Ролята на България в дигиталната икономика на Европа

„EDIT4Tomorrow” събра повече от 150 представители на български, регионални и европейски компании, институции, предприемачи за обща дискусия


От МOVE.BG, публикувана на 1 декември 2017

На 23 ноември MOVE.BG, Google и Европейската комисия събраха повече от 150 представители на български, регионални и европейски компании, институции, предприемачи, неправителствени организации и медии за обща дискусия в рамките на международна конференция по инициативата за дигитално развитие EDIT – „EDIT4Tomorrow”. Форумът се състоя в Националната галерия „Квадрат 500” и беше организиран в партньорство с Министерството на българското председателство на Съвета на ЕС и Представителството на Европейската комисия в България.

От самото начало форматът „EDIT4Tomorrow“ е замислен като платформа, която да обедини усилията за активен принос на България към дигиталния дневен ред на Европа.

По темите, застъпени в програмата, бяха представени инициативи както на европейско, така и на локално ниво. В панелните дискусии наравно участваха представители на институциите и на бизнеса – от партньори на EDIT от ранга на Google, до стартъп компаниите, които създават канавата на утрешния икономически просперитет, или както ги наричаме ние, „лъворозите“ в ядрото на инициативата ни за дигитално развитие. Благодарение на широкото представителство на разнообразни актьори в сектора, в рамките на събитието беше поставено началото на инициатива за балканско цифрово сътрудничество между гостуващите дигитални лидери от Западните Балкани и MOVE.BG.

Конференцията беше и логичният завършек на турнето EDIT on the ROAD, реализирано от MOVE.BG с партньорството на Google и паралелно с това – следващ етап от съвместните им усилия за обучение в цифрови умения на физически лица и компании в България.

Според основателя на MOVE.BG и инициатор на EDIT Саша Безуханова

 

Глобалната свързаност и дигиталните технологии ежедневно променят парадигмите, върху които градим света, в който живеем. Всеки ден колективно сме изправени пред предизвикателството да дефинираме нови регламенти и нови бизнес процеси за управление на живота ни, предизвиква ни да формираме нови навици и изисква ново ниво на осъзнатост за отговорно използване на този огромен ресурс, на който ние сме едновременно потребители и създатели. Българското председателство на Съвета на ЕС дава уникална възможност страната ни да демонстрира своите възможности, знания и капацитет да бъде един от двигателите на регионалната и европейската цифрова икономика.

 

Председателството на Съвета на ЕС – възможност България да покаже капацитета си като двигател на цифровата икономика

В откриващата за събитието реч, министър Лиляна Павлова парафразира девиза на българското председателство на Съвета на ЕС „United we stand strong” и подчерта, че България ще работи за провеждането на дигиталния дневен ред, тъй като Европа може да бъде обединена и силна само ако е и дигитална. Министър Павлова каза също, че правителството вижда възможност страната ни да се превърне в балкански и европейски дигитален хъб.

Сред водещите гости и лектори беше еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел, която посочи предизвикателствата пред реализирането на цифровия единен пазар. Тя постави акценти върху развиването на дигиталните умения, свободното движение на данни, прилагането и обхвата на споразумението, сложило край на географското блокиране, и върху необходимостта от подкрепа за дигиталните хъбове.

 

Цифровият единен пазар е наша стратегическа цел. Той трябва да бъде завършен до края на 2018. До сега са подети 43 инициативи на Европейската комисия. 24 от тях са законодателни. Внимание: шест са завършени. Това ще рече 18 законодателни инициативи преди края на 2018 година. Затова и всички отправяме поглед, изпълнен с надежда, но и със знание за отговорността на българското председателство.

– Мария Габриел

В изказването на еврокомисаря намериха място и предложения като това за общ европейски механизъм за координация, в случай на широкомащабна кибератака, както и инициативи като WiFi4EU да бъдат разширени и на територията на Западните Балкани.

 

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев потвърди, че инициативи като WiFi4EU, които предоставят нови възможности на гражданите и бизнеса, са реално въплъщение на общата стратегия, целяща позиционирането на Европа като световен лидер в областта на цифровите технологии. Златев изказа надежда българските общини да бъдат достатъчно активни, за да могат да се възползват от възможностите, които подобни инициативи предоставят. И припомни, че:

 

Самото развитие на цифровизацията е сложен процес и успехът зависи не само от знанията, уменията и самочувствието на работещите в този сектор, но и от наличието на подходящ бизнес климат. В България статистиките показват, че предприемачите и новаторите са млади хора, на които не липсват идеи и амбиции. Техният успех зависи от всички нас.

Дигиталните умения – път към новото знание и вход към бъдещето

Според президента на Google за Европа, Близкия Изток и Африка Мат Бритин, България е страна със силни технически умения и инфраструктура, което отваря огромни възможности пред предприемачите и бизнесът от всякакъв калибър да достигнат до 5 милиарда души през следващите няколко години. Бритин каза също, че ролята, която Google иска да изпълнява в тези процеси, включително и в партньорството си с отворената мрежа EDIT, е да покаже на гражданите пътя към дигиталните умения и да ги подтикне да започнат да използват този потенциал.

Еврокомисарят по цифровата икономика и общество пък определи подобряването на дигиталните умения като дълг:

 

Каквито и невероятни законодателни предложения да направим, каквито и прекрасни финансови инструменти да създадем, ако хората не са подготвени за цифровия преход и за новите реалности на цифровата икономика, няма да успеем да постигнем положителните резултати, на които се надяваме. Защото днес цифрите са плашещи. 80 милиона европейци никога не са използвали интернет. Само 37% от активната работна сила в Европа има основни цифрови умения. Анализите показват, че след 2020 година 90% от работните места ще изискват цифрово базови умения. Затова е наш дълг, бих казала, на всички, да направим така, че в тази насока цифрови умения и знания.

 

 

В панелната дискусия, модерирана от Саша Безуханова, Мария Габриел и Мат Бритин се съгласиха и по отношение на общите регулаторни рамки и огромните предизвикателства пред законодателите:

 

Еврокомисарят Габриел е права. И аз не ѝ завиждам за нелеката задача, защото е лесно да се говори за ясна единна рамка, но всички искат да бъде възприета именно тяхната. Това е труден проект, но аз напълно подкрепям ползите от него. И ако мислим, че става дума за технологичните компании, струва ми се, че грешим. Това е възможност за растеж пред всеки бизнес, както и за всяко домакинство или дете, което използва цифровите технологии като част от всекидневието, от образованието, от изразяването и участието. Цифровият и физическият свят вече са едно и също място и реалност за младото поколение.

– Мат Бритин

 

Киберскигурността на граждани, бизнеси и правителства като обща задача

 

Жан-Пиер Нордвик от Съвместния изследователски център на Европейската комисия представи ключовите инициативи и стратегии на Европейския съюз за гарантиране на киберсигурността на всички граждани. Основното му послание към аудиторията беше, че когато става въпрос за киберсигурност на граждани, бизнеси и правителства, фрагментацията на усилия и инициативи в тази посока е изключително опасна и има обратен ефект. Нордвик настоя на нуждата от съвместен подход към киберзаплахите, чрез който граждани, академичната общност, индустрии, предприятия и държавни служители да работят заедно на регионално, национално и европейско равнище, за да се гарантира ефективната киберсигурност на ЕС. По време на панелната дискусия говорителите от различни сектори подкрепиха аргумента за необходимостта от подход с участието на множество заинтересовани страни и подчертаха предизвикателството на законодателството и регулирането по отношение на киберсигурността.

 

 

Всички панелисти се съгласиха, че регулацията може да бъде засилена, но не трябва да се усложнява прекомерно и че киберсигурността трябва да стане понятна за всеки гражданин, така че всички да могат да участват в развитието за решения за киберсигурност.

Българската експертна общност беше представена от доцент Радослав Милчев от катедра "Компютърни системи и информатика" към Лесотехническия университет. В своята презентация "Хакване на системата" той демонстрира как хакването на обикновен уебсайт на Wordpress може лесно и бързо да се извършва с ресурси, които са свободно и публично достъпни. Доцент Милчев доказа необходимостта от това винаги да се използват допълнителни и засилени мерки за сигурност при разработването на уеб страници, за да може да се предотвратят  дори най-базисните и често срещани кибератаки.

Българската дигитална екосистема

Основен акцент в програмата на конференцията беше представянето на резултатите от годишното ни проучване InnovationShip 2017. Наблюденията, натрупани от екипа на EDIT, показват, че в България има здравословна дигитална среда, която ражда милионни компании, конкуриращи се на глобалния пазар. В страната започва да се вижда технологична клъстеризация в AI, blockchain, VR, AR и fintech. В 70% от случаите българските дигитални компании предлагат услуги, a останалите разработват продукти. Европа е най-предпочитаният пазар за дигиталния ни бизнес.

Дискусията, посветена на ускоряването на системата на бъларските „лъворози”, надгради изводите от проучването. Дигиталните бизнеси у нас се стабилизират както финансово, така и като бизнес модели. Според Ивайло Христов, основтел на DEV.BG наличието на много аутсорсинг компании е добър знак, защото в България тъкмо от тях израстват успешните продуктови бизнеси. Към момента 60% от компаниите разчитат на частно финансиране, но в следващите две до три години ще има още поне 120 млн. евро в три нови фонда за начални инвестиции и такива за дялови, структурирани от държавата.

 

Успешни екосистеми се развиват от икономики, които копират други известно време, за да понаучат кое как работи и кои са успешните модели. Нашата екосистема има нужда от модели за подражание и специализация, с която България да бъде интересна.

– Крис Георгиев, StartUP Foundation и Immaga.

 

Балканско цифрово сътрудничество – това е едва началото

„EDIT4Tomorrow“ завърши с конкретна инициатива, предложена от MOVE.BG и обвързана с ключовите теми, които бяха обсъдени през деня – подписването на споразумение за създаването на „Отворена инициатива за Балканско цифрово сътрудничество“ между дигиталните лидери от Западните Балкани и MOVE.BG. Целта на инициативата е да осигури бъдеща обща работа и съвместни проекти на регионално ниво по три основни линии. В споразумението е застъпена активната подкрепа, от една страна, за развитието на стартъп екосистемите и дигитални компании на Балканите, от друга – за жените в технологиите и не на последно място – засиленото сътрудничество и развитие в полето на киберсигурността.

През 2018 година MOVE.BG ще организира специална среща върху тези три фокуса, на която ще бъдат обсъдени следващите стъпки и възможното разширяване на инициативата.

 

Автор
още по темата

още от Актуално