Граждански организации отново настояват за създаване на Комитет за наблюдение на НПВУ

Инициираната от MOVE.BG коалиция “За зелен рестарт” също е част от инициативата, която изпрати второ Отворено писмо до правителство с предложение за конструиране на орган за мониторинг на Плана за възстановяване.


От МOVE.BG, публикувана на 16 февруари 2022

Водещи организации от иновативната екосистема и екологични обединения настояват отново за създаване на специална структура за контрол на прилагането и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост - Комитет по наблюдението на НПВУ. Инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт” заедно с  коалиция “За да остане природа в България”, инициативата “Зелени закони” и сдружение “За Земята” изпратиха второ Отворено писмо по този повод до правителството - един месец след първото. В новото Отворено писмо организациите предлагат разписани структура и функции на Комитета. 

Второто писмо е с адресати вицепремиерът Асен Василев, под чиято шапка е Консултативния съвет за Зелената сделка към Министерския съвет, както и вицепремиерът Борислав Сандов, под чиито правомощия са климатичните политики. Националните планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки са част от механизма за възстановяване на Европейския съюз от пандемията “Следващо поколение ЕС”, чиито два основни акцента са осигуряване на успешен зелен и дигитален преход.

Защо е необходим орган за наблюдение на ПВУ? 

Всички организации, застанали зад призива за създаване на Комитет по наблюдението на НПВУ, участваха активно в процеса по обсъждане и консултации на Националния план за възстановяване и устойчивост и допринасяха активно за неговото подобряване. Участниците в ad-hoc инициативата посочват, че към момента няма публично налична информация дали и какви механизми за независим мониторинг се предвиждат да бъдат въведени след одобрението на Плана от Европейската комисия. Въвеждането на външно наблюдение е ключово, за да се гарантира прилагането на реформите и проектите в НПВУ, както и изразходването на 12-те милиарда лева допълнително европейско финансиране, което ще получи България чрез програмата за възстановяване на Европа "Следващо поколение ЕС".

Прочетете пълния текст на писмото тук.

Коалиция "За зелен рестарт"

Инициираната от MOVE.BG Коалиция “За зелен рестарт” работи над една година активно в подкрепа на превръщането на Националния план за възстановяване и устойчивост в дългосрочна програма за устойчиво и иновативно развитие на България. Изработихме няколко становища с конкретни идеи за подобряване на НПВУ, проведохме срещи с учени за анализиране на Плана и на неговите силни и слаби страни, както и организирахме публични кръгли маса с политици и експерти, посветени на устойчивото развитие на България и мястото на Плана за възстановяване в този процес. 

Част от идеите ни успяха да влязат във финалната версия на НПВУ към този момент. Още за дейностите на Коалиция “За зелен рестарт” научете тук.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла