Социални иновации: Какви са работещите решения за енергийна устойчивост

Срещаме ви с трима финалисти в акселератора “Социални иновации за справяне с енергийната бедност”, в който тази година ще могат да участват и български проекти.


От Марин Маринов, публикувана на 21 март 2019

Един тип иновации набират все по-голяма сила - решенията за справяне със системни екологични и социални проблеми. Проектите, които създават устойчиви модели за положителната промяна на обществото като решават предизвикателствата, пред които сме изправени.

Това са социалните иновации.

Тази година български иновационни проекти ще могат да участват в акселератора “Социални иновации за справяне с енергийната бедност” на Ashoka и Schneider Electric Foundation, благодарение на партньорството на MOVE.BG за нашата страна.

Защото в MOVE.BG знаем, че България има потенциала да решава световните предизвикателства чрез социални иновации.

Енергийната бедност е едно от тези предизвикателства. България е страната с най-високи нива на този проблем в Европейския съюз (ЕС). Енергийната бедност е свързана с невъзможността едно домакинство да си осигури необходимите му енергийни услуги: да затопли жилището си през зимата до необходимата за организма температура или да го охлади през горещите летни дни.

Срещаме ви с трима от финалистите в предходните издания на акселератора, които предлагат иновативни устойчиви решения за системното преодоляване на енергийната бедност.

Кандидатстването за тази година е отворено и продължава до 12 април.

Енергийната общност на Плимът - Великобритания

През 2013 местният общински съвет на британския град Плимът създава организацията Енергийна общност на Плимът (PEC). Причината - селището с около 265 000 души има едни от най-високите нива на енергийна бедност в Югозападна Англия - засегнати са 13.4% от домакинствата.

PEC е организация, която законово е независима от местната власт, защото в борда на директорите й влизат представители на различните икономически сектори от града.. Звеното провежда разнообразни програми за енергийна ефективност, за да повиши знанието и чувствителността по темата.

Организацията цели:

  • намаляване на сметките чрез обучение как да използваме умно енергията;
  • повишаване на енергийната устойчивост с конкретни социално-ориентирани проекти;
  • създаване на зелена енергийна мрежа в града.

Членове на PEC са около 1200 души. През 2014 организацията продава т.нар. общностни акции на цена от 50 британски паунда (113 лева) за брой. Към събраната сума местният общински съвет дава още 600 000 паунда (1.4 милиона лева). С този капитал PEC купува слънчеви панели за 21 училища и сгради, използвани от местната общност. Тези обекти стават енергийно независими, а спестените пари се използват за разширяване на дейностите на конкретните учреждения и организации. През следващата година проектът е разширен с още сгради, включително и чрез построяването на енергийно ефективен център за отдих към PEC.

През 2016 година организацията събира 1 милион паунда (2.3 милиона лева) отново чрез продажба на общностни акции. Този път парите са инвестирани в един от изоставените и пустеещи райони на Плимът, който е превърнат в соларна ферма, захранваща до 1000 домакинства с евтини енергийни услуги, като в същото време се отварят нови работни места.

РЕС провежда и инициативи, които помагат да се намалят последиците за здравето, причинени от енергийната бедност: организират се срещи между засегнати домакинства и лекари, които проверяват как живеенето в студени жилища през зимата и/или горещи домове през лятото влияе на хората със сърдечно-съдови и дихателни заболявания. Посещават се и 60 семейства, в които се поставят умни уреди за измерване на температурата, както и отопляващи или охлаждащи системи. Резултатът от инициативата ще бъде анализиран чрез повторни прегледи, които да сравнят здравословното състояние преди и след предприемането на мерките. Малко по-късно организацията провежда подобен проект и с хора в неравностойно положение.

Също така, PEC подпомага местните училища, и бизнеси в инсталирането на умно осветление, както и на системи за контрол на температурата и разхода на енергия.

“Ние сме решени да създадем общност от съмишленици, която да промени изцяло модела на енергийно потребление в услуга на местните хора,” споделя Дейв Гарланд, основател и председател на PEC.

InVento Innovation Lab - Италия

Повече от 4 милиона италиански домакинства са енергийно бедни. Писането на стратегии и концепции на национално и местно ниво не постига желания резултат, тъй като се търсят решения от една и съща перспектива - тази на средствата, с които разполагат държавните органи. Затова през 2014 група предприемчиви италианци създава лабораторията за социални иновации InVento Innovation Lab, която иска да преобърне схемата чрез образование и стимулиране на нови идеи.

Проектът цели да създаде зелените лидери на Италия. Организацията обучава деца и тийнейджъри на енергийна ефективност и ги насърчава да създават собствени идеи. InVento Innovation Lab подпомага ученическите предложения със съвети, насоки и менторства, защото вярва, че младите хора са източник на иновации и голяма част от тези проекти могат да се превърнат в стартъп компании. А след това - и в устойчиви енергийни решения.

InVento Innovation Lab поставя основен акцент върху:

  • повишаването на чувствитеността по темата;
  • разбирането на социалните, икономическите и екологичните измерения на проблема с енергийната бедност;
  • въвеждането на обучение по екологично предприемачество.

Досега през лабораторията за иновации са преминали над 5000 ученици като 30%   от предложените от младежите проекти са с фокус енергийна бедност.

Сдружението на остров Сифнос - Гърция

Малкият остров Сифнос в Егейско море има около 2600 жители на територията си от 74 кв.м. Въпреки че е част от туристическите маршрути на Гърция, островът се сблъсква с едно належащо предизвикателство: как да се справи с високите енергийни сметки, които стават непоносими за голяма част от населението. Проблем, които е типичен за много от по-малките гръцки острови.

Предприемчивите хора от Сифнос намират решението в иновативна форма на сътрудничество - местен кооператив за енергийно развитие и устойчивост Sifnos Island Coop. Организацията предлага проект за хибридна електроцентрала, която да бъде собственост на местната общност. Централата не трябва да замърсява природата като в същото време осигурява евтина енергия и по този начин стимулира местната икономика и пазара на труда.

Проектът е иновативен не само заради формата на сътрудничество, типа на управление и характера на централата. Инициативата на практика е първа от този вид за Гърция и има за цел да служи като пример за други острови в подобно на Сифнос положение.

Идеята за хибридна централа се ражда след няколкогодишно изследване на енергийния пазар и нужди на острова. Наскоро кооперативът получава разрешение от местните енергийни регулатори. В момента инициативата е във фаза на набиране на капитал за стартиране на изграждането на централата.

“Спестяването на енергия и насърчаването на възобновяеми енергийни ресурси в полза на околната среда и местната общност има широк обхват и символизъм: по този начин се създава инструмент за намаляване семейните разходи. В същото време се пренасочва за развитието на Сифнос големият бюджет, който днес даваме за внос на суровини, за да си осигурим необходимото ни електричество, отопление и транспорт,” обясняват от Кооператива за енергийно развитие на Сифнос по време на първите стъпки на проекта.

“По този начин можем да укрепим местната икономика, заетостта и просперитета на нашия остров и да развием устойчива икономика, която ще допълни и свърже останалите икономически дейности на острова.“

Имате ли по-добри идеи за справяне с енергийната бедност?

Знаете ли как да помогнем на засегнатите хора с устойчиви решения?

Участвайте в акселератора Социални иновации за справяне с енергийната бедност! Приемат се и проекти на ниво идея!

Заради огромния интерес и запитвания, срокът за кандидатстване е удължен до полунощ на 14 април (неделя).

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика