Европейската комисия с първи директни капиталови инвестиции в стартъпи

Подкрепата е насочена към проекти, развиващи върхови иновации в сферите на кръговата икономика, здравеопазването, енергийния преход и други ключови за икономиката на бъдещето области.


От Марин Маринов, публикувана на 7 януари 2021

Европейският съюз направи важна стъпка за преодоляване на изоставането си в сферата на стартъп развитието. Това се случи преди броени часове, когато Европейската комисия сключи първия договор за подкрепа на стартъп в активна фаза (scaleup) чрез директно дялово инвестиране. В следващите дни още 41 стартъпа ще получат капиталова инвестиция в диапазона между 500 000 и 15 милиона евро, като общата сума за всички 42 проекта е 178 милиона евро. Сред одобрените проекти няма български.

Инициативата за директно дялово инвестиране е част от новата структура за подкрепа на развитието на модерни стартиращи бизнес проекти Европейски съвет по иновации (EIC) и се финансира чрез Фонда на EIC. Всички 42 стартъпа бяха одобрени след отворена процедура за кандидатстване по т.нар. ускорител на Европейския съвет по иновации EIC Accelerator Pilot и след няколко етапа на оценка, включително комплексна проверка на проектите под контрола на специалисти и експерти на Фонда, както и окончателно одобрение от Съвета на директорите на Фонда.

На 6 януари тази година беше сключен първият договор за пряка капиталова инвестиция - той е с френския високотехнологичен стартъп CorWave, а в следващите дни предстои подписването и с останалите 41 проекта. До края на годината още 117 стартъпа, одобрени досега от EIC Accelerator Pilot, ще бъдат финансирани с дялово инвестиране. 

Френският стартъп CorWave получи максималната сума за капиталова подкрепа от EIC Accelerator Pilot - 15 милиона евро. Новината за европейското одобрение на проекта преди няколко седмици изигра важна роля за привличането на частни инвеститори в четвъртия кръг от набиране на капитал от CorWave и той достигна 35 милиона евро. CorWave подпомага живота на хората с напреднала сърдечна недостатъчност, намалявайки наполовина усложненията при тях, а оттам и нуждата от повторното им приемане в лечебни заведения. Това е възможно чрез иновативното устройство, предназначено за лявата сърдечна камара, което CorWave разработва и предлага. Сред другите одобрени проекти са, например, холандски стартъп, които чрез модерни сателитна технологии осигурява евтина свързаност с инфраструктура за Интернет на нещата и ирландски проект за качествени и достъпни оценки на имотния пазар чрез изкуствен интелект.

В замяна на дяловите инвестиция Еврокомисията ще получи дялове от между 10% и 25% от компаниите, които при успех на стартъпите и продажбата на акциите (exit), средствата ще бъдат реинвестирани в други иновативни стартиращи проекти. Дяловото инвестиране е съчетано с квази-капиталово такова под формата на директен грант. По този начин максималната смесена инвестиция (blended), която може да получи един стартъп е 17.5 милиона евро.

Новината за първата капиталова инвестиция на Европейската комисия е изключително важна, защото досега този тип инвестиране беше изцяло частно, но и защото вдъхва доверие в иновативна екосистема в Европа и в нейния потенциал в момент на икономическа криза.

"Фондът на EIC има за цел да запълни критичния недостиг на финансиране, с който се сблъскват иновативните предприятия, когато се опитват да придвижат своите технологии от равнищата на висока технологична готовност към етапа на пазарна реализация. Фондът ще спомогне за преодоляването на този недостиг в началния етап, където пазарът на рисков капитал в ЕС все още изостава в сравнение със световния пазар," обясняват от Еврокомисията и допълват:

"Днес ролята на Фонда на EIC се засилва още повече, защото кризата с коронавируса засяга сериозно много малки и средни предприятия в Европейския съюз, включително много иновативни новосъздадени предприятия."

Какви стартъпи подкрепя EIC?

Европейският съвет за иновации е създаден през 2017 година и финансира стартъпи или радикално нови научни идеи (през EIC Pathfinder). До края на миналата година EIC Accelerator Pilot и EIC Pathfinder бяха в пилотна фаза, а от новия програмен период (2021-2027) те вече стават програми с пълен бюджет и параметри за действие.

Както споменахме, EIC Accelerator Pilot е програмата за стартиращи бизнеси проекти, като тя подкрепя чрез грантове и/или дялови инвестиции стартъпи в активна фаза, развиващи върхови иновации. Сред критериите за одобрение на проектите са потенциалът за растеж и този за създаване на нови работни места чрез излизане на европейски и международни пазари. Стартъпите трябва да са с готов продукт/услуга, който е излязъл на пазара или има перспективата да излезе в съвсем скоро време. Целта е чрез финансирането от EIC тези проекти максимално бързо да станат успешни бизнеси преди други стартъпи извън Европа да са заели дадената пазарна ниша. 

Специален фокус на EIC са проектите, които работят по целите на Европейския зелен пакт, популярен като Зелената сделка - мащабната стратегия на Еврокомисията за превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент чрез преминаването от ресурсоемка икономика към такава със стойност и грижа за здравето на хората и природата и създаваща нови работни места чрез иновации. Друг основен фокус са стартъпите, които подпомагат дигиталната трансформация на икономиката.

От създаването на Европейския съвет по иновации до декември 2020 година чрез EIC Accelerator Pilot са одобрени 293 стартъпа, които ще получат финансиране от 563 милиона евро. От тях 159 стартъпа ще бъдат финансирани чрез дялови инвестиции. Досега от EIC Accelerator Pilot има одобрен само един български проект - стартъпът за логистични услуги с помощта на изкуствен интелект Transmetrics. Той е ще получи само директен грант, а не за дялово или смесено инвестиране.

Как да се помогне на българките проекти?

България ще получи 12 милиарда евро допълнителни средства по европейския механизъм за възстановяване след коронавируса “Следващо поколение ЕС”. Правителството трябва задължитено да заложи политики, мерки и необходимите за тях средства за подкрепа на стартъп проектите, включително чрез специални формати за обучение и менторство, както и създаването на фонд за зелени и дигитални иновации. Това споделиха през лятото на миналата година водещи български експерти, събрани от инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт” - над 50 специалиста дадоха над 130 препоръки още преди правителството да беше обявило каквато и да е информация за плановете си за "Следващо поколение ЕС".

За съжаление, няколко месеца по-късно, в представения от властите български проект на национален план по “Следващо поколение ЕС” липсва интегрална визия и холистичен подход, а частта “Иновативна България” от плана не включва решаването на основни предизвикателства пред иновативната екосистема у нас. Това се казва в специално становище на коалиция “За зелен рестарт”, което можете да прочетете тук.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital