Предизвикателства с отворен край

Първи стъпки в намирането на технологични решения за социални предизвикателства


От МOVE.BG, публикувана на 14 май 2018

Солватонът, който организирахме съвместно с Human in the loop, предизвика особено оживление в къщата на MOVE.BG. Защо особено ли? Защото речникът на онези, заети със социални инициативи, се оказа трудно съвместим с този на технологичните хора. Но това не беше изненада. Не беше изненада и силната мотивация на всички участници.

А и ние от MOVE.BG не просто не се отказваме само защото хората говорят на различни езици, а напротив – опитваме да създаваме среда, в която различията да се преодоляват.

Затова и организирахме Social Debugging – за да срещнем представителите на  неправителствени организации и социални предприятия с ИТ и бизнес експерти и да потърсим заедно решенията и така необходимите технологични умения за развиването на иновации със социална мисия.

Кой се включи и върху какви социални предизвикателства работихме?

Седем организации (наречени на галено challenge hosts) поставиха като предизвикателство свой дигитален проект, директно свързан със социалната им мисия и отговарящ на конкретно социално предизвикателство. Това може да бъде мобилно приложение, онлайн платформа, вътрешнофирмен софтуер, или друго. Селектирахме участниците със специално внимание към потенциала на идеите им и постигнатите до момента резултати.

И ето какво се получи:

Да се ориентираш и в българското училище

Сдружение "Образование без раници" предложи проект за платформа, която ще помага на българските ученици и учители да се ориентират в съдържанието на Кан Академия спрямо българските учебни програми. В момента съдържанието следва логичното "дърво на знанието на Кан Академията", но за потребителите по места би било от полза да търсят нужния им урок или упражнение и спрямо класа и темата, с която са стигнали в училище. Екипът е решил да интегрира готовата система LOKI, която вече се използва в чешката версия на сайта. Чисто дизайнерски, стремежът е сайтът да се доближава и до оригиналната версия на Кан Академията.

За осъществяването на идеята си, "Образование без раници" бяха заявили, че се нуждаят от помощ за инсталиране на системата с отворен код, импортиране на таблиците, в които е подреден материалът по българската програма, както и за автоматизиране на последващото добавяне на редакции.

Стъпка по стъпка

Таратанци“ пък са създали своеобразен „графичен език“ от стъпките на българските хорá в комбинация с типичните етно цветове за всеки регион. Наричат го Танцов пъзел “Таратанци”. Играта включва 8 схеми на популярни народни хора̀, представени чрез максимално стилизирани елементи - цветове, цифри и форми на стъпки.

Макар да е полезен и интересен, пъзелът все още се нуждае от “още едно ниво”, което да превърне схематично представените стъпки в танцова реалност, понятна за потребителите на играта. От организацията търсят  подкрепа за по-умно дигитално раздвижване на изображенията.

 

По-чисти планини - откъде да започнем?

Основната цел на Българската Организация на Хижите с Обсервация е популяризирането  осъзнат екологичен туризъм и опазването на околната среда в България. Заели са се с оборудването на хижите в България с интернет, онлaйн метеорологични станции и уеб камери, които да дават актуална информация за метеорологичната обстановка. При при нас обаче дойдоха с малко по-различна идея - мобилно приложение, чрез което туристите да подават сигнали за замърсяване в планините. Накратко - ако видите замърсен участък, да можете с един клик да подадете сигнал с GPS координати и снимка. Така с малко индивидуално усилия не само се събира информация за мащабите на проблема, но става по-възможно последващо колективно действие за решаването му.

Да имаш свой език

Знаете ли какво представлява жестовият език? А знаете ли кой работи за обогатяването, развитието и уеднаквяването на българския жестов език? Съюзът на глухите в България (СГБ)  не само провежда професионалните обучения и курсове за преводачи, но има и национален център по проблемите на жестовия език, разработва български жестови речници и пр. Какво обаче липсва най-осезаемо? В обществото сякаш няма достатъчно широко познание за принципите и значението на езика за глухите хора. Представители на съюза се вклюиха в нашия солватон с идея за сайт и мобилно приложение за изучаване на българския жестов език и популяризирането му сред непрофесионалисти. 

От частния случай до единния критерий

Оказа се, че в момента в практическата работа на логопедите в България няма обективни критерии за оценка и единствен индикатор е вътрешното усещане на логопеда, което може да е подвеждащо. Предизвикателството, представено от Студио „Амалтея“ е да се създаде платформа, която имплементира стандартизирани алгоритми за диагностика и терапия от ежедневната работа с деца на логопедите. Платформата ще включва алгоритъм за диагностика, терапии разписани по часове с конкретни методики, както и "точки на изпитване", където ще бъде проверявано дали заложените микро цели са постигнати. Също така, всеки родител ще може да проследи на разбираем език какво е развитието на детето му.

Информираност и себепознание

Фондация Еду Компас предложи идея за платформа за кариерно ориентиране и развитие за младежи, насочена главно към обучаващите се извън т. нар. “елитни” училища, която да включва възможности за работа, стаж и менторство. Потребителите ще могат да създадат свой профил, да се запознаят с реалността на пазара на труда, да намерят възможности за реализация и да се свържат с работодатели и ментори. В резултат от 5-годишната си работа в сферата, екипът на фондацията е убеден, че без информираност и себепознание, всяка следваща стъпка за младежите е особено трудна.

Виртуален консултативен кабинет

Фондация „Бъдеще Сега“ иска да създаде онлайн платформа за електронно обучение, виртуални консултации и специализирана библиотека, достъпни за специалисти и родители на деца със затруднения в развитието. Идеята е в модули като "Електронни обучения," "Виртуален консултативен кабинет "Среща със специалиста,", "Електронна библиотека," "Уебинари" и пр, платформата да обедини и структурира дългогодишния опит на екипа в диагностиката и терапията на деца със затруднения в двигателното, интелектуалното и говорното развитие, поведенчески и емоционални проблеми и обучителни трудности.

Какво следва?

Това бяха само първите стъпки към постигането на решенията. Надяваме се, че всички участници са си тръгнали от дома на MOVE.BG с по-ясна представа както за възможностите пред проектите, така и за начина, по който трябва да поставят своите предизвикателства, за да бъдат те решени от ИТ и бизнес експертите.

Ще ви държим в течение на развитието тези идеи, защото няма как да не излезе нещо хубаво и социално полезно. Ако пък искате и знаете как да им помогнете допълнително или се интересувате от детайли около прототипите, за да предложите още подобрения, свържете се с нас на contact@move.bg.

Автор
още по темата

още от Актуално