96% от българите смятат, че сме отговорни за опазването на природата

Според най-новото проучване на “Евробарометър”, 94% от хората у нас, също така, подкрепят тезата, че грижата за природата е ключова в борбата с климатичните промени.


От Марин Маринов, публикувана на 15 май 2019

Мнозинството от българите подкрепят опазването на околната среда, показват данните от най-новото изследване за биоразнообразието на “Евробарометър”, публикувано от Европейската комисия. 96% от населението в страната смята, че ние - хората - сме отговорни за опазването на природата. Това е с процент по-малко спрямо последното подобно изследване през 2015 година.

На европейско ниво данните по този показател са идентични - отново 96% от жителите на всички 28 държави-членки подкрепят тази теза, което е с един пункт по-малко от преди четири години.

Според проучването, 59% от българите са чували за биоразнообразието и знаят какво означава то, 26% са чували, но не знаят нищо по тази тема, а 12% - не знаят и не са чували нищо за биоразнообразието. По този начин, българите са едни от най-информираните хора по темата, тъй като според осреднените данни за Европейския съюз, само 41% от всички европейци знаят какво е биоразнообразие, 30% - са чували, но не разбират термина, а 29% - досега нищо не са чували за биоразнообразието.

България е страната в ЕС, където най-много хора са информирани за защитените зони по Натура 2000- 71%, спрямо едва 30% средно за общността. Но не само - 51% от българите не са склонни да приемат, че цената на икономическото развитие е нанасянето на щети или унищожаването на природата в защитените зони. На ниво ЕС този показател е 45%.

Борбата с климатичните промени

Мнозинството от европейците, включително и българите, осъзнават пряката връзка между биоразнообразието и климатичните промени. Като най-големи заплахи за животинското и растителното богатство българите възприемат:

  • замърсяването на въздуха;
  • почвата и водите;
  • причинените от човека бедствия;
  • промените в климата.

Огромната част от хората в България - 94% подкрепят тезата, че грижата за природата е ключова за борбата с климатичните промени. На ниво ЕС данните по този въпрос е 95%.

Мнозинството от хората в Евросъюза подкрепят въвеждането на мерки за опазване на природата от Европейската комисия и Европейския парламент.

“Последното проучване на Евробарометър за биологичното разнообразие ясно показва три неща: европейците са дълбоко загрижени за природата и биологичното разнообразие, те осъзнават, че изменението на климата и загубата на биологично разнообразие са двете страни на една и съща монета и очакват от ЕС да предприеме действия за опазването на природата,” заяви Кармену Вела, еврокомисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството.

Какви мерки можем да предприемем сега?

Един от начините за ефективна борба за опазване на природата е чрез иновации и решения, които се основават на точна и детайлна информация.

Как може да се случи това?

Броени дни след публикуването на изследването на Европейската комисия, MOVE.BG организира на 15 май (сряда) от 18:30 часа на специална среща-разговор с Любомила Йорданова - основателка на зеления технологичен стартъп План А (Plan A). Проектът използва данни от сателити и от терен, за да разбере къде се очаква климатичните промени да причинят най-сериозни щети.

Снимка: Представителство на Европейската комисия в България.

“Твърде дълго ние пренебрегвахме способността на природата да променя до основи живота ни за секунди. Но вече настъпи моментът, когато вече не можем. Периоди на големи горещини, наводнения, урагани, горски пожари, безводие и суши настъпват по целия свят и десетки хора, животни и дървета загиват. Екстремните метеорологични условия във всички краища на Земята ни крещят, че промените в климата са реални и ние трябва да действаме,” споделя Любомила.

Очаква Ви на 15 май (сряда) от 18:30 часа на улица “Сердика” №20 в София, за да разберете как данните могат да спасят нашата планета.

Местата са ограничени! Вземете своя безплатен билет сега!

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла