда лева[2]. За да вникнем в икономическата реалност зад тези макро индикатори, Центърът за Икономически Стратегии и Конкурентоспособност и  MOVE.BG, изработихме микроикономически анализ базиран на всички 300,000 компании в България.  На базата на този анализ установихме, че ако днес спрем да се финансираме чрез заеми и европейски субсидии, България ще загуби 25% от своята икономика. От друга страна, ако вдигнем средната продуктивност на фирмите ни с експортен потенциал до нивото на най-добрите 10% от българските фирми във всеки сектор, България ще има позитивен и стабилен икономически растеж без да разчита на заеми и евросубсидии. За последните няколко години незабележимо сме се превърнали в страна, която разчита на външни заеми и европейски субсидии за 1/4 от икономиката си. Добрата новина е, че за да обърнем тази тенденция не е необходимо да достигнем световни примери за успех, а е достатъчно да почерпим опит от достиженията на най-добрите компании с експортен потенциал в България и да се опитаме да покачим средното ниво на останалите до техните резултати. Как това може да се случи е големият въпрос?
Като начало трябва да осъзнаем, че увеличаване на експортния ни потенциал трябва да е най-големият ни приоритет днес, наред със споделяне и заимстване на добри практики от успешните ни фирми по индустрии.
Икономическият ръст на една страна с малка отворена икономика зависи главно от износа на стоки и услуги и/или от привличане на външни капитали под формата на чужди инвестиции, заеми или субсидии.  България е пример за такава икономика, където размерът на вътрешния пазар е сравнително малък, а достъпът на български фирми в чужди пазари е почти неограничен. Повишаването на конкурентоспособността и стандартът на живот зависят от фирмите конкуриращи се на световните пазари. Тези български фирми са ключът към устойчивото икономическо развитие на България. Затова и фокусът на проведения анализ е върху експортно ориентираните сектори. Направените симулационни модели много ясно ни показаха какво би се случило с българската икономика, ако експортно ориентираните фирми във всеки един отделен сектор постигнат нивата на производителност на най- добре представящите се от въпросния сектор, независимо от размера на предприятието. Не става въпрос дори и за сравняване с производителността на сходни сектори на европейско или световно ниво, а на национално. Прочитът на данните, сектор по сектор, ни позволи да придобием представа и какво би се случило с икономиката на България, съответно и със стандарта ни на живот, ако ги нямаше европейските структурни фондове и външното финансиране чрез заеми, основна част от които са насочени в подкрепа на нископроизводителните и опериращи само на българския пазар фирми.

Трябва ли да сме спокойни от относително положителната картина на развитие на българската икономика? 

За да се разберат с по-голяма яснота макроикономическите данни, е препоръчително слизане на ниво микроикономически данни, от които макро данните са съставени. Ние изготвихме анализ за реалното състояние на икономиката на България следвайки разбирането, че в една икономика единственото звено, което създава добавена стойност е фирмата, докато публичният сектор има само преразпределителни функции. Изследвахме фирмените данни на 300,000 компании в България, една по една, за да разберем реално дали нашата икономика, в този си вид, гарантира стабилен растеж на стандарта ни на живот.
Анализът ни показа, че:
  • От всички работещи компании в България само 21% са с експортен потенциал (от които 3.5% са в сектор "Селско стопанство", 0.14% добиващи природни ресурси), а останалите са с дейност съсредоточена върху вътрешния пазар. Една страна, която не базира стандарта си на живот на заеми и субсидии и в която липсват големи чужди инвестиции, има само един начин да подобри общото си благосъстояние и това е чрез увеличаване на експортния си потенциал. Фирмите, които оперират само за вътрешния пазар, въпреки че създават добавена стойност и заетост, нямат отношение към конкурентоспособността на една страна и нейния стандарт на живот, когато тази страна е малка, отворена икономика. В дългосрочен план, фирмите, от които в най-голяма степен зависи стандартът ни на живот, са фирмите с експортен потенциал, които в България са едва 1/5 от всички опериращи.
  • Продуктивността на различните видове фирмени дейности, измерена като резултат от общите годишни продажби на дадена фирма разделени на броя на нейните служители, има следните стойности:
  • фирми с експортен потенциал (без сектор "Селско стопанство"): 56,000 евро/служител
  • фирми в сектор "Селско стопанство": 75,000 евро/служител
  • фирми работещи само за вътрешния пазар: 85,000 евро/служител
Тези цифри са особено изненадващи
Като се има предвид, че икономическата теория ни казва, че в една страна най-продуктивните фирми са тези с експортен потенциал, както и че на един свободен пазар фирмите с експортен потенциал винаги имат по-висока (или равна) продуктивност в сравнение с тези, които оперират на вътрешния пазар. Единствено по този начин те биха могли да се справят с глобалната конкуренция. Казано по друг начин, ако фирмите, които развиват своята дейност на вътрешния пазар, са с висока продуктивност, те най-вероятно биха се насочили и към външни пазари, които биха им дали достъп до много по-големи възможности за развитие. В противоречие с икономическите теории, данните на българските фирми показват аномалия: тези, които оперират само в България, в индустрии без експортен потенциал, успяват да генерират по-високи приходи отнесено към броя техни служители, отколкото тези с експортен потенциал. Другата аномалия, която анализът ни показа, е че докато в световен мащаб селското стопанство не е сред секторите с висока добавена стойност, то в България фирмите в този отрасъл имат по-големи приходи, отколкото фирмите от индустрии с експортен потенциал отнесено към техните служители. Според изнесените данни, в България например е по-добре да си земеделски производител или строителна фирма, която строи магистрали, с дейност изцяло съсредоточена върху вътрешния пазар, отколкото да си фирма в сектор “Електротехника и електроника”, която е в конкуренция със световни фирми за продажби на международните пазари. С този пример това вече започва да изглежда по-познато за нашата реалност. Очевидна е пряката зависимост на моментния икономически резултат в държавата ни от евро субсидиите на сектори, които не създават дългосрочна конкурентоспособност в икономиката ни.
В тази картина обаче има осезаем проблем.
Ако вземем като метафора едно семейство, в което жената работи и изкарва заплата, докато мъжът си стои вкъщи и готви, и приложим същия модел, по който в момента  българската икономика работи, то мъжът е с по-високи приходи отколкото жената, въпреки че той не извършва дейност извън дома си. Подобна динамика може да се случи в семейството само по три начина – ако семейството взима потребителски кредит, който се приема като доход за мъжа; семейството взима субсидии от роднини, които са на пълно разположение на мъжа; или мъжът, който си стои вкъщи, има повече влияние и взима непропорционално много от семейния бюджет.  Проблемът с потребителския кредит е, че трябва да се връща, а субсидиите от роднини не зависят от семейството, а от роднините. Като сравним семейството с българската икономическа действителност, в която фирмите работещи за въ