Водещи експерти предлагат решения за зелен рестарт и радикална трансформация на икономиката на България

Представители на иновативния бизнес, науката и неправителствения сектор изготвиха конкретни предложения за зелен рестарт на българската икономика и ги внесоха днес до Министерски съвет, Народното събрание и Президентството. Те настояват решенията да бъдат включени в изготвянето на Българския план за възстановяване и устойчивост, който да надгради и допълни целите на Европейския зелен пакт у нас.


От МOVE.BG, публикувана на 23 юли 2020

Безпрецедентна коалиция с участието на  водещи организации от иновативната екосистема, учени и природозащитници изготвиха решения за зелен рестарт на българската икономика. MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика” създадоха коалицията “За зелен рестарт”, която миналата седмица събра над 50 учени, представители на неправителствения сектор и бизнеса от сферите на зелените иновации, дигиталния бизнес, кръговата икономика, климата и енергията. Те настояват изработените от тях предложения да са отговора на България към европейската Зелена сделка.

Предложенията на експертите са групирани в няколко категории и целят да дадат насоки за инвестиране на средствата по направления, които реално ще помогнат за прехода на страната ни към нов икономически модел, базиран на иновациите и предлагането на високотехнологични решения за възобновяеми източници, устойчиво земеделие, научно-базирани решения, подкрепа за зелено-технологични (green-tech) компании, опазване на околната среда и др. 

От Коалиция “За зелен рестарт” настояват за:

  • Пълна прозрачност и публичност на процесите по изготвяне на българския план за възстановяване по икономическия пакет “Следващо поколение ЕС”;
  • Ясно и конкретно обвързване на мерките по възстановителния план с препоръките за реформи за България, посочени в годишните доклади от ЕК за напредъка по европейския семестър;
  • Идентифициране на националните приоритети по направление на Зелената сделка, съвпадащи с глобалните и най-вече с европейските цели и обвързването им с възстановителния план;
  • България да стане активен приносен участник в процеса за икономическо възстановяване на Европа на основата на принципите на Европейския зелен пакт; 
  • Включването на представители на коалиция „За зелен рестарт“ в Консултативния съвет за Зелената сделка, оглавяван от г-н Томислав Дончев;
  • Възстановяването на икономиката на България след коронавируса да бъде „зелено“ и иновативно, и да спомогне за разрешаването на климатична криза, в която се намираме;
  • Да включи програмни мерки отговарящи на европейските цели и слоган – „никой да не бъде изоставен“ по всички направления;
  • Включване на заинтересованите страни в процесите на изготвяне на стратегическите документи, съпосочно с европейските регламенти, и ясен механизъм за приемане на предложенията от заинтересованите страни.

“Нужни са драстични системни реформи, слагащи в центъра иновативния капитал на страната ни, мащабна инвестиция в образование и знание, структурни промени и нови цели и норми за намаляване на въглеродния отпечатък. Необходимо е мобилизиране на целия експертен капацитет за дефинирането им и широка публична подкрепа за реализацията им, за да сменим тренда и портрета на държавата ни в Европа,” сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, и допълни: 

“Коалицията “За зелен рестарт”, която създадохме и дефинираните начални мерки по темата, са  заявка за разговор и готовност за включване в процеса за изготвяне на Националния план за възстановяване, който ние приемаме като програма за реален зелен преход на икономиката на България."

Формирането на този своеобразен алтернативен експертен съвет е провокирано от липсата на прозрачност и яснота за плановете на правителството как ще се разработи Възстановителения план на България, и най-вече как Планът ще отговори на европейските критерии и цели. На практика това значи, че за момента няма яснота за използване на средствата за възстановяване за периода 2021-2024 г., и как ще ги комбинираме с одобрения бюджет на ЕС за новия програмен период 2021-2027 г. 

От коалиция “За зелен рестарт” припомняме, че държавите членки ще разполагат с почти двойно по-голям бюджет заради новия инструмент за възстановяване “Следващо поколение ЕС” (Next Generation EU). На тази база, страните ще трябва до октомври т.г. да подготвят Националните си планове за възстановяване и устойчивост. Към момента българският план се изготвя без прозрачност и консултации с експерти, като се очаква по него да работи сформирания през пролетта Съвет във връзка с Европейската зелена сделка. Начело на съвета е заместник министър-председателят Томислав Дончев, който единствено разкрива, че прогнозният период за неговото окончателно одобрение от европейските институции е април догодина.

“Макар и да чухме от министър-председателя, че парите за България са повече като обща сума от текущата многогодишна финансова рамка (2014-2020 г.), според неговите изявления, ако обърнем внимание на детайлите ще разберем, че всъщност България ще получи по-малко средства от фонда “Следващо поколение ЕС” спрямо първоначално предложените от ЕК. Например, средствата за земеделие са двойно по-малко, а по фонда за справедлив преход четири пъти по-малко. Това като цяло не е проблем, стига страната ни да състави ясна програма за трансформация на всички сектори на икономиката ни, защото обемът на средствата остава огромен за капацитета на държавата и финансов ресурс има достатъчно, разяснява Георги Стефанов, ръководител практика „Климат и Енергия“ към WWF България.

Коалиция “За зелен рестарт” се сформира след като MOVE.BG стартира инициатива за рестарт на българската икономика с водещи организации от иновативната екосистема. Паралелно WWF изготви Манифест за зелено възстановяване на икономиката на страната, който бе подкрепен от 50 организации от целия спектър на заинтересованите страни,  а малко по-рано Грийнпийс стартираха кампания за набиране на широка гражданска подкрепа с тяхна петиция за зелено възстановяване на България.

През следващите месеци Коалицията ще продължи да привлича още експерти, които ще работят по допълване на предложенията за конкретни мерки, които да бъдат включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България. 

Повече информация за участниците в Коалицията:

Пълен текст на писмото, изпратено до институциите.

Отвореното писмо за зелен рестарт чрез иновации на MOVE.BG, изпратено на 03.06.2020 г.

Манифест на WWF за Зелено възстановяване, обявен на 09.06.2020 г. 

Петиция на Greenpeace за Зелено възстановяване стартирала на 18.05.2020 г. 

Участие на “Институт за Кръгова Икономика” в отвореното писмо за зелен рестарт чрез иновации

Автор
още по темата

още от Градска джунгла