Колко безопасен за здравето е въздухът в твоя град?

Тази година мотото на Световния ден на околната среда е “Победи замърсяването на въздуха”, като специален проект на ООН показва колко опасен за здравето ни е въздухът в над 4000 града по света.


От Марин Маринов, публикувана на 5 юни 2019

Девет от всеки десет души по света дишат опасен за здравето въздух или казано обратно - само един човек на всеки десет диша без да поема вредни за здравето си частици, съобщава Организацията на обединените нации (ООН). Затова тази година организацията посвети 5 юни - Световният ден на околната среда - на борбата с това предизвикателство. Специален проект на ООН - BreathLife2030 - призовава за спешни действия и показва колко пъти над нормата е замърсяването на въздуха в над 4000 града, включително селища в България. Въпреки че страната ни е с едни от най-високите замърсявания на ниво Европейски съюз, засега нито един български град не се е включил в инициативата на ООН за преодоляване на замърсяването до 2030.

Над 80% от всички градове надхвърлят границите за безопасен въздух, поясняват от организацията. Като се прибавят и селата, общо над 92% от населението в света живее в селища със нива на замърсен въздух, които са опасни за здравето.

Например, София надхвърля нивата за безопасен въздух със 100%, докато Париж с 40%. Пазарджик е 330% отгоре, Пловдив и Плевен с 300%, Русе и Благоевград - 280%, Шумен - 270%, Кърджали - 240%, Велико Търново и Ловеч - 260%, Бургас - 100%, Варна - 70% и Стара Загора - 60%.

80% от жителите в градовете по света са изложени на замърсен въздух над нормите. Източник: ООН под лиценз CC.

Границите за безопасен въздух са създадени от Световната здравна организация (СЗО) - агенция на ООН - и се основават на четирите най-големи замърсители. Това са финните прахови частици ( PM2.5 и PM10 ), озонът, азотният диоксид и серният диоксид.

“Глобалната платформа на СЗО за качеството и здравето на въздуха комбинира мониторинг на наземните станции със сателитни данни за цялостен поглед върху нивата на замърсяване на въздуха в градовете 4000 и влиянието му върху здравето ни във всяка страна по света,” обясняват от СЗО.

Въздух и здраве

Мръсният въздух причинява редица сърдечно-съдови и дихателни заболявания. Високите нива на замърсяване могат доведат и до фатален изход. Например, 7% от смъртните случаи от рак на белия дроб са причинени от мръсен въздух, 18% - от леталните изходи при ХОББ (белодробна болест), 20% - от смъртните случаи при инсулти и 34% - при сърдечните заболявания.

В България 10 110 души умират всяка година от замърсяване на въздуха, според данните на СЗО. По този показател страната ни е на първо място в ЕС. Основно това са хора с исхемична болест на сърцето, поясняват от Световната здравна организация.

"Трябва да се насочим към мълчаливия убиец, който преследва много от нашите градски популации като начин за справяне с изменението на климата и като сериозна заплаха за общественото здраве," обснява д-р Флавия Бустре, помощник-генерален директор на СЗО, отговаряща за семейството, женско то и детското здраве.

Децата

Едни от най-засегнатите са децата, защото техните организми са по-крехки, те дишат по-ускорено и поради височината си са много близо до улици, асфалт и пясък, като така директно поемат голямо количество замърсители. По данни на СЗО, 93% от децата по света дишат опасен за здравето им въздух, а около 6000 000 умират поради тази причина.

Мръсният въздух може да увреди значително умственото и физическото развитие на малките организми, особено на тези под 5-годишна възраст. Също така, той може да предизвика и хронични заболявания, от които децата да страдат цял живот.

9 от 10 деца по света дишат опасен за здравето въздух. Източник: ООН под лиценз CC.

Действие

Заради всички тези причини, ООН посвети тазгодишният Световен ден на околната среда на замърсяването на въздуха. Мотото е “Победи мръсния въздух”.

Организацията, също така, създаде специална платформа “BreatheLife”, която цели да постигне безопасни нива на въздуха чрез общо действие. Проектът свързва държави, градове, организации и хора с цел да споделят най-добрите практики и да демонстрират напредъка си, за да постигнат целите на СЗО за качество на въздуха до 2030.

Всеки гражданин може да попълни форма, с която да се включи в “BreatheLife” с лично действие. Платформата предлага и мрежа за държави, градове и региони, чрез която те получават възможности за общи действия и ресурси, но трябва да поемат ангажименти към ООН за по-чист въздух. От старта на проекта през 2016 досега са се включили над 60 града от цял свят. От България все още няма участници.

Чрез участието си в “BreatheLife” градските власти, например, обещават да разширят усилията за мониторинг, да обучава хората по темата за замърсяването на въздуха и да стимулират търсенето на нови решения.

7 милиона души умират заради мръсния въздух всяка година. Източник: ООН под лиценз CC.

“BreatheLife” е общ проект на СЗО (ООН), структурата на ООН за околната среда (UN Environment), Коалицията "Климат и чист въздух" към ООН  и Световната банка.

Как може да помогне всеки един от нас?

Разбира се, всеки един от нас може да предприеме действия и с личния си пример да помогне да дишаме чист въздух. Част от тези малки стъпки към голямата цел са:

  • Да използваме градския транспорт, а не личен автомобил;
  • Да използваме велосипеди, винаги когато е възможно;
  • Да не използваме гуми и други подобни материали като “горива” за печките ни;
  • Да не палим пасища и стърнища;
  • Да засаждаме дървета;
  • Да консумиране отговорно енергия;
  • Да подкрепяме иновативните проекти;
  • Да популяризираме добрите примери.

А ти - познаваш ли личности, които се борят да живеем в по-добра среда? Хора, които използват иновации, за да решат проблеми като мръсния въздух?

Посочи ги!

В MOVE.BG знаем, че България притежава потенциала да решава световни предизвикателства като замърсяването на въздуха. Затова създадохме “The ChangeMakers of Bulgaria - Двигателите на промяната в България” - един клуб на променящите страната ни личности.

Посочи changemaker-а, който те вдъхновява да променяме положително България!

Създаваме заедно нашето утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла