ЕС отделя €100 милиарда в подкрепа на върхови научни изследвания и иновации

„Хоризонт Европа“ е интегрална концепция за стимулиране на върхови научни изследвания и връзката им с бизнеса, разясни Саша Безуханова в качеството си на член на борда на Европейския институт за иновации и технологии.


От Марин Маринов, публикувана на 1 април 2019

Развитието на науката и иновациите в Европейския съюз са пред прага на мащабна и амбициозна промяна. Институциите на общността постигнаха предварително споразумение за създаването на нова програма “Хоризонт Европа” с бюджет от 100 милиарда евро - историческа като размер сума, която ЕС отделя за подкрепа на научни изследвания и развитие на  иновативния бизнес. Тя включва пет основни направления на дейност: Европейският институт за иновации и технологии (EIT), Европейският научноизследователски съвет (ERC), Съвместният изследователски център (JRC), новосъздаденият  Европейският съвет по иновациите (EIC), който ще допълва работата на EIT, както и стипендии за млади изследователи по програмата „Мария Склодовска-Кюри”.  Предстои окончателното одобрение на споразумението от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

“Хоризонт Европа” ще наследи съществуващата програма “Хоризонт 2020”, но с нови амбициозни цели. Предвиденият безпрецедентно голям бюджет е резултат от споделеното разбиране на европейско ниво на факта, че подкрепата на науката за бъдещето и иновациите са определящи за развитието на икономиката на новото време.

“Хоризонт Европа” се базира и на изцяло нов mission-driven подход  - науката и иновациите трябва да адресират конкретни предизвикателства на новото време като например промените в климата, разясни Саша Безуханова, която освен основател на MOVE,BG е и член на борда на EIT.

“Хоризонт Европа е интегрална концепция за върхови научни изследвания и връзката им с бизнеса. ЕС осигурява ресурс за подкрепата на бизнеси, които създават иновации и адресират световни предизвикателства от основаването им до израстването и тяхното позициониране на световните пазари,“ сподели г-жа Безуханова.

Стимулира се ефективна съвместна работа в цялата екосистема - бизнес, академична общност, образователни програми, финансови инструменти, както и създаване на колаборативни мрежи между държавите в ЕС.  

Новата програма ще стимулира активно и т.нар. отворена наука с цел да се осигури достъп на иновативния бизнес до научния капитал на Европа и да се ускори интегрирането на научните достижения в реални световно конкурентни бизнес проекти.

Тази и други авангардни идеи за промяна на политиките в подкрепата на науката и иновациите бяха предмет на мащабната обиколка на Европа - R&I Tour d’Europe организирана от консултативната група RISE към комисаря Карлош Моедаш, чиито партньор и съ-организатор за България беше MOVE.BG. Преди броени дни беше издаден и сборник със 101 идеи за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа , съдържащ обобщените резултати от европейския тур.  

“Друг аспект, който се стимулира с “Хоризонт Европа”, е нов в практиката на ЕС и света и тома е т.нар. Open Science (отворена наука). Европейската комисия има амбицията да отвори целия ресурс на постижения, постигнати от „Хоризонт 2020“, обясни г-жа Безуханова.

“Целта е този научен капитал да бъде достъпен за последващи научни изследвания и за подкрепа на научната база на стартиращи компании. Търси се устойчив колаборативен модел, за който се предвижда финансиране и добра програма.”

В подкрепа тази философия на свързване и кросдисциплинарност е и програмата на MOVE.BG - The ChangeMakers of Bulgaria (Двигателите на промяната на България). Тя цели да разпознае новаторите в различни тематични области, които от България решават предизвикателствата на новото време. Инициативата създава също интерактивна карта, която цели да популяризира новите бизнеси и новите мислители и да ги свърже в национална мрежа. Всеки може да посочи променящите България.

Автор
още по темата

още от Актуално