Що е то социална иновация?

Или как да разпознаваме идеите и решенията, създаващи социална стойност


От МOVE.BG, публикувана на 14 юни 2018

 „Социална иновация е процесът на разработване и внедряване на ефективни решения за предизвикателни, често системни социални и екологични проблеми в подкрепа на социалния напредък. Социалната иновация не е прерогатив или привилегия на никоя форма на организация или правна структура. Решенията често изискват активното сътрудничество на всички съставни елементи –от правителството, през бизнеса, до неправителствения сектор.“

– Сара А. Соул, Нийл Малхотра, Бернадет Клавие, Център за социална иновация към Станфордския университет

Скорошни примери за социални иновации

Charter Schools или т. нар. „свободни училища“

Success Academy Charter Schools

Публично финансирани начални или средни училища, които са освободени от част от регулациите, обикновено прилагани към държавните училища. Така администраторите, учителите и родителите имат възможност да развиват иновативни методи на преподаване.

Търговия с емисии

Credit: Public Domain Images

Програма за контрол на замърсяването, която използва икономически стимули за намаляване на емисиите. Определя се горна граница за общото количество на даден замърсител, като разрешения за замърсяване се издават на всички участващи предприятия. Фирмите с по-високи емисии могат да закупуват кредити от онези, които са намалили емисиите си. С течение на времето таванът се занижава.

Справедлива търговия

Fair Trade Coffee Laos Източник: Fair Trade Laos, CC

Организирано движение, което установява високи търговски стандарти за кафе, шоколад, захар и други продукти. Чрез сертифициране на търговците, които плащат на производителите заплата, осигуряваща препитание, и отговарят на други социални и екологични стандарти, движението за справедлива търговия подобрява живота на земеделските производители и насърчава екологичната устойчивост.

С какво социалната иновация се различава от социалното предприемачество?

Въпреки че социалното предприемачество се превърна в популярна събирателна точка за онези, които се опитват да променят света към по-добро, социалната промяна може да се случва и отвъд тях. Всъщност в исторически план решенията идват от неправителствения, частния и държавния сектор.

Концепцията за социална иновация насочва вниманието към идеите и решенията, които създават социална стойност, както и процесите, чрез които се генерират, независимо от произхода им.

Двигатели на социалната иновация

Наблюдаваме как взаимното обогатяване между различните сектори е в основата на трите ключови механизма, които движат съвременните социални иновации:

  • Обмен на идеи и ценности
  • Смяна на ролите и взаимоотношенията
  • Интегриране на частния капитал с публична и благотворителна подкрепа

В крайна сметка най-трудните и важни проблеми не могат да бъдат разбрани, а още по-малко решени, без участието на неправителствения, публичния и частния сектор.

Източник: Център за социална иновация към Stanford Graduate School of Business

Специални благодарности за съдействието на Христо Хинков.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика