Създаването на Комитет за наблюдение е необходим механизъм за външен контрол на НПВУ, напомнят граждански организации

Коалиция “За зелен рестарт” и партньори изпратиха позиция във връзка с обществената консултация за структурите, които ще бъдат отговорни за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост.


От МOVE.BG, публикувана на 27 юни 2022

Създаването на Комитет за наблюдение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е необходим механизъм, за да се гарантира независим външен контрол на изпълнението на реформите и инвестициите в НПВУ. Това се посочва в позиция, подписана от водещи граждански организации - коалиция “За зелен рестарт”MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”, както и от Сдружение за дивата природа “Балкани”, екологично сдружение “За Земята”, “Институт за зелена политика”, CEE Bankwatch Network и “Институт за икономическа политика”.

Позицията е изпратена като част от обществената консултация по повод проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и техните бъдещи функции. Адресати на Позицията са вицепремиерът и министър на финансите в оставка г-н Асен Василев и вицепремиерът и министър на околната среда и водите в оставка г-н Борислав Сандов. 

В рамките на половин година, това е третото писмо на гражданските организации, посветено на необходимостта от създаване на специализирана структура за външен мониторинг на прилагането на НПВУ.

“Запознахме се с проекта на Постановление и придружаващите документи, изготвени в рамките на процес по изграждане на институционален капацитет за успешното изпълнение на НПВУ. За съжаление, в проекта не откриваме Комитет за наблюдение на НПВУ, какъвто предложихме през януари т.г., като месец по-късно предложихме примерна структура и функции,” посочват организациите в новата позиция, изпратена на 22 юни.

“Обръщаме внимание, че НПВУ, с бюджет от 12 милиарда лева, понастоящем няма структура за външно наблюдение от страна на заинтересованите страни, за разлика от оперативни програми с европейско финансиране и многократно по-малък бюджет. Също така, нямаме потвърждение или гаранция, че Консултативният съвет във връзка с Европейската зелена сделка (КСЕЗС) ще включва подобна специално структурирана нарочна под-комисия за наблюдение на НПВУ, каквото алтернативно предложение бе направено от Коалиция “За зелен рестарт”, и което до голяма степен би могло да изпълнява функцията за външно наблюдение на ПВУ.”

Комитетът

Организациите, подписали писмото, настояват за включването на нов член 14 в Постановлението, чрез който да се създаде Комитет за наблюдение на НПВУ с участието на заинтересованите страни. Структурата трябва да проследява напредъка по прилагането на Плана и да създаде съгласувателен режим по неговото изпълнение. Комитетът би подпомогнал постигането на висока ефективност на реформите и инвестициите в НПВУ, като осигури възможност за обмен на информация и идеи, посочват организациите.

Позицията съдържа разписани цели, функции и начин на работа на Комитета, като се предлага той да се събира два пъти годишно в присъствена форма и минимум по един път на всеки три месеца онлайн. 

“Външно наблюдение от страна на гражданското общество ще осигури прозрачност на осъществяваните реформи и инвестиции. То ще гарантира, че възстановяването е реално зелено и справедливо, и допринася и за възстановяване на биоразнообразието и природата,” се посочва в текста на позицията.

Организациите отбелязват, че Комитетът е необходим и защото Консултативният съвет по Зелената сделка (КСЗС), включително с предстоящото му реформиране, не би могъл да замести предлагания Комитет за наблюдение на НПВУ от заинтересованите страни. Съставът на КСЗС в преобладаващата си част включва членове на администрацията, докато представителството на гражданските организации, е силно ограничено, се посочва в Позицията. Освен това, в правилника на КСЗС липсват изрично посочени задължения за регулярно представяне на информация и съгласуване на напредъка по Плана или друг тип механизми за обмен на мнения и идеи за прилагането и контрола на НПВУ.

В позицията се отбелязва, че Комитетът за наблюдение на Плана за възстановяване и устойчивост би гарантирал прозрачност и относно предвидената възможност правилата за предоставяне на средства на крайни получатели по НПВУ да не се прилагат в определени случай (ПМС №114/08.06.2022).

“От чл. 3, ал. 2 на настоящия проект на ПМС става ясно, че под „краен получател“ се има предвид редица административни структури, но липсва яснота при какви условия ще се осъществява разпределянето на средства в тези случаи след като ПМС №114 не се прилага. Външното наблюдение и съгласуване ще допринесе за гарантиране на прозрачност и избягване на всякакви съмнения за неизчистени процедури и евентуално злоупотреби, подобни на идентичното раздаване на средства от оперативните програми на структурите на министерства и ведомства през първите два финансови периода (2007-2013 и 2014 - 2021 г.).”

Прочетете цялата Позиция тук.

Още за Коалиция "За зелен рестарт" научете тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла